Jobbsafari
Fjord1 - Maritim Drift, Fjord1 AS

Sommarvikar matros/dagmann i sambandet Lote - Anda

1 måneder siden
OmrådeLote
Søk senest8.3.2024
JobbdetaljerFeriejobb

Om stillingen

Bli med på verdas største grøne revolusjon innan ferjenæringa!

Fjord1 er ein verdsleiande pionèr innan det grøne skiftet, og vi skal vere den sikraste og mest
attraktive leverandøren av miljøvennleg ferje- og hurtigbåttransport i marknaden!

Fjord1 har ledig sommarvikariat som matros/dagmann i verdas første heilelektriske samband Lote - Anda.

Skiftordning:  2 veker på (10t per dag) og 2 veker av.

Arbeidsperiode: medio juni - medio august.

Hybel tilgjengelig.

Ein flott jobb å kombinere med familieliv og fritid!


Arbeidsoppgåver

 • Billettering, bruvakt og forefallande arbeid om bord
 • Alterneringsplikt mellom dekk og maskin
 • Arbeidsoppgåver som vert pålagt av næraste overordna
 • Oppgåver knytt til alarminstruks
 • Verne- og miljøarbeid
 • Kundehandsaming

Kvalifikasjonar

 • Fagbrev matros eller nok fartstid til lå mønstre matros
 • Sikkerheitskurs i høve til kvalifikasjonsføreskrifta
 • Krise- og passasjerhandtering
 • Gyldig helseerklæring

Personlege eigenskapar

 • Godt humør
 • Evne til å arbeide tett med mennesker over tid
 • God til å kommunisere
 • Serviceinnstilt

Vi tilbyr

 • Lønn vert gitt etter overenskomst mellom RLF/NHO og Norsk Sjømannsforbund
 • Skiftordning: 2 veker på og 2 veker av
 • Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordningar

Kontaktinformasjon

Siv Mette Furnes, Bemanningskoordinator, +47 95700962


Arbeidsstad

E39 220


6778 Lote


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Fjord1 ASReferansenr.: 4773299622


Stillingsprosent: 100%


Sommarjobb


Startdato: 15.06.2024


Sluttdato: 15.08.2024


Søknadsfrist: 08.03.2024Fjord1 - Maritim Drift, Fjord1 AS

BedriftFjord1 - Maritim Drift, Fjord1 AS
Om bedriftenFjord1 si kjerneverksemd er ferjetransport, og er det leiande selskapet i næringa med ferjedrift langs store delar av norskekysten, frå Bodø i nord til Stavanger i sør.

Fjord1 arbeider med ny og moderne teknologi i verdsklasse, der nullutslepp og ny infrastruktur på land er fokusområder. Det største ferjeløftet gjennom tidene har sett sitt preg på dei siste åra med oppstart av fleire nye ferjekontraktar- og samband, auka kapasitet, fullføring av flåtefornyingsprogrammet og vidare elektrifisering av fartøy.

Gjennom kontinuerleg arbeid med å utvikle nybygg i verdsklasse, samt oppgradere og modernisere eksisterande fartøyportefølje, er Fjord1 sin visjon å vere best på miljøvennleg og påliteleg transport. Fjord1 skal vere ein attraktiv arbeidsgjevar, eit trygt selskap å investere i, ein føretrekt samarbeidspartnar, og ein aktør som fraktar passasjerar trygt over dei norske fjordane.

Fjord1 har kontor i Florø, Bergen og Molde. Fjord1 er ein kompetansearbeidsplass med eit breitt spekter av stillingskategoriar. Det er om lag 1100 fast tilsette i selskapet.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger