Jobbsafari

Rektor - Kongsvik skole

1 måneder siden
OmrådeKongsvik
Søk senest5.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Kongsvik skole vil bli opprettet fra 1.8.24. Rektor vil derfor få en god mulighet til  å være med å bygge opp en ny fådelt skole i Kongsvik.

Vi ønsker oss en engasjert rektor som ønsker å lede skolen i en god faglig og sosial retning.
Som rektor har du ansvar for faglig og daglig administrativ drift av skolen og SFO. 
Kongsvik skole har pr i dag 13 elever i skolekretsen. 

Stillingen som rektor kan kombineres med 65% undervisningsstilling. Se egen utlysning undervisningsstillinger.


Arbeidsoppgaver

 • Faglig og pedagogisk ledelse og utvikling
 • Videreutvikle et trygt og inkluderende læringsmiljø
 • Administrative oppgaver, bl.a. saksbehandling, utarbeidelse av planer, rapportering
 • Sørge for at elevers rettigheter etterleves iht. Opplæringslov, læreplaner med mer
 • Sikre god elevmedvirkning, et godt foreldresamarbeid og annet tverrfaglig samarbeid i laget rundt elevene
 • Ansvar for HMS og miljørettet helsevern

Kvalifikasjoner

 • Godkjent kompetanse for å undervise i grunnskolen
 • God systemforståelse og kunnskap om og forståelse av relevant lov- og avtaleverk

Personlige egenskaper

 • Er en tydelig og synlig leder som motiverer til felles innsats for elevenes læring og utvikling
 • Kommuniserer på en klar og tillitsskapende måte og legger til rette for faglige diskusjoner
 • Er en pådriver for pedagogisk utvikling og gode læringsprosesser
 • Engasjert i å skape et trygt og godt skolemiljø
 • God samarbeidsevne og bygger positive relasjoner til elever, kollegaer, foresatte og andre samarbeidspartnere
 • Jobber godt selvstendig og i team
 • Strukturert og med god gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • En ny spennende arbeidsplass med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver


Generelt:
Politiattest må fremlegges før ansettelse.

Tilsetting i kommunen skjer i henhold til enhver tid gjeldende tariffavtaler, lover og reglement.

Vi gjør oppmerksom på at søkere til stilling i Tjeldsund kommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom dette blir aktuelt vil søker bli kontaktet på forhånd.

Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema.

CV, vitnemål og attester skal vedlegges søknaden elektronisk. All dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Kontaktinformasjon

Hilde Sjøvoll, enhetsleder skole, +47 91326115


Arbeidssted


9436 Kongsvik


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Tjeldsund kommuneReferansenr.: 4771612838


Stillingsprosent: 35%


Fast


Søknadsfrist: 05.03.2024Tjeldsund Sv

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger