Jobbsafari
UiT Norges arktiske universitet

Rådgiver/seniorrådgiver ved Senter for hav og Arktis

1 måneder siden
OmrådeTromsø
Søk senest7.5.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) er det ledig et 2-årig engasjement som rådgiver/seniorrådgiver. Stillingen er plassert ved Senter for hav og Arktis som har sitt mandat og bevilgning fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Senteret skal styrke kunnskapen om den blå økonomien i nordområdene og Arktis og bidra aktivt til oppfyllelse av FNs bærekraftmål #14 om bevaring og bærekraftig bruk av havet. Senteret skal være en nasjonal ressurs som utløser samarbeid mellom det offentlige og privat næringsliv. Målsetningen er å skape vekst, nye arbeidsplasser knyttet til havnæringene og bidra til det grønne skiftet.

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.


Arbeidsoppgaver

Senter for hav og Arktis bidrar aktivt til utvikling av bærekraftige løsninger i norske havnæringer.

Stillingen inngår i et prosjekt som omhandler analyse og presentasjon av data om havet og havnæringene, hvor sameksistens og bærekraft vil være stikkord. Dette innebærer sammenstilling og analyse av data fra ulike kilder, visualisering av data gjennom analyseverktøy og i rapporter, innhenting og automatisering av data, og samarbeid med andre relevante sektorer og kompetansemiljøer. Prosjektet er i tidlig fase og den som tilsettes vil være med på utformingen av prosjektet, leveranser, kommunikasjonsstruktur, og presentasjoner i samarbeid med næringsliv og forvaltning.

Stillingen innebærer arbeid i team og utstrakt kontakt med myndigheter, næringsliv og organisasjoner. Noe reising og andre oppgaver i senteret må påregnes.


Kvalifikasjoner

Du må:

 • Fortrinnsvis ha utdanning på masternivå innen relevante fagområder som blant annet økonomi, datateknologi, samfunnsvitenskap, statistikk, næringsutvikling.
 • Erfaring med å samle inn og analysere data fra ulike kilder, fortrinnsvis fra havnæringene.
 • Evne til å presentere komplekse datasett på en forståelig måte.
 • Kunne kommunisere godt både muntlig og skriftlig på norsk/skandinavisk og engelsk.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Ha erfaring med faglige prosesser som krever aktiv involvering av eksterne samarbeidspartnere.

Vi ønsker har du har:

 • Kunnskap om en eller flere havnæringer.
 • Erfaring med visualiseringsverktøy slik som Power BI Tableau eller lignende.
 • Programmeringsferdigheter, spesielt tilknyttet innhenting av data fra eksterne kilder.
 • Erfaring med prosjektarbeid.

Som person er du:

 • Analytisk
 • Problemløsende
 • Nøyaktig
 • God på relasjonsbygging
 • Evne til å jobbe godt både selvstendig og i team
 • Kvalitetsbevisst

Vi søker en medarbeider som har evne til å inspirere, bygge nettverk og er god til å markedsføre senteret, bidrar positivt til arbeidsmiljøet og er fleksibel.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge at du er motivert og personlig egnet for stillingen.


Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgvier avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.


Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.


Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker
oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.


Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og  personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).  

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.


UiT Norges arktiske universitet

BedriftUiT Norges arktiske universitet
Om bedriften

UiT The Arctic University of Norway is a multi-campus research university and the northernmost university of the world. Our central location in the High North, our broad and diverse research and study portfolio, and our interdisciplinary qualities make us uniquely suited to meet the challenges of the future. At UiT you can explore global issues from a close-up perspective.

Credibility, academic freedom, closeness, creativity and commitment shall be hallmarks of the relationship between our employees, between our employees and our students and between UiT and our partners. 

The Faculty of Biosciences, Fisheries and Economics (BFE) consists of Department of Arctic and Marine Biology, Norwegian College of Fishery Science (NFH) and School of Business and Economics.

The main task of BFE is to conduct teaching and research dissemination at a high national and international level within all relevant fields. Prioritized research areas are aquatic and terrestrial ecosystems, climate, life in the arctic, marine bioprospecting, fish health, seafood products, business and macroeconomics, resources and environment, markets and management of marine resources. The interdisciplinary profile of the faculty provides good opportunity to develop research projects involving several research groups at the faculty according to its strategy.

Søk etter flere lignende stillinger