Jobbsafari
Nordre Land kommune Grunnskolene

Rektor på Torpa barne- og ungdomsskole

1 måneder siden
OmrådeDokka
Søk senest26.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vi har ledig fast 100% stilling som rektor for Torpa barne- og ungdomsskole fra 1. august 2024.
Torpa barne- og ungdomsskole er en 1. – 10. skole med ca 35 ansatte og 180 elever. Den er totalrenovert og framstod som ny i 2022, med bl.a svømmehall og ny flerbrukshall. Skolen har flotte naturområder i sine omgivelser som kan brukes i opplæringen. I 2021 gikk Nordre Land-skolen over til en ledermodell med rektor og avdelingsledere med delegert personal- og fagansvar. Som ny rektor får du mulighet til å bygge laget videre.

I Nordre Land-skolen har vi høye ambisjoner på elevenes vegne, og vi søker en rektor som er tydelig, målrettet og med evne og vilje til å videreutvikle en sterk læringskultur for inkluderende og motiverende praksis. Vi søker en rektor med forståelse for utfordringene i skolehverdagen opplevd av lærere, fagarbeidere og elever for å bidra til utvikling av kvalitet for å nå skolens sammensatte samfunnsoppdrag. Rektor skal bidra til å ruste medarbeidere til å bli selvhevdende og samarbeidende i profesjonsfelleskapene som utvikler læringsmiljøet for elevene. Skolen skal gi elevene opplevelse av livsmestring gjennom faglig og sosial kompetanse.

Vi ser etter deg som er en dyktig rollemodell, kulturbygger og som er god på relasjonsbygging. Rektor skal støtte, anerkjenne og bidra til å sette medarbeiderne i stand til å mestre sine oppgaver.
Vedkommende må kunne involvere personalet, foreldrene og skolens øvrige samarbeidspartnere i
felles utviklingsprosesser.

Nordre Land har etablert en struktur for samhandling på tvers av tjenester og bruker samhandlingsverktøyet BTI - bedre tverrfaglig innsats. I arbeidet med å styrke laget rundt barn og unge, har kommunen opprettet et Kompetanseteam som skal bidra til å støtte ansatte i krevende saker i barnehager og skoler, og bygge kompetanse i og på tvers av tjenester. Kompetanseteamet skal være en samarbeidspartner og støtte for skolen i arbeidet med elevenes skolemiljø. PP-tjenesten og
helsesykepleiertjenesten har dreid praksis mot mer systemrettet arbeid, og inngår også i Kompetanseteamet. I dette inngår også satsing på utvikling av tillitsbasert foreldresamarbeid.
Arbeidsoppgaver:
• Lede skolens profesjonsfellesskap
• Styrke og utvikle felles kultur ved skolen, og utvikle ledergruppen
• Ivareta lovverk og kunne benytte handlingsrommet lovverket gir
• Styre budsjett og regnskapsrapportering for å sikre ressursutnyttelse til beste for elevene
• Deltakelse i tverrfaglige samarbeidsarenaer
• Aktiv deltaker i skolelederteam på tvers av skolene i Nordre Land kommune
Ønskede kvalifikasjoner/erfaringer:
• Godkjent lærerutdanning
• God forståelse for praksisfeltet
• Undervisningserfaring fra grunnskole
• Ledererfaring og/eller lederutdanning
• Oppdatert på forskningsbasert kunnskap om hvordan bygge sterke elevfellesskap
• Erfaring med å lede utviklingsprosesser
• God kjennskap til lovverket som regulerer skole og arbeidsgiveransvar
• Innsikt i økonomistyring/erfaring med regnskap og budsjett 
• God innsikt i og forståelse av hva som er viktig for å skape trygge relasjoner, for eksempel Trygghetssirkelen
Personlige egenskaper:
• Engasjement til å skape gode læringsprosesser og utvikle et godt læringsmiljø
• Være trygg på seg selv i møte med andre
• God på å bygge relasjoner til ansatte, foresatte og andre samarbeidsparter
• Å kunne lede gjennom å spille andre gode
• Tydelig, direkte og åpen kommunikasjon
• Strukturert og effektiv
• Evne til å takle stress
• Fleksibel og med interesse for videreutvikling

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

For stillingen gjelder:

• Søkere må inneha førerkort og disponere bil.
• Vitnemål og attester skal ikke oversendes, men medbringes ved evt. intervju
• Tilsettingsvilkår i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtaler
• Politiattest i henhold til opplæringsloven 10-9 må fremlegges før tiltredelse

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig.  Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. 

Som forebyggende datasikkerhetstiltak orienterer vi om at vi aldri vil be om BankID-informasjon på noe som helst tidspunkt i søknadsprosessen. 


Link til søknadsskjema:

Søk her

Nordre Land kommune Grunnskolene

BedriftNordre Land kommune Grunnskolene
Om bedriften

Nordre Land kommune har to grunnskoler med 1. -10. trinn, Torpa barne- og ungdomsskole og Dokka barne- og ungdomsskole, begge med egen skolefritidsordning. Torpa barne- og ungdomsskole har for tiden ca 200 elever og 40 ansatte. Skolen flyttet inn i totalrenovert nybygg med flerbrukshall i januar 2022. Dokka barne- og ungdomsskole har ca. 500 elever og 75 ansatte. Skolen har auditorium, idrettshall, stort svømmebasseng og egen kantine. Tjenesteutvikling 0-24 består av NAV Nordre Land, PP-tjenesten, helsesykepleiertjenesten, kompetanseteam, barnehage og skole, og har tverrfaglig samhandling som et satsingsområde. Kommunen etablerer systemer og modeller for samhandling, for bedre å møte utfordringer og barrierer som kan være til hinder for at barn og unge får den hjelpen de har behov for.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger