Jobbsafari
Rana kommune Institusjonstjenester

Selfors sykehjem, Solstua

1 måneder siden
OmrådeMo i Rana
Søk senest17.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Ved Selfors sykehjem, Solstua er det ledig

  • 80-100% fast stilling som sykepleier, fra 01.05.2024.

Om avdelingen:
Solstua er en demenspost med 20 beboere.
Avdelingen har tre enheter med 8+6+6 beboere.
Vi har mange spennende faglige utfordringer og driver aktivt med utvikling av fagkompetanse på tvers av yrkesgruppene.
Vi har et godt arbeidsmiljø og vi stiller høye krav til kvalitet på tjenesten og har alltid beboeren i fokus.

Arbeidsoppgaver:
• Varierte oppgaver i avdelinga knyttet til stell, pleie og miljøarbeid overfor beboerne i avdelinga. Samt pårørendekontakt.
• Primærkontaktarbeid og særskilt oppfølgingsansvar for gruppe av beboere, sammen med primærkontakter.
• Veiledning av kollega, elever, studenter og lærlinger
• Sykepleiefaglig ansvar i egen avdeling og ved andre sykehjemsavdelinger ved behov.
• Ved ønske om 100% stilling må det påberegnes enkelte netter i turnus

Kvalifikasjoner du må ha:
• Norsk autorisasjon som sykepleier
• Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4
• Sykepleierstudenter som er ferdig vår 2024, kan søke og vil ev. ansettes med forbehold om autorisasjon innen august 2024
• Kunnskap / beherske data som verktøy
• Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å utøve yrket forsvarlig

Ønskede kvalifikasjoner:
• Erfaring fra spesialavdeling for personer med demenssykdom er en fordel
• Demensomsorgens ABC eller annen utdanning/kurs innenfor geriatri eller eldreomsorg er ønskelig.

Hos oss er det viktig at du:
• har gode samarbeidsevner
• viser engasjement, redelighet og respekt
• er tydelig, ærlig og viser stor grad av fleksibilitet for de omskiftningene som daglig preger vår tjeneste.
• Personlig egnethet vil bli vektlagt

Det er mange gode grunner til at du skal søke jobb hos oss. Her får du:
• Mange dyktige medarbeidere som er opptatte av å sørge for høy kvalitet på sykehjemmet.
• Godt tverrfaglig arbeidsmiljø
• Årsturnus

Arbeidstid: Turnus. Ved 100% stilling vil det innebære enkelte netter

Lønn og arbeidsbetingelser reguleres av KS tariffavtale.

Attester, vitnemål og vedlegg legges ved søknaden. Se her om beregning av lønnsansiennitet.

Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT.

Referanser må oppgis i søknaden, der en må være fra arbeidsgiver.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke. Kommunen praktiserer meroffentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Rana kommune Institusjonstjenester

BedriftRana kommune Institusjonstjenester
Om bedriften

Institusjonstjenesten har ansvar for sykehjemstjenester, korttids- og avlastningsplasser, døgnrehabilitering, kommunalt øyeblikkelig hjelpetilbud og sentralkjøkken. Totalt er det 245 institusjonsplasser fordelt på 4 sykehjem og Helseparken, med 280 årsverk sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Som arbeidsgiver skal vi være fremtidsrettet og attraktive. Vi stiller høye krav til kvalitet på tjenesten og brukermedvirkning til beboere i sykehjem- og korttidsavdelingene.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger