Jobbsafari
Døgnpost Folgefonn DPS, Helse Fonna HF

Sjukepleiar 

1 måneder siden
OmrådeValen
Søk senest26.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Folgefonn DPS er ein del av Klinikk for psykisk helsevern ved Helse Fonna HF. Institusjonen tar seg av dei allmennpsykiatriske spesialisthelsetenestene i Kvinnherad og Ullensvang. Med eit samla befolkningsgrunnlag på om lag 20 000 vaksne innbyggjarar, strekkjer ansvaret seg vidt.

I dag rår Folgefonn DPS over 12 døgnplassar, fordelt på team for psykosebehandling og allmennpsykiatrisk behandling på Valen.

Vi ønskjer no å tilsetje ein sykepleier som kan styrkje vår kapasitet til å yte omsorg og fagleg støtte i eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø!


Arbeidsoppgåver

 • Miljøterapeutiske oppgåver
 • Oppfølging av pasienten individuellt i høve psykiske og somatiske utfordringar
 • Kontakt med pårørende
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Dokumentasjon og oppfølging av behandlingsplaner

Kvalifikasjonar

 • Sjukepleiar med norsk autorisasjon
 • Brei sjukepleiefagleg erfaring frå psykisk - og somatisk helseteneste

Personlege eigenskapar

Hos oss er det viktig at du

 • har god evne til samarbeid og kommunikasjon
 • trivast i eit aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø
 • Turnus arbeid med arbeidshelg kvar 5. helg - arbeidshelg består av 12 timarsvakter

Mangfaldserklæring
Helse Fonna ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonsevne og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Helse Fonna ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.

Kontaktinformasjon

Tove Ødegard, Funksjonsleiar, +47 53466481


Arbeidsstad

Sjukehusvegen 26


5451 Valen


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Helse Fonna HFReferansenr.: 4808123973


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 21.05.2024Døgnpost Folgefonn DPS, Helse Fonna HF

BedriftDøgnpost Folgefonn DPS, Helse Fonna HF
Om bedriften

I Helse Fonna er vi meir enn 3000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre. Helse Fonna dekker 19 kommunar med rundt 180 000 innbyggjarar og har sjukehus i Odda, Stord, Haugesund og Valen, fire DPS og elleve ambulansestasjonar.


For å bli betre kjend med oss, kan du sjå

www.helse-fonna.no

. Følg oss også gjerne på

Facebook

.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger