Jobbsafari

Senterleder Verdensarvsenter for Struves meridianbue

1 måneder siden
OmrådeHammerfest
Søk senest20.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Verdensarvsenter for Struves meridianbue

Struves meridianbue er det første teknisk-vitenskapelige kulturobjektet på UNESCOs verdensarvliste (2005), og er en transnasjonal verdensarv som går gjennom 10 land. Den norske delen av Struves meridianbue inkluderer kommunene Kautokeino, Alta og Hammerfest i Finnmark. Det er etablert systemer og avtaler om forvalting og utvikling der de tre kommunene og fylkeskommunen inngår.

Hammerfest kommune har autorisasjon for drift av Verdensarvsenter for Struves meridianbue. Verdensarvssenteret er lokalisert i Hammerfest med en underavdeling i Kautokeino og med formidlingstiltak i Alta. I kommuneorganisasjonen er verdensarvsenteret underlagt Sektor for oppvekst og kultur med kommunalsjefen som nærmeste overordnede. Senteret er samlokalisert med Gjenreisningsmuseet og er sentralt plassert i Hammerfest by.

Verdensarvsenteret vil være i en etableringsfase de første par årene, der videreutvikling av innhold og tilbud vil stå sentralt. Vi ønsker å bemanne senteret med motiverte, fleksible og kreative kollegaer som har interesse for verdensarv og senterets samfunnsoppdrag, og som ser mulighetene i Struves meridianbue som teknisk-vitenskapelig verdensarv for utviklingen av formidlings- og undervisningstiltak for mange målgrupper og til lokal samfunnsutvikling. 


Stillingsinformasjon

 • Fast 100 % stilling
 • Stillingen er unntatt arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven og er underlagt det kommunale regelverket om kompensasjon i inntil 10 dager i året

Arbeidsoppgaver

Som senterleder har du det faglige, økonomiske og administrative ansvaret for Verdensarvsenter for Struves meridianbue. I dette inngår:

 • Daglig drift ved senteret
 • Personalansvar og ansvar for det faglige og sosiale arbeidsmiljøet
 • Prosjektutvikling og prosjektstyring i senteret
 • Sikre at senteret oppfyller vilkårene i autorisasjonen som verdensarvsenter, herunder rapportering
 • Støtte verdensarvkoordinatorenes ivaretakelse av forvaltningsoppgaver
 • Faglig utviklingsarbeid som styrker senterets rolle som et anerkjent kompetansemiljø innen verdensarv regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • Bidra til gode tverrfaglige samarbeid, til at senteret ivaretar sitt formidlingsansvar og samfunnsoppdrag, og til god dialog med lokalsamfunnet og interessegrupper

Det må påregnes en del reisevirksomhet i stillingen.


Kvalifikasjonskrav

Søknad sendes elektronisk via Jobbnorge. Vi ber om at du levere fullstendig søknad der all utdanning og arbeidserfaring er registrert.

Utdanning

Vi ønsker at du har

 • Utdanning på masternivå. Relevante fag er blant annet historie, museologi, kulturarv og kulturminneforvaltning. En kombinasjon av teknisk-naturvitenskapelige fag og kulturhistoriske fag er også aktuelt

eller

 • Bachelor fra relevant fagområde og erfaring, fortrinnsvis fra institusjon som driver med kultur- og kunnskapsformidling

Benytt gjerne vitnemålsportalen til dokumentasjon av høyere utdanning.

Ferdigheter

 • Relevant praksis og erfaring
 • Ledererfaring er ønskelig, gjerne fra institusjon som driver med kultur- og kunnskapsformidling
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk, gjerne også flere språk
 • Relevant digital kompetanse
 • Førerkort for bil, klasse B

Personlige egenskaper

 • Motiverende lederstil preget av integritet, samarbeid og nyskaping
 • Vilje og evne til å prioritere og gjennomføre oppgaver
 • Evne til å bygge nettverk og relasjoner
 • Stor interesse og engasjement for verdensarv og verdensarvsentrenes samfunnsoppdrag

Dette tilbyr vi

I denne stillingen har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje.

Med pensjonsrett i KLP får du medlemspris og gunstige betingelser på en rekke bank, forsikring og spareprodukter. Her finner du informasjon om offentlig tjenestepensjon 

Videre får du:

 • Gode muligheter for videre- og etterutdanning 
 • Eget introduksjonsprogram for nyansatte 
 • Lønn etter avtaleverk  

Mulighet for dekning av flytteutgifter etter gjeldende reglement, inntil kr 25 000,- mot 2 års bindingstid.

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtale og reglementer.


Jobbe og bo i Hammerfest kommune

Hammerfest kommune ligger tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms.

Her får du for tiden:

 • Skattefradrag  på alminnelig inntekt på 20 550 kr
 • Gratis barnehageplass
 • Studielån nedskrives med 20 prosent per år - opptil 30 000 kr

Nyttige nettsteder å besøke:


Nærhet til alt

Velkommen til Hammerfest, en spennende kommune med en kreativ og entusiastisk befolkning. Sammen har vi alle muligheter for å skape et godt lokalsamfunn og et godt sted å bo!


Generell informasjon

I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk.


Hammerfest Kommune Sentraladministrasjon

BedriftHammerfest Kommune Sentraladministrasjon
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger