Jobbsafari

Seniorrådgiver/Rådgiver

2 måneder siden
OmrådeLillehammer
Søk senest25.2.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Om stillingen 

Høgskolen i Innlandet (HINN) søker etter en strukturert og gjennomføringssterk (senior)rådgiver i fast stilling. Du vil ha en sentral rolle i vårt arbeid med samfunnskontakt, og jobbe tett opp mot høgskolens ledelse. Vi søker deg som har solid samfunnsforståelse, gode analytiske evner og erfaring fra operativt kontaktarbeid. Du har evne til å vedlikeholde gode og etablerte nettverk og samtidig bygge nye, både regionalt og nasjonalt.

Stillingen er plassert hos prorektor samfunnskontakt.

Vi ser etter en initiativrik person som evner å tenke analytisk og strategisk, og er i stand til å finne gode løsninger på kompliserte utfordringer. Det kreves god system- og prosessforståelse, og operativ gjennomføringsevne. Du må være strukturert, og kunne arbeide godt både selvstendig og sammen i team. Videre være handlekraftig og ansvarsbevisst, og ha evne til å gi klare råd. I utvelgelsen vil det også bli lagt vekt på samarbeidsegenskaper og kontaktskapende evner både internt og eksternt.


Ansvar og arbeidsoppgaver

 • legge til rette for høgskolens kontakt med politiske beslutningstakere, nærings og arbeidsliv, i samarbeid med rektorat og ledergruppe
 • følge med på og analysere politiske prosesser med betydning for HINN og gi strategiske råd
 • ta initiativ til, planlegge og gjennomføre aktiviteter og arrangement i kontaktarbeidet, og pleie nettverk med relevante samfunnsaktører
 • forberede og utforme budskap i ulike kanaler mot prioriterte målgrupper

Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov. 


Kvalifikasjoner 

Du må ha: 

 • relevant universitets- eller høgskoleutdanning, fortrinnsvis høyere akademisk utdanning. Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan erstatte deler av utdanningskravet 
 • solid samfunnsforståelse
 • erfaring med politiske prosesser og kontaktarbeid på nasjonalt nivå
 • erfaring med planlegging og gjennomføring av tiltak innenfor samfunnskontakt
 • god formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Stillingen med tilhørende arbeidsoppgaver skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov- og regelverk for statsansatte, herunder også Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg kommer i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil ikke kunne tiltre stillingen ved Høgskolen i Innlandet. Nødvendige godkjenninger må opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet.»


Vi tilbyr

 • gode vilkår for faglig utvikling i et spennende miljø
 • et godt arbeidsmiljø preget av samhandling, kunnskapsdeling og stort engasjement
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • lønn i stilling som Seniorrådgiver/Rådgiver  (stillingskode 1364/1434) etter kompetanse og erfaring.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger. 
 • gode arbeidsbetingelser.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her


Søke stillingen 

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen". 

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Jobbnorge kundeservice hjelper deg om du har spørsmål om opplastning av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden. 

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.


Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Det er viktig for HINN å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 


Høgskolen I Innlandet

BedriftHøgskolen I Innlandet
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger