Jobbsafari
Lunge og geriatri sengepost, Sykehuset Telemark HF

Seksjonsleder 

1 måneder siden
OmrådeSkien
Søk senest4.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vi søker etter ny seksjonsleder!

Vår leder har fått ny stilling internt i sykehuset, og vi søker etter hans erstatter. Vi søker en motivert og engasjert seksjonsleder som trives i et hektisk miljø. Som leder hos oss vil du lede og være en del av et sterkt lederteam bestående av sykepleier/stedfortreder, kreftsykepleier og fagsykepleier. Du vil også være del av en god seksjonsledergruppe som samarbeider på tvers av avdelingene i klinikken.

Som seksjonsleder har du for tiden ansvar for 33 årsverk og 20 senger innen fagområdene lunge og geriatri. Sengeposten har i hovedsak akuttinnleggelser, samt noe elektiv virksomhet. i løpet av høsten 24 vil vi satse mer på geriatri og vri sengetallet vårt fra 17 lunge senger og 3 geriatrisenger til 14 lungesenger og 7 geriatrisenger. Dette gjør vi for å gi et bedre og mer tilpasset tilbud til vår aldrende befolkning.  

Vi søker en målbevisst og ambisiøs leder som skal drifte og videreutvikle sengeposten i tett samarbeid med stedfortreder, fagutviklingssykepleier og våre svært dyktige medarbeidere. Seksjonen har et spesielt godt arbeidsmiljø som vi er opptatt av å bevare og utvikle videre - seksjonsleder spiller en viktig rolle i dette arbeidet. Seksjonsleder må samarbeide tett med seksjonens leger og fagområdenes poliklinikker. Det ligger også til seksjonsleders ansvar å sikre involvering og samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste. 

Seksjonsleder rapporterer til avdelingsleder, og inngår i avdelingens ledergruppe. Som seksjonsleder i medisinsk klinikk har du også gode kollegaer å spille på, blant annet seks andre sengepostledere med ulik erfaring!  

Virker dette spennende, eller ønsker du mer informasjon, ta gjerne kontakt med oss på e-post, sms eller ring!


Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for daglig sengepostdrift, oppfølging av personalet og økonomiansvar
 • Ansvar for og oppfølging av fagutvikling, strategisk planlegging og kontinuerlig forbedringsarbeid
 • Motivere medarbeidere til å oppnå gode faglige resultater og skape et godt arbeidsmiljø
 • Samarbeid med øvrige seksjons- og avdelingsledere i klinikken
 • Du skal også være med på å sikre at seksjonen utvikles i takt med oppgaver og oppdrag som sykehuset pålegger oss

Kvalifikasjoner

 • Autorisert sykepleier
 • Ønskelig med erfaring fra spesialisthelsetjenesten og kjennskap til drift av sengepost
 • Ønskelig med lederutdanning, men søker som har annen relevant erfaring og gode lederevner vil også kunne bli vurdert for stillingen
 • Kompetanse og erfaring med arbeidstidsplanlegging/ressursstyring og endringsprosesser er ønskelig
 • Kompetanse innen fagområdene lunge og/eller geriatri vil være en fordel, men er ikke et krav

Personlige egenskaper

 • Har evne til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon 
 • Liker å jobbe i team og gjøre andre gode
 • Er god til å kommunisere på en åpen og tydelig måte med sideordnede, underordnede og overordnede
 • Har gode samarbeidsevner og evne til å tenke helhetlig, lojalitet til beslutninger forutsettes
 • Har gjennomføringsevne, og er resultat- og løsningsorientert
 • Har forståelse for ressursstyring

Vi tilbyr

 • En spennende lederstilling for en seksjon med dedikerte og faglig engasjerte medarbeidere
 • Høyt faglig nivå 
 • Gode støttespillere i seksjonens lederteam og en fin personalgruppe
 • Varierte og viktige arbeidsoppgaver
 • Mulighet til å være med på å påvirke og utvikle for fremtiden
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning gjennom KLP

Kontaktinformasjon

Benedicte Børge-Ask, Avdelingsleder, +4790082974


Erik Thomassen, Seksjonsleder, +4795949080


ArbeidsstedNøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sykehuset Telemark HFReferansenr.: 4815780452


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 04.06.2024Lunge og geriatri sengepost, Sykehuset Telemark HF

BedriftLunge og geriatri sengepost, Sykehuset Telemark HF
Om bedriften

Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 176 000 innbyggere i Telemark.  Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark og disponerer om lag 5,2 milliarder kr. i året. Vår visjon er å gi helsetjenester til pasientenes beste.
Sykehuset har om lag 3300 årsverk og 4100 ansatte.

Sykehuset Telemark ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss. Dette gjelder uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn, eller dersom du har hatt opphold i arbeidslivet («hull i CV`en»).

Les mer om oss på www.sthf.no

Medisinsk klinikk består av fem avdelinger og har drift på seks lokasjoner i Telemark fylke.  Klinikken har om lag 450 årsverk, og leverer spesialisthelsetjenester innenfor alle indremedisinske fagområder. Vi arbeider også med rehabilitering og forebygging og har et eget Lærings- og mestringssenter. Sykehuset Telemark har et aktivt forskningsmiljø med fag og forskning organisert som egen avdeling.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger