Jobbsafari
Fellesenhet økonomi, Lillehammer kommune

Regnskapskonsulent

1 måneder siden
OmrådeLillehammer
Søk senest7.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Fellesenhet Økonomi er et interkommunalt samarbeidsområde hvor Lillehammer kommune er vertskapskommune. Vi leverer regnskaps-, faktura- og lønnstjenester til samarbeidskommunene Gausdal, Øyer og Lillehammer. Tilsvarende tjenester utføres også for ulike foretak og legater med tilknytning til kommunene. Vi samarbeider tett med våre oppdragsgivere, noe som gir en variert og spennende jobb.  Det er et overordnet mål å utnytte stordriftsfordelene gjennom det å være en større kompetanseenhet med et felles økonomi- og lønnssystem. Gjennom våre kompetente medarbeidere skal vi yte god service til våre oppdragsgivere. 

Fellesenhet Økonomi består av 24 medarbeidere, hvorav 4 er tilknyttet fakturaavdelingen. Fakturaavdelingens ansvarsområde er behandling og oppfølging av inngående og utgående fakturaer, e-handel, løpende kontroller, avstemminger, støtte og veiledning internt og eksternt. Vi benytter Unit4 Agresso som lønns- og økonomisystem. 

En av våre ansatte skal i løpet av året gå av med pensjon og vi har derfor ledig en fast, 100 prosent stilling som konsulent innenfor området inngående faktura for snarlig ansettelse. Som vår nye medarbeider i fakturaavdelingen vil du ha hovedansvaret for inngående faktura for hele kommunesamarbeidet. Pr. i dag har vi et omfang på inngående fakturaer i størrelsesorden 80 000, hvorav hovedandelen mottas digitalt som EHF. Vi har digitalisert arbeidsprosessene innenfor inngående faktura mye og denne digitale utviklingen vil fortsette. Du kommer til å være en viktig bidragsyter til dette.

Det er ønskelig med snarlig tilsettelse.


Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvar for inngående faktura, inkludert e-handel, innlesning av EHF og validering av fakturaer
 • Kvalitetssikring av inngående fakturaer, kommunikasjon med leverandører og vedlikehold av leverandørreskontro
 • Vedlikeholde systemet og følge opp fakturaer som ligger i arbeidsflyt
 • Øvrige oppgaver innenfor regnskap etter behov og der det naturlig passer inn
 • Forbedring og utvikling av arbeidsprosessene sammen med systemansvarlige og andre aktuelle bidragsytere
 • Yte faglig bistand til organisasjonen gjennom råd, veiledning og opplæring

  Kvalifikasjonskrav

  • Relevant utdanning innen regnskap eller økonomi. Relevant arbeidserfaring kan oppveie for utdanningskravet
  • Det er ønskelig med relevant arbeidserfaring, men nyutdannede med motivasjon for å jobbe med regnskap oppfordres også til å søke
  • Gode, generelle IT-ferdigheter og systemforståelse. Stillingen stiller krav til håndtering av flere system og fagprogram
  • Det er ønskelig med erfaring i bruk av Unit4 Agresso eller andre større økonomisystemer 
  • Det er ønskelig med kjennskap til kommuneregnskap og kommunal sektor

  Personlige egenskaper

  • Du har gode samarbeidsevner og er nøyaktig
  • Du tenker helhetlig og tverrfaglig
  • Du er lærevillig og opptatt av å levere gode resultater
  • Du er fleksibel og løsningsorientert
  • Du har god evne til å takle perioder med høyt arbeidstempo og du jobber godt mot tidsfrister
  • Du har gode norskkunnskaper, både skiftelig og muntlig

  Personlig egnethet og teamets totale sammensetning vil bli særlig vektlagt

  Vi tilbyr

  • En rekke spennende arbeidsoppgaver i et sterkt og aktivt fagmiljø som er i stadig utvikling
  • Mulighet til å påvirke fremtidens digitale løsninger
  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
  • Engasjerte og motiverte kollegaer med god faglig kompetanse
  • Fleksitidsordning
  • Lønn iflg tariffavtale. Med videregående utdanning som konsulent, ved 3-årig høyere utdanning som spesialkonsulent.
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger

  Kontaktinformasjon

  Anne Olasveen Holen, Enhetsleder Fellesenhet Økonomi, +4791878379, [email protected]


  Arbeidssted

  Storgata 51


  2609 Lillehammer


  Nøkkelinformasjon:

  Arbeidsgiver: Lillehammer kommune  Referansenr.: 4752528566


  Stillingsprosent: 100%


  Fast


  Søknadsfrist: 07.03.2024  Fellesenhet økonomi, Lillehammer kommune

  BedriftFellesenhet økonomi, Lillehammer kommune
  Om bedriften

  Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn.  Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et eventuelt intervju.

  Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i  Lillehammer-regionen, og se andre jobbmuligheter,  trykkher

  Søk etter flere lignende stillinger

  Lignende stillinger