Jobbsafari
Kommunalsjef oppvekst, Stange kommune

Rektor Ottestad ungdomsskole

1 måneder siden
OmrådeStange
Søk senest23.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Stange kommune lyser ut en spennende rektorstilling fra august 2024!

Ottestad ungdomsskole ligger i landlige, naturskjønne omgivelser nord i Stange, nær grensa mot Hamar. Skolen har om lag 250 elever, og totalt bidrar 36 ansatte til elevenes faglige og sosiale læring og utvikling. Skolen har tilgang til Ottestad idrettshall og Ottestad svømmehall som ligger i umiddelbar nærhet til skolen.   

Vår nye rektor må være en dyktig relasjonsbygger, sette elevene i fokus og se verdien i godt samarbeid med alle relevante aktører. Vi ser etter deg som har et stort engasjement for at alle elever skal være del av et inkluderende lek- og læringsfellesskap som fremmer helse, trivsel og læring. I Stangeskolen skal den enkelte elev få realisert sitt læringspotensial og gis mulighet til å få oppfylt sine drømmer for fremtiden. Med dette som mål har du fokus på det profesjonelle læringsfellesskapet og ambisjoner om å lede ansattes læring og utvikling. Det er en forventning om at en fellesskapende didaktikk skal ligge til grunn for all opplæring.   

Som rektor i Stangeskolen blir du selv del av et profesjonsfellesskap bestående av dyktige skoleledere. I tillegg er Stangehjelpa, helsestasjonen, barnevernstjenesten, samt barnehage også organisert i oppvekst. Sammen har vi et mål om at alle aktørene i laget rundt barn og unge skal samarbeide på en god og hensiktsmessig måte gjennom å bygge relasjonell kapasitet. Sentralt står det forebyggende arbeidet. Som skoleleder i Stangeskolen får du også god støtte av kommunalsjefen og hans stab, som er tett på skolene.


Arbeidsoppgaver

 • Lede kollektive prosesser for å nå Stangeskolens overordnede målsettinger
 • Lede og videreutvikle skolens profesjonsfellesskap
 • Lede det pedagogiske utviklingsarbeidet i tråd med LK20 slik at det bidrar til å øke læringsutbyttet for hver enkelt elev ved bruk av data
 • Utøve tillitsbasert ledelse og sikre involvering, deling, samskaping og samarbeid
 • Lede og motivere medarbeidere til samarbeid og målrettet innsats til det beste for elevene
 • Sikre god økonomistyring, samt etablere gode rutiner og systemer
 • Forvalte skolens totale ressurser på en måte som sikrer god elevtilpasset undervisning
 • Sikre god elevmedvirkning, samt et godt samarbeid med foresatte og eksterne samarbeidspartnere
 • Forpliktende samarbeid i oppvekstsektoren og på tvers av fagmiljøet
 • Stillingen rapporterer til kommunalsjef oppvekst

Kvalifikasjoner

 • Relevant pedagogisk utdanning på høyskole/universitetsnivå
 • Lederutdanning. Eventuell ledererfaring kan kompensere for manglende lederutdanning
 • Relevant erfaring som kvalifiserer for mangfoldig skolelederstilling
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • God digital kompetanse
 • Politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Du har høy arbeidskapasitet, er fleksibel og har et stort engasjement rundt elevers læringsprosesser
 • Du jobber for å oppnå gode resultater i samarbeid med de ansatte og øvrige aktører
 • Du inspirerer, involverer og er tydelig på skolens helhetlige oppdrag
 • Du har evnen til å skape gode samarbeidsrelasjoner med ansatte, elever, foresatte og andre samarbeidspartnere for skolen
 • Du er en relasjonsbygger som evner å legge til rette for utvikling hos den enkelte
 • Du tar selvstendige beslutninger innen eget ansvarsområde og tar ansvar for resultater
 • Du er faglig oppdatert

Vi tilbyr

 • En spennende og innholdsrik hverdag, med stort ansvar og myndighet
 • Handlingsrom til å utvikle og organisere en god skolehverdag for elever og ansatte
 • Godt fagmiljø og samarbeid internt i oppvekstsektoren og på tvers av fagmiljøer
 • Ledernettverk og lederstøtte
 • Tett oppfølging av administrativ skoleeier
 • Lønn etter gjeldende lov- og avtaleverk

Kontaktinformasjon

Denis Aggrey, Kommunalsjef oppvekst , 95116088, [email protected]


Arbeidssted

Storgata 34


2335 Stange


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Stange kommuneReferansenr.: 4814184320


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 23.06.2024Kommunalsjef oppvekst, Stange kommune

BedriftKommunalsjef oppvekst, Stange kommune
Om bedriften

Stange kommune har over 1500 ansatte, og er den største arbeidsplassen i Stange. Som arbeidstaker hos oss kan du bidra til vekst og utvikling og bli del av et stort fagmiljø med kolleger fra mange ulike yrkesbakgrunner.

Våre verdier er åpenhet, trygghet og mangfold.

Stange er inngangsporten til Innlandet. I en tid hvor urbanisering er et av samfunnets tydeligste trekk, er beliggenheten til Stange kommune veldig sentral – en grønn lunge i et urbaniserende område. Med hyppige togavganger er det mange som pendler fra Oslo og kombinerer det med hjemmekontor. Videre utbygging av jernbanen vil redusere reisetiden og øke antall togavganger ytterligere.


Det handler om  p u s t e r o m  - å gi folk rom til å være tro mot seg selv og nok plass for å strekke seg mot målene sine.

Les mer om Stange kommune på våre hjemmesider og følg oss gjerne på Facebook og LinkedIn.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger