Jobbsafari
Medisinsk divisjon, Seksjon for fysioterapi

         Sekretær

1 måneder siden
OmrådeLørenskog
Søk senest10.3.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Vi søker sekretær til et ledig vikariat i 40 % stilling for perioden 01.04.24 t.o.m. 15.12.24. 

Seksjon for fysioterapi har ca 60 årsverk. Seksjonen har ansvar for det meste av fysioterapitilbudet i helseforetaket. Seksjonen er organisert i avdeling kliniske fellesfunksjoner sammen med ergoterapeuter, sosionomer, sykehusprester og kliniske ernæringsfysiologer. 

Akershus Universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. 

Alle søkere må søke elektronisk. 


Arbeidsoppgaver

 • Ekspedisjonsservice med pasientmottak og betjening av telefon.
 • Registrering av pasienter, aktivitetsregistrering og koding i Dips.
 • Bestilling av pasient transport og tolk.
 • Varebestilling
 • Enkelte personaladministrative oppgaver.
 • Praktiske oppgaver knyttet til varelager, skyllerom og utstyr.
 • Bistå fysioterapeutene i merkantilt- og klinisk arbeid.

Kvalifikasjoner

 • Kontorfaglig utdannelse
 • Gode IT kunnskaper
 • Kompetanse og erfaring i bruk av Dips
 • Relevant erfaring
 • Gode norsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Vi søker en person som er ryddig,  serviceinnstilt, fleksibel og med gode samarbeidsevner.
 • Evne til å ta initiativ og jobbe med varierte arbeidsoppgaver
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr

 • Utfordrende, selvstendig og variert arbeid
 • Arbeid på dagtid
 • Gode velferdstilbud for ansatte.
 • Bedriftsidrettslag med mange aktiviteter.

Kontaktinformasjon

Gro Dahlbak, Enhetsleder, 67964441


Stine Marie Nielsen, Seksjonsleder, 67969881


Arbeidssted

Sykehusveien 25


1474 Nordbyhagen


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Akershus universitetssykehus HFReferansenr.: 4772835747


Stillingsprosent: 40%


Vikariat


Startdato: 02.04.2024


Sluttdato: 15.12.2024


Søknadsfrist: 10.03.2024Medisinsk divisjon, Seksjon for fysioterapi

BedriftMedisinsk divisjon, Seksjon for fysioterapi
Om bedriften

Akershus universitetssykehus(Ahus) er et lokal- og områdesykehus for cirka 600 000 innbyggere, og vi har flere lokasjoner noe som gjør at man kan jobbe på tvers i foretaket. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Tjenestestedet er imidlertid Akershus universitetssykehus HF og innbefatter alle sykehusets lokasjoner. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Menneskelig nær - faglig sterk er vår visjon

Medisinsk divisjonhar cirka 2000 årsverk og 17 avdelinger innen blant annet hematologi, endokrinologi, gastromedisin, hjertemedisin, infeksjonsmedisin, onkologi, lungemedisin, nyremedisin, nevrologi, geriatri og øye. Divisjonen har drift på Nordbyhagen, Ski, Kongsvinger og Gardermoen og har en sentral plass i pasientbehandlingen ved landets største akuttsykehus. Vi tilbyr utredning og behandling i sengeområder, overvåkingsenheter, dagbehandling og poliklinikk, og har ansvaret for sykehusets akuttmottak. Divisjonen har et stort og aktivt forskningsmiljø, og egen forskningsavdeling.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger