Jobbsafari

Senterleder ved Kunnskapssenter for utdanning

2 måneder siden
OmrådeStavanger
Søk senest14.3.2024
JobbdetaljerÅremål

Om stillingen

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig åremålsstilling som senterleder ved Kunnskapssenter for utdanning, ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.

Stillingen er ledig fra 01.10.2024.

Til stillingen ligger personalansvar for senterets ansatte samt resultatansvar for senterets samlede virksomhet og økonomi. Senterleder skal også legge til rette for utvikling av eksternt finansiert virksomhet.

Nærmere informasjon om ansvarsområde og arbeidsoppgaver fremgår av generell stillingsbeskrivelsefor senterleder ved UiS.

Arbeidsspråk er norsk og engelsk.

Senterleder ansettes på åremål for fire år med mulighet for ansettelse i totalt tre perioder. Dette etter offentlig kunngjøring og ansettelse i samsvar med kvalifikasjonsprinsippet i staten.


Om senteret og fakultetet

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) er organisatorisk plassert ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora som har et sterkt utdanningsforskningsmiljø. Fakultetet består av tre institutt (Institutt for barnehagelærerutdanning, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk og Institutt for kultur- og språkvitenskap) samt Nasjonalt lesesenter og Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

Hovedformålet med Kunnskapssenter for utdanning er å sammenstille og formidle nasjonal og internasjonal forskning på utdanningsområdet, arbeide systematisk med å videreutvikle sjangeren kunnskapsoversikter, og bidra til økt kompetanse på sammenstilling og oppsummering av forskningsresultater i samarbeid med norske forskere og internasjonale aktører på feltet.

Senteret skal identifisere områder med behov for mer kunnskap og spille dette inn til myndigheter og forskningsmiljøer, og skape møteplasser om utdanningsforskning for forskere, praktikere og myndigheter. Formidlingen tilpasses senterets ulike målgrupper innenfor politikkutvikling, forvaltning, forskning, opplæring og undervisning.

KSU er en enhet med faglig autoritet og uavhengighet. Senteret står fritt til å formidle kunnskap og uttale seg på faglig grunnlag innenfor sitt ansvarsområde.

Les mer om Kunnskapssenter for utdanning her.


Vi søker etter en utviklingsorientert senterleder som har:

 • vilje og evne til å lede og utvikle et senter av nasjonal betydning og arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter nasjonalt og internasjonalt
 • god forståelse for bruken av forskning i politikkutvikling og praksis
 • en motiverende, åpen og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • evne til å legge til rette for et godt arbeidsmiljø
 • relevant erfaring, ledererfaring fra kunnskapsorganisasjon er en fordel
 • prioriterings-, beslutnings- og gjennomføringsevne
 • evne til å inspirere til faglig utvikling
 • vitenskapelig kompetanse på professornivå innenfor et sentralt fagfelt for senteret, med god metodisk innsikt og erfaring
 • erfaring med innhenting av ekstern forskningsfinansiering
 • evne til å bygge nettverk og allianser, lokalt, nasjonalt og internasjonalt innenfor utdanningsforskning, samt dokumentert samarbeid med aktuelle brukergrupper innenfor utdanningssektoren.

Vi tilbyr

 • en sentral lederposisjon ved fakultetet og et godt samarbeidsklima i lederkollegiet
 • dyktige og engasjerte medarbeidere i aktive fagmiljø
 • interessante og utviklende lederoppgaver
 • mulighet for mentorordning og lederutviklingsprogram
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • en god mulighet til å være med å forme framtida gjennom utvikling av undervisning, forskning og formidling
 • lønn etter Statens lønnsregulativ, l.pl. 17.500, kode 1003, kr 1.000.000 - 1.200.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Herfra trekkes lovfestet pensjonsinnskudd
 • mulighet for retrettstilling etter fullført åremålsperiode
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Mangfold er en ressurs i arbeids- og læringsmiljøet ved UiS. Når vi har ulike bakgrunner og erfaringer, kan vi se utfordringer fra flere vinkler og finne bedre løsninger.  

På UiS er vi opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter, og legger til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne. Vi tar hensyn til dine behov og din situasjon i ulike livsfaser. 

Synes du denne stillingen er interessant, oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du i en periode har vært utenfor arbeidslivet. 

Er det kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår.

Les mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her.  

Universitetet vil rekruttere flere kvinner i ledende stillinger og oppfordrer derfor kvinner til å søke. Det praktiseres kjønnskvotering i samsvar med Hovedavtalen i staten.


Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til dekan Odd Magne Bakke, e-post: [email protected]

Spørsmål om ansettelsesprosessen kan rettes til Senior HR-rådgiver Margot A. Treen, e-post: [email protected],  tlf: 51831419


Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Relevante vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden.
Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.


Universitetet I Stavanger

BedriftUniversitetet I Stavanger
Vis flere jobber for denne bedriften

Lignende stillinger