Jobbsafari
Fagbibliotekavdeling, Sykehuset i Vestfold HF

Seksjonsleder

1 måneder siden
OmrådeTønsberg
Søk senest2.4.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Biblioteket har tre stillinger og er lokalisert i nye, fine lokaler i Tønsberg. Bibliotektjenesten ved sykehuset er organisert under Forsknings- og innovasjonsavdelingen og er et tilbud til alle ansatte og studenter som har sin praksisperiode på sykehuset. Vår målsetting er å gjøre kunnskap og informasjon tilgjengelig og fremme metoder for systematisk innhenting og bruk av kunnskap. Biblioteket er en viktig aktør i implementering av kunnskapsbasert praksis (KBP) på sykehuset og har spesialkompetanse på systematiske søk.

Vi ser etter en person som er selvstendig og serviceinnstilt og som vil bidra til å videreutvikle fagbiblioteket som en ressurs for forskning, utdanning og fagutvikling. 

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.


Arbeidsoppgaver

 • Administrativt ansvar for bibliotektjenesten
 • Personalansvar for to personer
 • Undervise og veilede i informasjonssøking og referansehåndtering
 • Utføre systematiske søk
 • Delta i daglig drift av biblioteket med skrankevakter og bestillinger

Kvalifikasjoner

 • Minst 3-årig utdanning i bibliotek- og informasjonsvitenskap (gjerne en mastergrad)
 • Gode digitale ferdigheter
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig. Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Gode engelskkunnskaper
 • Praksis fra fag- eller forskningsbibliotek er en fordel 
 • Interesse for utviklingen av bibliotekets rolle ved sykehuset
 • Gjerne interesse for kunstig intelligens

Personlige egenskaper

 • Utadvendt og samarbeidsvillig
 • Evne til å arbeide selvstendig og takle omstillinger
 • Serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Personlig egnethet for stillingen blir tillagt stor vekt   

Vi tilbyr

 • Mulighet for faglig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Fine, nye lokaler
 • Engasjerte brukere og spennende oppgaver
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 

Kontaktinformasjon

Mariann Mathisen, Seksjonsleder, +4733342138


Arbeidssted

Halfdan Wilhelmsens alle 17


3103 Tønsberg


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sykehuset i Vestfold HFReferansenr.: 4775306147


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 02.04.2024Fagbibliotekavdeling, Sykehuset i Vestfold HF

BedriftFagbibliotekavdeling, Sykehuset i Vestfold HF
Om bedriften

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.


Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger