Jobbsafari
Hjemmebaserte tjenester i Fana og Ytrebygda, Bergen kommune

Sommerjobb i helsetjenesteteam

1 måneder siden
OmrådeSøreidgrend
Søk senest17.3.2024
JobbdetaljerFeriejobb

Om stillingen

Attraktiv sommerjobb i Ytrebygda helsetjenesteteam

Vi søker deg som er sykepleier, sykepleierstudent (3. året) og/eller medisinerstudent (ferdig med 6. semester) som ønsker en spennende og givende sommerjobb.

Fana og Ytrebygda hjemmebaserte tjenester jobber med oppgaver knyttet til å forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne til hjemmeboende pasienter, fortrinnsvis eldre. Vi er organisert i helsetjenesteteam (HT) hvor det kun er sykepleiere, og omsorgsteam (OT) som består av helsefagarbeidere og assistenter. Oppgavene i helsetjenesteteamet er primært sykepleiefaglige oppdrag, hvor en får nyttet kompetansen og får mulighet til å utvikle seg faglig. I tillegg bidrar helsetjenesteteamet med opplæring og støtte til omsorgsteamene.

Vi er lokalisert i nye og moderne lokaler i nærheten av bybanestopp ved Ytrebygdsveien 215 (Telenorbygget)

Ferieperioden er fra 17. juni 2024 til og med 25. august 2024. Vi kan tilby sommervikariat i ulike stillingsbrøker, fra 80 til 100 %. Det er ønskelig at du kan jobbe minst 4 uker sammenhengende i oppgitt periode. Det må fremkomme i søknaden hvilke uker du har anledning til å jobbe.

Sommervikariatene er turnusstillinger med vakter på dag/kveld og helgearbeid hver 3. helg. Det er også mulighet for langvakter hver 4. helg. Det vil bli lagt opp til en grundig opplæring i forkant av sommeren, for å sikre at du blir godt kjent, vet hvilke arbeidsoppgaver du skal utføre og hvilke rutiner som gjelder.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet, intervjuet og ansatt fortløpende!


Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre oppdrag i henhold til tildelt arbeidsliste
 • Bistå i ernæringsarbeid
 • Utlevering av medikamenter
 • Dokumentere i henhold til lov og forskrift
 • Bidra med trygghet og omsorg til våre pasienter og pårørende
 • Samhandling med våre samarbeidspartnere, som f.eks. spesialisthelsetjenesten, vurderingskontor osv.

Kvalifikasjoner

 •  Sykepleier, sykepleierstudent (3. året) og/eller medisinerstudent (ferdig med 6. semester)
 •  Beherske norsk godt muntlig og skriftlig, minimum B1 nivå
 •  Må ha førerkort klasse B
 •  Gyldig politiattest må fremlegges

Personlige egenskaper

 •  Du er punktlig og til å stole på
 •  Du er ansvarsbevisst
 •  Du har høy etisk bevissthet og evne til refleksjon over eget arbeid
 •  Du ønsker å lære og utvikle både din personlige og faglige kompetanse
 •  Du er fleksibel og tilpasningsdyktig            
 •  Du trives med å arbeide selvstendig og tett sammen med andre kollegaer 
 •  Du er god til å se hva som skal gjøres, tar initiativ for å finne gode løsninger i fellesskap   
 •  Har gode kommunikasjons – og samarbeidsevner     

Vi tilbyr

 • Arbeid som ferievikar (i minimum 4 uker) fra 17. juni til 25. august 2024
 • Stillingsandel fra ca. 80-100 %
 • Mulighet for ekstravakter før og etter sommeren 
 • Opplæring og faglig veiledning vil bli gitt
 • En meningsfull og variert arbeidshverdag
 • Arbeid med fokus på rett kompetanse, på rett sted og til rett tid
 • En jobb med stor grad av tillit og høy faglighet
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Todelt turnus (dag/kveld) med mulighet for langvakter 
 •  Lønn etter tariff, med egen lønn for studenter innen helse

Kontaktinformasjon

Katarina Kongsgården, Avdelingsleder HT Ytrebygda, 40813638


Line Nilsen, Personalkonsulent, 40904148


Arbeidssted

Ytrebygdsvegen 215


5252 Blomsterdalen


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Bergen kommuneReferansenr.: 4773585499


Stillingsprosent: 80%


Ferievikar


Søknadsfrist: 17.03.2024Hjemmebaserte tjenester i Fana og Ytrebygda, Bergen kommune

BedriftHjemmebaserte tjenester i Fana og Ytrebygda, Bergen kommune
Om bedriften

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.


Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger