Jobbsafari
Harstad kommune Seljestad ungdomsskole

Seljestad ungdomsskole søker

26 dager siden
OmrådeHarstad
Søk senest28.7.2024
JobbdetaljerVikariat
Søk på jobb

Om stillingen

Er du en robust person som er klar for nye utfordringer?

Vi har ledig 2 x 66 % midlertidig stilling som assistent fra og med 13.08.24 til og med 20.06.2025.

Oppstart i stillingen er deltakelse på skolens planleggingsdager 13.08.24 - 16.08.24 med arbeidstid 08.00 - 15.30.
Ellers følger stillingen elevenes skoleår og har arbeidstid innenfor elevtiden, mandag til fredag i tidsrommet 08.15 - 14.30.

Arbeidsoppgaver/ansvarsoppgaver:

Vi ser etter en løsningsorientert person som ser det beste i elevene. Du må være engasjert i jobben din og være en trygg voksen som viser vei for elevene. Du har som hovedoppgave å bidra til et trygt og godt læringsmiljø for elevene, både i undervisningssituasjoner og i friminutter. Du skal i samarbeid med dine kollegaer sørge for at elevene mestrer skolehverdagen sin og utvikler seg faglig og sosialt. Det betyr at du følger opp elevene på ulike arenaer og i ulike grupper. Arbeidsoppgavene kan variere fra en til en til å være i full klasse.

Kvalifikasjoner:

  • Relevant erfaring vil bli vektlagt.
  • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, vil bli tillagt stor vekt.

 Vi tilbyr:

  • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
  • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon:

https://www.husbanken.no/person/startlaan/
https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

  • Annen informasjon:
  • For tilsetting innenfor oppvekst må godkjent politiattest fremvises før tilsetting.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Harstad kommune Seljestad ungdomsskole

BedriftHarstad kommune Seljestad ungdomsskole
Om bedriften

Seljestad ungdomsskole ligger inntil Seljestadveien, med nærhet til sentrum, havet og marka med folkeparken. Skolens hovedmålsetning er å skape samhørighet, være en inkluderende arena for elever, foresatte og ansatte. Det legges vekt på pedagogisk utviklingsarbeid, spesielt med sikte på å oppfylle intensjonene i Læreplanen, samt tilpasse driften til nye skolebygninger. Skolens mål: Våre elever skal oppleve et trygt og godt læringsmiljø, der de mestrer og utvikler seg faglig og sosialt.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger