Jobbsafari
Den norske kirke, Bjørgvin bispedøme

Sokneprest i Vesthordland prosti med Herdla sokn og Ask sokn som tjenestested

29 dager siden
OmrådeStrusshamn
Søk senest11.8.2024
JobbdetaljerFast
Søk på jobb

Om stillingen

Vi har ledig stilling som sokneprest i Herdla sokn og Ask sokn på Askøy. 
Soknene hører til Askøy kommune som grenser til Bergen. Det er en kommune i vekst, med 30 000 innbyggere. Fra kommunesenteret Kleppestø er det ca.15 km til Bergen sentrum, eller ca.10 minutter med hurtigbåt. 

Askøy har fem sokn med hver sin kirke. I 2022 var det 22 264 medlemmer, fordelt på soknene Herdla (2 031), Ask (1 611), Erdal (4 061), Tveit (4 835), og Strusshamn (9 726). Menighetene på Askøy betjenes av fire sokneprester, én prostiprest og en fellesrådsansatt ungdomsprest. 

Herdla sokn ligger lengst nord på Askøy. Her har det vært kirke siden 1100-tallet. Dagens kirke ble sist gjenoppbygget etter skadene den fikk under 2. verdenskrig. I senere tid har kirken fått noe ombygging med menighetssal, kjøkken og toalettfasiliteter, og er nå en brukervennlig kirke for arbeidet som drives i menigheten. Menighetsrådet ønsker å gå inn i strategiske prosesser og jobbe med å utvikle menighetsarbeidet. Det er et tett samarbeid med Herdla fort og Herdla museum, og årlig arrangeres blant annet Skaperverkets dag på Herdla fort. I Herdla feires det gudstjeneste annenhver søndag.

Ask sokn ligger nord-øst på Askøy. Ask kirke er en hvit trekirke bygget i 1908. Menighetshuset ligger i tilknytning til kirken. Ask er en liten bygd med sjel, og menighetsrådet jobber aktivt med kirkens plass i bygda. Det inviteres til ulike arrangement og grupper i kirken og menighetshuset, som for eksempel Etter skoletid, Fergebordet og Planteloppis. I Ask kirke feires det gudstjeneste annenhver søndag.

Begge menighetene har frivillige team som gjør tjeneste i gudstjenestene, og har ansvar for kirkekaffe.
Årlig er det 25-30 konfirmanter i Herdla, og 20-25 i Ask. Konfirmantarbeidet er organisert både med felles opplegg for kirkene på Askøy for leirer og valgfrie aktiviteter, men også med konfirmantsamlinger for hver enkelt kirke. Det er også et felles ungdomsarbeid på Askøy, Alive, med blant annet månedlige ungdomsgudstjenester. 

Menighetene på Askøy betjenes av fire sokneprester som leder prestetjenesten i sitt sokn. Det er innarbeidet praksis at alle prestene har hele fellesrådsområdet som ansvarsområde når det gjelder gravferdog vigsel. Tjenesteukene fordeles mellom prestene. Som sokneprest blir man del av en stor og kompetent stab i kirken på Askøy.

Askøy kirkelige fellesråd utgjør 21 årsverk fordelt på 28 ansatte (inkludert gravplassforvaltning). Kirkekontoret er plassert i tilknytning til Strusshamn kirke. Mer informasjon om kirken på Askøy finner du på: www.kirken-askoy.no

Herdla sokn og Ask sokn hører til Vesthordland prosti. Prostiet dekker kommunene Askøy og Øygarden, og har til sammen ti sokn og tretten kirker. I prostiet er det ni sokneprester og tre prostiprester i tillegg til prosten. Prosten leder prestetjenesten i prostiet og kaller inn til jevnlige samlinger for åndelig fellesskap, faglig utvikling, orientering og drøfting. 

Stillingen omfatter per dags dato soknene Herdla og Ask, men det kan bli aktuelt å vurdere ansvarsfordeling og samarbeidsstruktur på Askøy på nytt.
Skriftspråket er nynorsk i Herdla sokn, og bokmål i Ask sokn. 

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søker ber om å bli unntatt offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Den som blir ansatt, må vise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) jf. politiregisterloven § 39, jf. trossamfunnsloven § 20.

Vi ber om at søknad med CV, vitnemål og referanser sendes elektronisk via Webcruiter. 


Arbeidsoppgaver

 • Kirkelige handlinger og gudstjenester etter oppsatt plan. I praksis har prestene på Askøy for tiden hele kommunen som ansvarsområde når det gjelder kirkelige handlinger
 • Deltakelse i råd og utvalg
 • Være pådriver for videreutvikling av menighetslivet
 • Konfirmantarbeid må påregnes
 • Beredskap etter gjeldende ordning for Den norske kirke

Kvalifikasjoner

 • Cand.theol. med praktikum eller tilsvarende/master i teologi og praktikum
 • Medlemskap i Den norske kirke
  Det er ønskelig at du har erfaring fra:
 • Barne- og ungdomsarbeid
 • Samarbeid med frivillige

Personlige egenskaper

 • Evne til å bygge relasjoner og formidle/forkynne til alle aldersgrupper
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne og vilje til samarbeid
 • Evne til strategisk menighetsarbeid i samarbeid med stab, menighetsråd og andre frivillige
 • Interesse for konfirmantarbeid
 • Ved like kvalifikasjoner blir personlige egenskaper vektlagt

Vi tilbyr

 • Et trygt, godt og støttende arbeidsmiljø
 • Stillingskode 1555 sokneprest etter KA sitt tariffområde
 • Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
 • Reisegodtgjørelse etter gjeldende regulativ
 • Særlige regulativmessige godtgjørelser
 • Arbeidsveiledning (ABV)

Kontaktinformasjon

Jan Tommy Sigvartsen Fosse, Prost i Vesthordland, 92463278


Therese Nesse Mokkelbost, HR-sjef i Bjørgvin bispedøme, 93612276


Arbeidsstad

Lyngneset 26


5302 Strusshamn


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Den norske kirkeReferansenr.: 4821462221


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 11.08.2024Den norske kirke, Bjørgvin bispedøme

BedriftDen norske kirke, Bjørgvin bispedøme

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger