Jobbsafari
Drift/teknisk divisjon/ Hospitaldrift telefoni, Helse Bergen

Sekretær til sommarvikariat

26 dager siden
OmrådeBergen
Søk senest6.5.2024
JobbdetaljerFeriejobb

Om stillingen

Hospitaldrift er ei av avdelingane i Drift/teknisk Divisjon i Helse Bergen HF, og leverer ikkje-medisinske tenester og -produkt til føretaket. Hospitaldrift leverer forsyningstenester og varemottak, pasienttransport og andre interne transporttenester, mat til pasientar, pårørande og tilsette, reine tekstilar og senger, dagleg reinhald og andre reinhaldstenester, tryggleikstenester og sentralbordtenester. Hospitaldrift har 7 einingar og ca. 750 medarbeidarar. Hospitaldrift telefoni er ei av einingane i Hospitaldrift, og har ansvar for sentralbordet i Helse Bergen.

Vi har ledig 100% sommarvikariat som sekretær i perioden 05.06. til 18.08.2024.


Arbeidsoppgåver

 • Betene sjukehuset sitt sentralbord
 • Inngå i vaktturnus, som også omfattar kveld, natt og helg
 • Er tidvis ein hektisk arbeidsplass

Kvalifikasjonar

 • Særs god munnleg framstillingsevne
 • Søkarar må ha gode språkkunnskapar i norsk og engelsk
 • Erfaring frå sentralbord og kjennskap til organisasjonen er ein fordel

Personlege eigenskapar

 • Serviceinnstilt og kunne formulere seg korrekt
 • Må trivast i eit aktivt, travelt og til tider hektisk miljø
 • Nøyaktig, kvikk og ansvarsfull

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Grundig opplæring
 • Godt arbeidsmiljø

Mangfaldserklæring
Vi ønsker å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn. Det same gjeld dersom ein har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønsker å legge til rette for inkluderande rekruttering.

Kontaktinformasjon

Frode Hamre, Einingsleiar, 55975000


Arbeidsstad

Haukelandsveien 22


5021 Bergen


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Helse BergenReferansenr.: 4802750982


Stillingsprosent: 100%


Vikariat


Startdato: 05.06.2024


Sluttdato: 18.08.2024


Søknadsfrist: 06.05.2024Drift/teknisk divisjon/ Hospitaldrift telefoni, Helse Bergen

BedriftDrift/teknisk divisjon/ Hospitaldrift telefoni, Helse Bergen
Om bedriften

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 14.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg helsehjelp til pasientane våre, og rett opplæring til pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 900.000 pasientar og bidreg i utdanninga av fleire tusen helsearbeidarar. Forsking og innovasjon er og viktige oppgåver i sjukehuset. Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook.
Helse Vest skal så langt som råd avspegle mangfaldet i befolkninga.  Vi ønsker å rekruttere medarbeidarar uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjonar, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetenesta.

Søk etter flere lignende stillinger