Jobbsafari
Kommunalteknikk

Sommervikarer

1 måneder siden
OmrådeLarvik
Søk senest14.3.2024
JobbdetaljerSesong

Om stillingen

Larvik kommune har behov for sommervikarer til drift og vedlikehold av parker, friområder og kommunens grøntområder, eiendommer og veier sommeren 2024 i perioden juni - august.


Arbeidsoppgaver

For sesongen 2024 søker vi etter til sammen 11 personer til litt ulike oppgaver gjennom sommerferien.

 • Klipping av gress og kratt
 • Luking og vanning
 • Avfallshåndtering/søpletømming
 • Krattfjerning og beskjæring med motorisert verktøy
 • Innmåling av veielementer
 • Hjelpemann/kvinne på Skjærgårdstjenesten
 • Maling og bygningsvedlikehold
 • Annet forefallende arbeid etter vær og sesong

Det er 10 fulltidsstillinger, og en 50% stilling. 1,5 stilling er plassert i Svarstad, 2 stillinger er plassert med utgangspunkt i Lillevik, en er plassert med utgangspunkt på Gopledal vannverk, og de øvrige har oppmøte på Øya i Larvik.

Antall stillinger kan komme til å justeres som følge av endring i finansiering.

De fleste vil få 6 arbeidsuker, ett par stillinger kan bli noe utvidet.

Det vil være noe ulike tidspunkter for oppstart og avslutning, men det er behov for flest med oppstart medio juni.

Det er normalt å søke om en uke ferie ila arbeidsperioden.

Arbeidsoppgavene er ganske like uavhengig av geografisk plassering, men angi og begrunn gjerne i søknaden dersom du er spesielt interessert i en spesifikk lokasjon.

Kvalifikasjoner

 • Du er over 18 år og har sertifikat kl B (bil med manuelt gir)
 • Det er en fordel med BE, men ikke ett krav.
 • Du har erfaring fra liknende arbeid
 • Det er til tider tungt fysisk arbeid, og det er en forutsetning at du er i god fysisk form
 • For en av stillingene er det behov for noe datateknisk kompetanse
 • For en av stillingene kreves lastebilsertifikat (C)
 • Du behersker norsk muntlig og skriftlig
 • Normal arbeidstid er 07-1430, men det kan være behov for å forskyve dette i perioder, eller på enkeltdager, av hensyn til arbeidets art og vær.

Personlige egenskaper

 • Du må kunne jobbe selvstendig
 • Du er punktlig
 • Du er motivert og får jobben gjort enten du er alene eller jobber i ett lag.
 • Du er høflig og positiv

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Faglig dyktige kolleger
 • Opplæring
 • Hyggelig arbeidsmiljø og mye frisk luft


Viktig å vite før du starter hos oss
Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger avtaler, reglementer og lover.

Mangfold er en styrke
Larvik kommune ser mangfold som en styrke. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Kan bli ført opp på offentlig søkerliste
Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Vise frem politiattest

Hvordan søke
Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.

Hvorfor skal du velge Larvik kommune?
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Kontaktinformasjon

Torodd Lyngra Seierstad, Avdelingsleder, +4798231902, [email protected]


Arbeidssted

Øya


Larvik


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Larvik kommuneReferansenr.: 4775776789


Stillingsprosent: 100, 50%


Sommerjobb


Startdato: 27.05.2024


Sluttdato: 31.08.2024


Søknadsfrist: 14.03.2024Kommunalteknikk

BedriftKommunalteknikk
Om bedriften

Ørsta kommune er med  om lag 11 000 innbyggjarar ei av dei største kommunane i Møre og Romsdal. Kommunen har ein variert arbeidsmarknad og næringsliv. Den gode geografiske plasseringa vår i lina mellom Eiksundsambandet og Kvivsvegen gjev også kort veg til anna næringsliv i regionen Søre Sunnmøre/Nordfjord, og til utdanningstilbod i Ørsta og Volda. Kommunen har gode kommunikasjonar. Flyplassen har fleire daglege direkteruter til Oslo og Bergen.

Arbeidet vårt byggjer på kommunen sine verdiar:
Tillit - gjennom gjensidig respekt, forståing og likeverd
Energi - gjennom entusiasme, inkludering og humor og glede
Løysingsvilje - gjennom lagånd, tydelege mål og meiningsfylte oppgåver

Utvikling - gjennom medverknad, tilbakemelding og verdsetjing av kunnskap

Lignende stillinger