Jobbsafari

Rekrutteringsstilling for sykepleierstudent - Grindvold omsorgsbolig

1 måneder siden
OmrådeMoss
Søk senest24.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Er du sykepleierstudent og vil kombinere dette med en deltidsjobb? 

Da håper vi du vil søke rekrutteringsstilling hos oss! 

Nye Grindvold omsorgsbolig er snart klar for innflytting, og vi er klare for en spennende periode for å få denne avdelingen i gang. Vi ønsker flere på laget, og lyser dermed to stillinger som er forbeholdt sykepleierstudenter. Når utdannelsen er ferdig er du garantert fast stilling som sykepleier. 

Hva er en omsorgsbolig?

 • boligene ligger på omsorgsnivå mellom hjemmesykepleie og sykehjem
 • brukerne leier leiligheter av kommunen, og regnes som hjemmeboende
 • vi har en helhetlig tilnærming til brukeren. Vi holder i alle tråder, og sikrer alle tjenester rundt brukeren, slik som å formidle behov til lege, fysio- og ergoterapi. Det innebærer at man lærer mye om alle sider av yrket hos oss.

Ved en rekrutteringsstilling i omsorgsbolig får du:

 • en jobb som er tilrettelagt for å kombineres med studier, både praktisk ved tilpasning av arbeidstid, og pedagogisk ved at du kan jobbe med og få veiledning i det du lærer på skolen.
 • bred helsefaglig kompetanse som gjør at du kan gå over i rollen som sykepleier etter endt utdanning.
 • lære deg sykepleiefaglige rutiner og prosedyrer.
 • garantert fast stilling som sykepleier ved endt utdannelse.

Arbeidstid
40 % fast stilling med langvakter hver tredje helg. Du vil få fast månedslønn tilsvarende stillingsstørrelsen, men timer utover helgene jobbes der det passer i ferier og rolige perioder på skolen.

Dine arbeidsoppgaver vil være: 

 • brukernært arbeid i stell og pleie
 • bidra til helsefaglig oppfølging av brukere og målrettet miljøarbeid
 • fokus på brukermedvirkning og medbestemmelse
 • sikre god oppfølging av brukere og pårørende
 • følge rutiner og bidra til forbedringsarbeid
 • sikre kvalitet på tjenestene gjennom digitale systemer som anvendes (IKOS, LMP, Gerica)
 • gi trygghet og faglig kvalitet som gjenspeiler en verdig demensomsorg

Er du den vi ser etter?

 • du er sykepleierstudent
 • du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • før ansettelse må du kunne legge frem godkjent politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder

Vi legger stor vekt på at du har personlige egenskaper som passer til brukergruppen. I tillegg til integritet og gode samarbeidsevner ser vi etter deg som har disse egenskapene:

 • relasjonsskapende
 • løsningsorientert
 • fleksibel
 • ansvarsbevisst 

Vi tilbyr

 • være med på å bygge opp et nytt fag- og arbeidsmiljø
 • varierte oppgaver og gode læremuligheter
 • fokus på opplæring og veiledning
 • fast månedslønn med tilpasset arbeidstid
 • stillingskoden endres automatisk til 7174 Sykepleier når autorisasjon foreligger 
 • gratis parkering i parkeringskjeller 

Les mer om Moss kommune - Omsorgsboliger nord på våre nettsider. 


Informasjon til deg som søker

Ønsker du mer informasjon?

Ta gjerne kontakt med meg:

 • Liv-Karin Myrvang, tlf: 913 33 512

Søknad og videre prosess
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Du må laste opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.

Aktuelle kandidater vil inviteres til intervju i kort tid etter søknadsfristen utløper. 

Søkerlisten er offentlig
Det følger av offentlighetsloven at opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Mangfold er viktig for oss
Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Ansettelsesvilkår

Avlønning i studietiden som 7077 Helsefagarbeider etter følgende lønnsstige (p.t.):

 • 0-4 års ansiennitet: Kr 415 300
 • 6 års ansiennitet: Kr 419 500
 • 8 års ansiennitet: Kr 430 900
 • 10 års ansiennitet: Kr 474 700
 • 16 års ansiennitet: Kr 487 300
 • 20 års ansiennitet: Kr 494 300

Årslønn er oppgitt for 100 % stilling og inkluderer et lokalt tillegg ved 20 års ansiennitet. Ansiennitet gis på bakgrunn av all offentlig tjeneste og privat tjeneste i tillegg til andre bestemmelser i Hovedtariffavtalens § 12.

Ansettelse i Moss kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetid på 6 måneder. 


Søk etter flere lignende stillinger