Jobbsafari
Rendalen kommune Oppvekst

Rendalen kommune søker

1 måneder siden
OmrådeRendalen
Søk senest20.3.2024
JobbdetaljerAnnet

Om stillingen


Arbeidsoppgaver:
Du vil som lærling i Rendalen kommune få mulighet til å utøve og lære alle oppgaver som er knyttet til målene i læreplanen. Det er viktig med aktiv deltakelse i eget planleggings- og vurderingsarbeid.

Som lærling vil du få prøve deg på minst 2 arbeidsplasser, og vi legger til rette for at du får tilegne deg teoretisk og praktisk kunnskap, samtidig som du får bidra med egne kunnskaper og ideer. Du vil samarbeide mye med din veileder og andre medarbeidere på de ulike enhetene i kommunen. Som lærling i Rendalen kommune vil du få bred erfaring innen ditt fagfelt.

Lærlinger er ansatt med samme rettigheter og plikter som andre medarbeidere i Rendalen kommune, og vi ser frem til at du bidrar aktivt i kommunens daglige drift, samtidig med læring og utvikling. Du vil etter en periode få økt ansvar og mer selvstendige arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner:
• Bestått relevant VG1 og VG2.
• Bestått alle fag i fagutdanningen.
• Kvalifisert for lærekontrakt.
• God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
• Gyldig politiattest må leveres før tiltredelse.

Personlige egenskaper:
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
• Vi vektlegger engasjement for faget og lærevillighet.
• Evne til å arbeide selvstendig og fleksibelt.

Aktuelle kandidater innkalles til intervju.

Vi tilbyr:
• Variert og lærerik praksis med gode utviklingsmuligheter
• Opplæring og faglig utvikling og veiledning.
• Tett oppfølging og veiledning.
• Lønn i henhold til tariff.

Rendalen kommune har som hovedregel at stillingssøkere skal være offentlige jf. § 25 i offentlighetsloven. Dersom navnet ikke ønskes offentliggjort, må dette begrunnes.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Rendalen kommune Oppvekst

BedriftRendalen kommune Oppvekst
Om bedriften

Rendalen kommune ligger i Innlandet fylke og er en del av Fjellregionen. Kommunen har omlag 1 800 innbyggere og er en av de største kommunene i Sør-Norge med sine 3178 kvadratkilometer. Rendalen har et levende bygdesamfunn med rike tradisjoner og mye kultur. Utmarka i kommunen brukes mye av rendøler og andre, og det er usedvanlig rike muligheter for jakt, fiske og friluftsliv.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger