Jobbsafari
Målselv kommune Rus- og psykisk helsetjeneste

Rus- og psykisk helsetjeneste søker

2 måneder siden
OmrådeMoen
Søk senest10.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Målselv kommune (ca. 6600 innbyggere) ligger sentralt i Troms og Finnmark fylke, og har gode kommunikasjonsmuligheter med resten av landet via egen flyplass på Bardufoss. Målselv har vakker natur med store friluftsmuligheter, godt utbygde kultur- og idrettsanlegg, og et allsidig tjenestetilbud. Det er også videregående opplæring og høgskoletilbud i kommunen.
I tillegg til byen Bardufoss som regionsenter har Målselv flere levende tettsteder, og har de senere årene hatt vekst i innbyggertallet. Næringslivet er variert, og Forsvaret har en sentral plass ved siden av landbruk, industri og servicebedrifter. Kommunens visjon er: Målselv mulighetslandet!

Rus og psykisk helsetjeneste har ledig 100 % fast stilling som psykiatrisk sykepleier ved utetjenesten

Stillingen tilhører utetjenesten på Øverli og er samlokalisert med BOA (døgnbemannet botilbud med fem boenheter) og dagsenter for mennesker med rus- og/eller psykisk helseproblematikk. Som psykiatrisk sykepleier i utetjenesten jobber du i et godt og spennende miljø med høy faglig kompetanse. Arbeidshverdagen består blant annet av dynamisk brukeroppfølging, dokumentasjon og tverrfaglig samarbeid med andre instanser. Tjenesten er under utvikling og det finnes gode muligheter for å videreutvikles som fagperson.

Primære arbeidsoppgaver:

 • Fagansvar
 • Kartlegging og samtaleoppfølging/-behandling
 • Helhetlig oppfølging, inkludert koordinering av tiltak og tjenester i samarbeid med bruker
 • Tverrfaglig samarbeid med pårørende og andre instanser som fastlege, andre kommunale tjenester, spesialisthelsetjeneste, NAV m.fl.
 • Medlem av psykososialt kriseteam
 • Bidra innen intern opplæring og faglig utvikling
 • Saksbehandling og dokumentasjon i Profil
 • Medikamenthåntering 
 • Andre oppgaver kan tilkomme

Kvalifikasjonskrav:

 • Bachelor i sykepleie
 • Videreutdanning innen psykisk helsearbeid (spesialsykepleier)
 • Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra arbeid innen psykisk helse- og rusfeltet
 • Dataferdigheter og kjennskap til dokumentasjonsprogrammet Profil
 • Førerkort kl. B

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper:

 • Du bidrar til et posistivt arbeidsmiljø
 • Du kommuniserer og samarbeider godt
 • Du er faglig sterk og engasjert
 • Du er motivert og opptatt av kvalitet i arbeidet
 • Du er god på relasjonsbygging og har evne til å motivere brukere, kollegaer og samarbeidspartnere
 • Du er fleksibel, løsningsorientert og viser høy grad av selvstendighet i din arbeidsutøvelse
 • Du verdsetter tverrfaglig samarbeid og koordinering med andre instanser
 • Du evner å jobbe struktueret og målrettet

Vi tilbyr:

 • Et tverrfaglig sammensatt arbeidsmiljø
 • Varierte og spennende utfordringer
 • Mulighet for faglig utvikling
 • Lønn i h.h.t. avtale
 • God pensjonsordning

Den som tilsettes må legge fram politiattest i h.h.t. Helse- og omsorgstjenestlovens § 5-4 før tiltredelse i stillingen.

Tilsettingsvilkår:

God pensjonsordning i h.h.t kommunale tilsettingsvilkår, lønn i h.h.t. avtale og prøvetid.

Søkere som innkalles til intervju må levere bekreftede kopier av attester og vitnemål. 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Klikk deg inn på Bolyst Målselv for å finne nyttig informasjon om hvordan det er å leve og bo i Målselv.

Målselv Kommune Bolyst from M


Link til søknadsskjema:

Søk her

Målselv kommune Rus- og psykisk helsetjeneste

BedriftMålselv kommune Rus- og psykisk helsetjeneste
Om bedriften

Bo- og oppfølgingsenheten består av følgende tjenester: • Rus- og psykisk helsetjeneste gir bistand til mennesker over 18 år med rus- og/eller psykisk helseproblematikk. Tjenesten holder til i fine lokaler på eiendommen Øverli og har friluftsområde som nærmeste nabo. På tunet på Øverli ligger utetjenesten som gir oppfølging til hjemmeboende brukere i kommunen, BOA (bemannet heldøgns botilbud med fem leiligheter) og et veldrevet dagsenter som i tillegg til mange andre aktiviteter drifter en bruktbutikk . Psykososialt kriseteam er også organisert under rus- og psykisk helsetjeneste. • Tjenesten for funksjonshemmede, med kontorsted på kommunehuset, tildeler og koordinerer vedtaksbaserte tjenester til mennesker med medfødt eller tidlig ervervete funksjonsnedsettelser. • Fagerli Miljøtjeneste er et døgnbemannet bo- og omsorgstilbud med 17 boenheter og 1 avlastningsleilighet for barn og unge. Miljøtjenesten gir timebaserte eller heldøgns tjenester til mennesker med funksjonsnedsettelser på Fagerli eller andre steder i kommunen. Fagerli ble etablert i 2020 etter sammenslåing av to tjenester og ligger sentralt til i nytt bygg på en flott utsiktstomt.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger