Jobbsafari
Urologisk poliklinikk, Helse Fonna HF

Sjukepleiar

22 dager siden
OmrådeHaugesund
Søk senest4.7.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Vi treng fleire medarbeidarar og har nå ledig 40% vikariat som sjukepleiar på urologisk poliklinikk.

Urologisk eining ligg under kirurgisk klinikk. Vi har ein triveleg arbeidsplass med mange interessante arbeidsoppgåver. Hos oss får du fagleg dyktige medarbeidarar med stort engasjement. Eininga omfattar sengepost og eiga poliklinikkverksemd.


Arbeidsoppgåver

 • Assistere lege på poliklinikk
 • Innkalling av pasientar
 • Andre oppgåver som inngår i daglig drift på poliklinikken.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som sjukepleiar
 • Det er ønskelig med gode kunnskaper om urologiske pasientar og erfaring frå poliklinikk og sengepost
 • Gode kunnskaper om journalsystemene Dips og meona.
 • Gode språkkunnskapar er heilt avgjerande for forsvarleg pasientbehandling. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten eller anna norsktest på B2-nivå. Dokumentasjon må leggjast ved søknad 
 • Fagleg innsikt, fleksibilitet og sjølvstendighet blir vektlagd

Personlege eigenskapar

  Hos oss er det viktig at du:

  • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
  • jobbar raskt og effektivt
  • er nøyaktig og pliktoppfyllande
  • bidreg til eit godt arbeidsmiljø
  • trivst i eit aktivt og travelt miljø

  Vi tilbyr

  • Triveleg arbeidsmiljø.
  • Løn i samsvar med gjeldande overeinskomst
  • For å kunne vurdere fortrinnsrett til stilling, må søkjar gi til kjenne dette i søknaden

  Mangfaldserklæring 
  Helse Fonna ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonsevne og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Helse Fonna ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering. 

  Kontaktinformasjon

  Kristine Gundegjerde Meling, +47 +4793439023


  Arbeidsstad

  Karmsundgata 120


  5528 Haugesund


  Nøkkelinformasjon:

  Arbeidsgivar: Helse Fonna HF  Referansenr.: 4828121686


  Stillingsprosent: 40%


  Vikariat


  Startdato: 09.09.2024


  Sluttdato: 31.08.2025


  Søknadsfrist: 04.07.2024  Urologisk poliklinikk, Helse Fonna HF

  BedriftUrologisk poliklinikk, Helse Fonna HF
  Om bedriften

  Helse Fonna har rundt 4000 medarbeidarar som jobbar for å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane. Vår oppgåve er å gi spesialiserte helsetenester til dei over 180 000 innbyggarane i Sunnhordland, Indre Hardanger og Nord-Rogaland.

  Helse Fonna er eit lokalt helseføretak eigd av Helse Vest RHF. Vi har tre somatiske sjukehus i Haugesund, Stord og Odda, eit psykiatrisk sjukehus på Valen i Kvinnherad, fire distriktspsykiatriske senter (Stord, Karmøy, Haugesund og Folgefonn) og ti ambulansestasjonar.


  For å bli betre kjend med oss, kan du sjå www.helse-fonna.no. Følg oss også gjerne på Facebook.

  Søk etter flere lignende stillinger

  Lignende stillinger