Jobbsafari

Sjukepleiar

1 måneder siden
OmrådeDalekvam
Søk senest24.3.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Om stillinga

Ved Daletunet er det ledig eit vikariat på 71,07% stilling i for sjukepleiar.

Tidsrommet for vikariatet er 13.06.24-31.01.25 med moglegheit for forlenging av vikariat.
Stillinga har turnus med arbeid kvar tredje helg. 

Du blir ein del av eit kjekt team, med fokus på tverrfagleg samarbeid og heilskapeleg oppfølging av pasientane. Me har eit godt arbeidsmiljø, varierte oppgåver og gjev deg gode moglegheiter for fagleg utvikling. 


Krav til kompetanse

 • Autorisasjon som sjukepleiar  
 • Søkjarar med vernepleiarutdanning kan bli vurdert 
 • Godkjend politiattest må leggast fram ved tilsetjing 
 • Ynskjeleg med erfaring og kompetanse innan rehabilitering/korttidsavdeling 

Personlege eigenskapar

Me ser etter deg som er trygg i sjukepleiarfaget, er god på samarbeid og som bidreg positivt til arbeidsmiljøet. 

 • Du likar å arbeide i team og ha pasientane i fokus 
 • Du ser løysingar og er positiv, er tolmodig og brenn for god pleie og omsorg 

Personlege eigenskapar vert vektlagt. 


Vaksdal kommune kan tilby

 • Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø 
 • Kompetente og engasjerte kollegaer 
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar 
 • Individuell oppfølging 
 • Moglegheiter for støtte til etter- og vidareutdanning 
 • Me gjev uttelling for relevant etter- og vidareutdanning 
 • Løn i tråd med tariffavtaleverk 

Slik søkjer du

Klikk på "Søk stillinga" og følg vidare instruksjonar.


Vaksdal Kommune

Søk etter flere lignende stillinger