Jobbsafari

Seniorrådgiver

2 måneder siden
OmrådeOslo
Søk senest10.3.2024
JobbdetaljerAnnet

Om stillingen

Seniorrådgiver til sanksjoneringsseksjonen i Vareførselsdivisjonen i Tolletaten 

Vi søker etter en utviklingsorientert person som har svært god kompetanse innenfor seksjonens og vareførselsdivisjonens fagområder. Du skal bidra til å sikre god kvalitet innenfor seksjonens fagområde og vil være en pådriver for implementering, videreutvikling og effektivisering.Sanksjoneringsseksjonen tilhører Regelavdelingen, og er lokalisert i Tolletatens lokaler på Helsfyr. Seksjonen har 10 medarbeidere inkludert leder. Sanksjoneringsseksjonen har nasjonalt fagansvar for sanksjonering av alle typer regelbrudd som avdekkes i den registrerte vareførselen.Sentrale arbeidsoppgaver:
 • Pådriver for faglig utvikling innenfor fagfeltet 
 • Saksbehandling og kvalitetssikring innenfor seksjonens fagfelt 
 • Ressursperson innen saksbehandling for seksjonens medarbeidere
 • Fast stedfortreder for seksjonssjef
 • Ansvar for å fasilitere seksjonens fagmøter og å delta i faglige nettverk
 • Undervisning/foredrag internt og eksternt må påregnes
 • Delta i prosjekt- og utviklingsarbeid


Dine kvalifikasjoner:
 • Fullført mastergrad. Bachelorgrad samt svært god realkompetanse kan erstatte kravet om mastergrad. Fullført tollfaglig utdanning, samt svært god realkompetanse kan erstatte kravet om bachelorgrad
 • Juridisk kompetanse/kurs fra høyere utdanning eller bestått Tolletatens kurs i juridisk metode og forvaltningsrett. 
 • Svært god kompetanse innenfor vareførselsdivisjonens fagområde, samt god organisasjonsforståelse 
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk 
 • God digital kompetanse
 • Erfaring fra veiledning og undervisning vil være en fordel
 • Erfaring fra utvikling- og forbedringsarbeid vil være en fordel 


Dine egenskaper: 
 • Høy grad av integritet og sterkt faglig engasjement 
 • Lykkes godt i samarbeid og med å gjøre andre gode
 • Strukturert, grundig og effektiv 
 • Trygg og handlekraftig
 • En god rollemodell både for seksjonen og etaten 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.Vi tilbyr: 
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver  
 • Mulighet for å være med på å forme stillingen
 • Gode utviklingsmuligheter som leders faste stedfortreder
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger 
 • Stilling som seniorrådgiver, kr 657 300 -720 100 avhengig av bakgrunn og kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • Fleksitid og mulighet for BiA, bevegelse i arbeidstiden 
 • Arbeidssted på Helsfyr i Oslo


For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte seksjonssjef Ildri Rye Svanem på tlf 992 76 917.Du må kunne levere tilfredstillende politiattest ved ved tiltredelse i stillingen.
Bakgrunnssjekk

Vi benytter Semac bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater.Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.Inkludering og mangfold

Tolletaten er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på

arbeidsgiverportalen

.


Tolletaten

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger