Jobbsafari
Anonym arbeidsgiver

Rivingsarbeider

1 måneder siden
OmrådeÅlesund
Søk senest31.3.2024
JobbdetaljerProsjekt

Om stillingen

For english, scroll down. 


For vår samarbeidspartner ser vi etter rivingsarbeidere til et prosjekt i Trondheim sentrum. Firmaet er et anerkjent selskap innen bygg- og rivingsbransjen med et solid rykte for kvalitetsarbeid og profesjonalitet.


Arbeidsoppgaver:

 • Utføre sikker riving av bygninger i henhold til bransjens beste praksis.
 • Demontere strukturer manuelt eller ved bruk av passende verktøy og utstyr.
 • Effektivt sortere og håndtere materialer for resirkulering.
 • Delta i fjerning av farlige materialer under
 • tilsyn av erfarne fagfolk.
 • Sikre at arbeidet utføres i samsvar med tidsplaner og prosjektkrav.

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 2 års erfaring innen riving og sortering av bygningsmaterialer.
 • Gyldig liftkurs og varmearbeiderkurs, er et krav. 
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team.
 • God kommunikasjonsevne på norsk, engelsk eller polsk.
 • Bo i nærområdet Trondheim sentrum.
 • Førerkort og mulighet til å kjøre til prosjektområdet.

Vi tilbyr:

 • Konkurransedyktig lønn i tråd med erfaring og kvalifikasjoner.
 • Mulighet for fast ansettelse for kvalifiserte kandidater.
 • Inngå som en del av et faglig dyktig team.
 • Varierte og spennende prosjekter.
 • Et selskap som verdsetter sikkerhet og trivsel på arbeidsplassen.

Dersom dette passer deg og du er interessert vil vi gjerne høre fra deg! 

Vi ønsker at det skal være enkelt å søke jobb hos oss, derfor trenger du ikke skrive et søknadsbrev. Det eneste vi trenger av deg er en godt utfylt CV på norsk eller engelsk. 


Vi tar sikte på å fylle stillingen så snart som mulig.

______________________________________________________________

ENG:


For our partner, we are seeking demolition workers for a project in the center of Trondheim. The company is a recognized firm in the construction and demolition industry with a solid reputation for quality work and professionalism.

Job Responsibilities:

 • Perform safe demolition of buildings according to industry best practices.
 • Disassemble structures manually or using appropriate tools and equipment.
 • Efficiently sort and handle materials for recycling.
 • Participate in the removal of hazardous materials under the supervision of experienced professionals.
 • Ensure that work is carried out in accordance with schedules and project requirements.

Qualifications:

 • Minimum 2 years of experience in demolition and sorting of building materials.
 • Valid lift and hot work courses are a requirement.
 • Ability to work independently and in a team.
 • Good communication skills in Norwegian, English, or Polish.
 • Reside in the vicinity of Trondheim city center.
 • Driver's license and the ability to commute to the project area.

We offer:

 • Competitive salary based on experience and qualifications.
 • Opportunity for permanent employment for qualified candidates.
 • Integration into a professionally skilled team.
 • Diverse and exciting projects.
 • A company that values safety and well-being in the workplace.

If this fits your profile and you are interested, we would like to hear from you! We want the job application process to be straightforward, so you do not need to write a cover letter. All we require is a well-filled CV in Norwegian or English.

We aim to fill the position as soon as possible.

Anonym arbeidsgiver

BedriftAnonym arbeidsgiver
Om bedriften

Ansett AS er et lokalt konsulent/bemanning og rekrutteringsselskap, som i hovedsak driver med rekruttering til faste stillinger og utleie av konsulenter / vikarer til korte eller lengre oppdrag. Vi formidler stillinger innen de fleste segment og legger stor vekt på å kunne levere rett kandidat, på rett plass og til rett tid. Vi setter personlig service og tett oppfølging i høysetet. www.ansett.no

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger