Jobbsafari
Framtidsfylket AS

Sogn og Fjordane Energi søker trainee: Kommunikasjonsrådgjevar – med eit snev av HR

4 måneder siden
OmrådeSandane
Søk senest15.3.2024
JobbdetaljerTrainee

Om stillingen

Det å formidle det vi driv med, skape relevans og å utvikle bodskap på ein god måte i ulike kanalar er ein viktig del av oppgåva vår. Som kommunikasjonsrådgjevar jobbar du med ulike målgruppar som er alt i frå kollegaer, lokalsamfunn, media eller styresmaktene, og du veit korleis du skal nå dei ulike. Du er nysgjerrig og ønskjer å lære mest mogleg om kva vi driv med og bransjen vår, og du tek gjerne turen ut av kontoret for å utforske. Kanskje har vi noko nytt å lære deg, og kanskje har du noko nytt å lære oss. Det som er sikkert er at vi alle i teamet er opptekne av å spele kvarande gode.

Kven er du?

Du er i starten av karriera og har bachelor eller master innan kommunikasjonsrelaterte fag. Dersom du i tillegg har relevante HR-fag i utdanninga di, håpar vi du kan bidra litt inn mot dette fagområdet og. Du er kreativ, likar å skrive og du er god på bruk av sosiale media. Du ønskjer ein jobb med meining og du er glad i folk. Vi gler oss til å høyre meir om deg!

Som Framtidsfylket Trainee får du:

  • Ein spennande jobb og eit nettverk med andre traineear i bedrifter i Vestland fylke
  • Innsyn i eit mangfaldig næringsliv som for få kjenner til
  • Eigen mentor i bedrifta som følger deg opp
  • Fellessamlingar med fagleg og sosialt program
  • Studietur til utlandet
  • Vestlandet 💚

Felles krav til alle som søker stilling som Framtidsfylket-trainee:

  • Minimum bachelor, master eller fagskuleutdanning
  • Maksimalt tre års arbeidserfaring etter studium
  • Du må forstå og kommunisere på norsk. Sjå elles arbeidsgjevar sine krav for språkkunnskap.

Du vil jobbe som trainee hos oss i eitt år – frå august 2024 til august 2025.

Framtidsfylket AS

BedriftFramtidsfylket AS
Om bedriften

Frå 15. desember venter fleire traineestillingar på deg i Vestland.

Er du nyutdanna eller fersk i arbeidslivet? Delta i Framtidsfylket sitt traineeprogram og set spor frå dag éin!

Meld deg på nyheitsbrevet vårt og hald deg oppdatert.

Kva vil det seie å vere trainee i Framtidsfylket? Her får du svara på ofte stilte spørsmål.

Vestland byr på eit variert og spennande næringsliv med store karrieremoglegheiter!

Framtidsfylket er fylket si eiga merkevare for jobb og rekruttering, og omfattar i dag jobbportalen Framtidsfylket.no, Framtidsfylket Trainee og Framtidsfylket Karrieremesser.

Vår jobb er å synleggjere kva som rører seg på jobbmarknaden og kva fritid du kan skape deg i trivselsfylket. Målet er rekruttering og auka tilflytting.

Framtidsfylket.no tilbyr deg gode verktøy for jobbsøking og rekruttering av nye tilsette. Portalen fungerer som eit virtuelt samlingspunkt for arbeidsgjevarar og arbeidssøkjarar, og er alltid oppdatert med siste nytt.

Les meir på Framtidsfylket.no

Lignende stillinger