Jobbsafari
Harstad kommune Seljestad barneskole

Seljestad barneskole søker

1 måneder siden
OmrådeHarstad
Søk senest2.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vi har fra 01.08.2024 ledig 100% fast stilling som fagarbeider ved Seljestad barneskole og SFO.

Arbeidsoppgaver/ansvarsoppgaver:

 • Legge til rette for barnas lek, læring og utvikling.
 • Bidra til gode rutiner for enkeltbarnets trivsel og utvikling.
 • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole/SFO.
 • Bidra til at barn og foreldres medvirkning ivaretas.
 • Ha medansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av det praktiske og pedagogiske arbeidet på skole/SFO.
 • Holde deg faglig oppdatert og bruke denne kompetansen i det daglige og langsiktige arbeidet, og samtidig være med å utvikle skolen/SFO.
 • Stillingen vil være delt mellom skole og SFO.

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev i barne- og ungdomsarbeid eller annen relevant fagutdanning. Søkere uten utdanning som har relevant praksis kan også bli vurdert. Dersom du har utdanning fra utlandet, må denne godkjennes av NOKUT. 
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdanning.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, vil bli tillagt stor vekt.

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Innovativ og fleksibel - evne å se saker i nye perspektiv og formidle dette til andre.
 • Pålitelig og positiv - evne å se utfordringer som en mulighet for læring og forbedring.
 • Kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • God kommunikasjon og veiledningsevne.

Vi tilbyr:

 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut, og de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon:

https://www.husbanken.no/person/startlaan/
https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

Annen informasjon:

 • For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg må godkjent politiattest fremvises før tilsetting.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Harstad kommune Seljestad barneskole

BedriftHarstad kommune Seljestad barneskole
Om bedriften

Seljestad barneskole er en av sentrumsskolene i Harstad, beliggende ca. 2 km sør for torvet. Skolen er en fulldelt barneskole, med mellom 40 og 60 elever på hvert klassetrinn. Skolen har i dag to bygninger. Rødskolen ble bygget ca. 1960. Hovedbygningen ble renovert i 2001 og utvidet med 1100 kvm i 2003. høsten 2012 tok vi i bruk seljestadhallen som ligger rett ved siden av skolen. Seljestad Ungdomsskole ligger ca. 100 meter nord for vår skole, men har egen administrasjon, egne bygninger og egen stab. Det er mye flytting i Seljestadområdet. Fortetting av de gamle boligområdene, samt generasjonsskifte fører til at elevtallet svinger med opptil 30 elever i løpet av skoleåret. Elevtallet er ca. 290. Til sammen er det nå ca. 45 ansatte ved skolen. I dag bruker ca. 90 elever skolefritidsordningen ved skolen, og den holder til nederst i Hovedbygningen.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger