Jobbsafari

Servicedesk - førstekonsulent/rådgiver

1 måneder siden
OmrådeOslo
Søk senest29.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Stillingstittel

Forsvarsdepartementets IKT-enhet er et av Norges fremste fagmiljøer på teknologier innenfor graderte informasjonstjenester. Enheten er i en sterk vekstfase, og vil senest innen 2025 etableres som egen etat underlagt Forsvarsdepartementet. Hos oss vil du være med å forme og videreutvikle en virksomhet med et kritisk samfunnsoppdrag. 

Våre tjenester leveres til kunder i offentlig og privat sektor, nasjonalt og globalt. Vi har ansvar for flere tusen brukere, og det er stor etterspørsel etter våre tjenester. For å møte utfordringene og behovene til etaten søker vi inntil 3 ansatte ved Servicedesken.

Vår servicedesk tilbyr brukerstøtte til både Forsvarsdepartementets ansatte og til brukere av våre plattformer, både digitalt og fysisk. Servicedesken er enhetens ansikt utad, og består i dag av 8 dedikerte medarbeidere med en løsnings- og serviceorientert innstilling. Her vil du oppleve en spennende og lærerik arbeidshverdag med varierte arbeidsoppgaver på et bredt spekter av IT-tjenester og plattformer.

Er du en person som brenner for å levere god service og er en problemløser? Har du interesse og god forståelse for et bredt spekter av IT tjenester og applikasjoner? Da kan du være den vi søker etter.

Arbeidsoppgaver

Du vil daglig møte ulike problemstillinger knyttet til førstelinjedrift. Du vil være en viktig teknisk ressurs for kunder og kollegaer, så høy grad av service og omgjengelighet er viktig i stillingen. Arbeid med klienter, utstyr, tilgangsstyring, sikkerhet og saksbehandling er en stor del av hverdagen. Vi ønsker at førstelinje skal løse flest mulig saker og oppgaver før andrelinje må involveres.

Som medarbeider hos servicedesken vil du være enhetens ansikt utad. Daglige arbeidsoppgaver vil i stor grad rette seg mot nettopp våre brukere og kunder. Eksempler på arbeidsoppgaver er:

 • Håndtere løpende hendelser og forespørsler både på telefon, chat og fysisk oppmøte
 • Teknisk feilsøking, lukking av saker og informativ tilbakemelding til sluttbrukere
 • Registrere henvendelser som kommer inn, prioritere og eskalere ved behov, samt følge opp og utføre egne oppgaver
 • Understøtte de andre faggruppene i FD IKT
 • Bistå med mottak, registrering og klargjøring av IT utstyr
 • Brukerstøtte til Forsvarsdepartementets ansatte og våre kunder
 • Følge opp og utvikle nye rutiner, samt påse at dokumentasjon er oppdatert
 • Andre oppgaver som naturlig tilhører servicedesken

Selv om brukerstøtte er kjernen i hverdagen må du kunne bidra til enhetens øvrige arbeidsoppgaver ved behov.


Kvalifikasjoner og egenskaper 

Kvalifikasjoner og egenskaper

Vi søker etter en person som har følgende kvalifikasjoner:

 • Må ha høyere utdanning på minimum bachelornivå eller fagbrev innen relevant fagkrets, eks. informasjonsteknologi, IT-drift ol.
 • For tilsetting som rådgiver kreves minimum 2 års relevant erfaring
 • Må ha erfaring fra brukerstøtte fra IKT virksomheter, eller teknisk brukerstøtte
 • Du må ha meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Det er også fint om du har

 • Interesse for informasjonssikkerhet
 • Kjennskap til oppsett og administrasjon av faste og mobile enheter
 • Erfaring fra arbeid i departement eller forsvarssektoren
 • Erfaring og kunnskaper med bruk av prosessverktøy, eks. ServiceNow
 • Erfaring innenfor utarbeidelse av veiledninger og rutiner

Personlige egenskaper:

Vi ser etter ansatte som har høy servicegrad og er «uredd» i kommunikasjon med ledere og medarbeidere. Du må fungere godt i team, samtidig som du tar et selvstendig ansvar for at jobben skal gjøres. Videre ser vi etter ansatte som er:

 • Positiv, og faglig dyktig, som kan arbeide både selvstendig og i team
 • Løsningsorientert og gode samarbeidsevner
 • Systematisk, strukturert og evner å ha flere baller i luften
 • Presis kommunikasjon
 • Motivert for å utføre alle arbeidsoppgavene som utlyst
 • Nysgjerrig på teknologi og opptatt av kunnskapsdeling
 • God rolleforståelse

Personlige egenskaper blir tillagt stor vekt. Det kan i perioder være en hektisk arbeidshverdag med korte tidsfrister og behov for en fleksibel innstilling med tanke på arbeidstider. 


Vi tilbyr

 • Tilsetting som førstekonsulent (stillingskode 1408) eller rådgiver (stillingskode 1434) i lønnsspennet kr. 500.000 – 584.500. Fra lønnen trekkes 2% til Statens Pensjonskasse.
 • Arbeidssted sentralt på Akershus festning/Langkaia
 • Et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer og spennende faglige utfordringer
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid
 • Muligheter for trening i arbeidstiden, med tilgang til treningsanlegg
 • Gode muligheter for faglig oppdatering og kursing
 • Mulighet for å jobbe noe hjemmefra når omstendighetene tillater det
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode låne-, pensjons- og forsikringsordninger


 Annen informasjon

Forsvarsdepartementet ønsker at arbeidsstyrken avspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Alle som tilsettes i Forsvarsdepartementet må kunne oppnå sikkerhetsklarert på minimum nivå HEMMELIG (nasjonal sikkerhetsklarering) og NATO SECRET (NATO sikkerhetsklarering). En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte. Mer informasjon om vilkår for sikkerhetsklarering finner du på  Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

For denne stillingen nå du kunne oppnå sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG/NATO SECRET.

Nærmere informasjon om stillingen får du ved å kontakte seniorrådgiver Per Olav Erstad tlf. 991 08 963.

Søknad og oppdatert CV med relevante attester og vitnemål sendes elektronisk via lenke nederst på denne siden.

For mer informasjon om Forsvarsdepartementet klikk her


Forsvarsdepartementet

BedriftForsvarsdepartementet
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger