Jobbsafari
UiT Norges arktiske universitet

Renholdskoordinator

1 måneder siden
OmrådeTromsø
Søk senest5.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Om stillingen

Vår renholdskoordinator gjennom mange år skal gå av med pensjon og vi har behov for å ansette en ny renholdskoordinator i fast 100 % stilling. Stillingen skal ha administrative og koordinerende funksjoner innen renhold ved UiT. Vi ønsker oss en dyktig medarbeider som har både har administrativ kompetanse og fagkompetanse innen renhold, og som er nytenkende, kvalitetsbevisst, god på samarbeid og samhandling, og som kan være en pådriver i forskjellige prosesser.

Stillingen er organisert under Avdeling for bygg og eiendom ved UiT Norges arktiske universitet, i Seksjon for campusdrift.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.


Arbeidsoppgaver

 • Koordinere vikarbehov ved campus Tromsø
 • Innføring av FDV-systemet Plania for alle UiTs campuser og oppfølging av dette
 • Innkjøp av renholdsmaskiner og materiell
 • Oppfølging av bygg uten renholdsleder
 • Faglig samhandling mellom campusene
 • Oppfølging/bistand ved nyetableringer/bruksendringer i bygg
 • Personallederoppgaver

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.


Kvalifikasjoner

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelornivå innen relevante fag for stillingen, men lang og relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet
 • Renholdserfaring, fagbrev vil være fordelaktig
 • Administrativ erfaring
 • Ledererfaring
 • Gode ferdigheter med daglig bruk av IKT-baserte systemer og utstyr
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, skriftlig og muntlig
 • Kjennskap offentlige innkjøp vil være fordelaktig

Personlige egenskaper

 • Målrettet, strukturert og løsningsorientert
 • Evne til å planlegge og koordinere
 • Gjennomføringsevne
 • Øye for detaljer og estetikk
 • Evne å jobbe selvstendig, men også i team
 • Interesse for sirkulær økonomi og kildesortering vil være positivt

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.


Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.


Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.


Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker
oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.


Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).  

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.


UiT Norges arktiske universitet

BedriftUiT Norges arktiske universitet
Om bedriften

UiT The Arctic University of Norway is a multi-campus research university and the northernmost university of the world. Our central location in the High North, our broad and diverse research and study portfolio, and our interdisciplinary qualities make us uniquely suited to meet the challenges of the future. At UiT you can explore global issues from a close-up perspective.

Credibility, academic freedom, closeness, creativity and commitment shall be hallmarks of the relationship between our employees, between our employees and our students and between UiT and our partners. 

The Faculty of Biosciences, Fisheries and Economics (BFE) consists of Department of Arctic and Marine Biology, Norwegian College of Fishery Science (NFH) and School of Business and Economics.

The main task of BFE is to conduct teaching and research dissemination at a high national and international level within all relevant fields. Prioritized research areas are aquatic and terrestrial ecosystems, climate, life in the arctic, marine bioprospecting, fish health, seafood products, business and macroeconomics, resources and environment, markets and management of marine resources. The interdisciplinary profile of the faculty provides good opportunity to develop research projects involving several research groups at the faculty according to its strategy.

Søk etter flere lignende stillinger