Jobbsafari
Harstad kommune Bygg- og eiendomstjenesten

Renholdsoperatør

1 måneder siden
OmrådeHarstad
Søk senest8.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vi har fra 01.06.2024 ledig 2 stk 100% fast stilling som renholdsoperatør.

Arbeidsoppgaver / ansvarsoppgaver:

 • Daglig og periodisk renhold samt forefallende serviceoppgaver.

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som renholdsoperatør eller annen relevant erfaring.
 • Førerkort kl. B er ønskelig. 
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, vil bli tillagt stor vekt.

Personlige egenskaper som blir vektlagt:

 • Innovativ og fleksibel - evne å se saker i nye perspektiv og formidle dette til andre.
 • Pålitelig og positiv - evne å se utfordringer som en mulighet for læring og forbedring.
 • Kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • God kommunikasjon og veiledningsevne.

 Vi tilbyr:

 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut for de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon:

https://www.husbanken.no/person/startlaan/

https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

Annen informasjon:

 • For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg må godkjent politiattest fremvises før tilsetting.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Harstad kommune Bygg- og eiendomstjenesten

BedriftHarstad kommune Bygg- og eiendomstjenesten
Om bedriften

Bygg- og eiendomstjenesten er Harstad kommunes eiendoms- og arealforvalter. Vi har ansvaret for planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter, drift og vedlikehold av formålsbygg og boliger, samt renhold og kantinedrift. Enheten har 90 stillinger med stor bredde i fagkompetanse. Boligkontoret behandler søknad om kommunal bolig, vedlikehold av utleieboliger og har oppfølging ved inn og utflytting. Vi forvalter Husbankens virkemidler som Startlån og investeringstilskudd.

Søk etter flere lignende stillinger