Jobbsafari
Enhet for inntak i Bufetat, region sør, Bufetat

Rådgiver/seniorrådgiver med akutt som spesialistområde

29 dager siden
OmrådeTønsberg
Søk senest18.8.2024
JobbdetaljerFast
Søk på jobb

Om stillingen

Vil du bidra i arbeidet med å sikre riktig tiltak for barn og unge med omsorgs- og behandlingsbehov?

Enhet for inntak skal sikre forsvarlige tiltak til det enkelte barn og familie. Det gjør vi blant annet ved å utøve et faglig skjønn basert på best tilgjengelig kunnskap, og ved å gi barnet og familien innflytelse. Oppgaven løser vi i nært samarbeid med kommunen og statlige og private aktører.

Enhet for inntak har 35 rådgivere og en ledergruppe med fire ledere. Vi er organisert i tre avdelinger, avdeling for akutt, avdeling for tiltaksvalg og avdeling for oppfølging. Vi har et aktivt og spennende fagmiljø med erfarne og engasjerte medarbeidere innenfor fagområdene barnevern, ledelse og forvaltning.

Til avdeling akutt søker vi deg som er nytenkende, handlekraftig og opptatt av fagutvikling. Vi tilbyr jobb i et lærende miljø, innen et krevende fagområde som er i stadig utvikling.

Hos oss kan du velge om du vil ha ditt arbeidssted i Drammen, Tønsberg, Skien eller Kristiansand.


Arbeidsoppgaver

Arbeidsdagen består av:

 • Behandle muntlige henvisninger fra kommunen om behov for akuttplassering av barn og ungdom
 • Følge opp akuttplasseringer i den akutte fasen, i institusjoner og beredskapshjem
 • Inngå i akuttvaktordningen på dagtid
 • Gjøre selvstendige barnevernsfaglige vurderinger
 • Samarbeide med kommuner
 • Sikre og vurdere barnets stemme
 • Samarbeide med statlige og private tiltak
 • Gjennomføre kjøp hos private leverandører
 • Sikre etterprøvbar dokumentasjon

Per dags dato søker vi etter rådgivere til akuttavdelingen, men alle medarbeidere må imidlertid ha en fleksibilitet til å bytte avdelingen dersom tjenesten krever det. 

Kvalifikasjoner

For å være formelt kvalifisert må du ha:

 • treårig relevant høyskoleutdanning, master er ønskelig
 • erfaring med barnevernsarbeid
 • god kunnskap om kommunal saksbehandling
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • du må kunne bruke fag- og administrative IKT-system på en effektiv måte
 • kunnskap om og kunne anvende relevante lover, regler og retningslinjer
 • kunne analysere, evaluere og overprøve relevant informasjon, samt utøve et selvstendig faglig skjønn basert på best tilgjengelig kunnskap
 • kunne organisere, planlegge og koordinere aktiviteter
 • kunne lede møter, utarbeide og presentere beslutningsgrunnlag
 • evne til å arbeide selvstendig og målrettet, samt veilede og inspirere andre medarbeidere til å bidra konstruktivt
 • evne til å arbeide i team
 • førerkort kl. B

Vi ser etter deg som er/har:

 • erfaring fra arbeid i barnevernsinstitusjon
 • saks- og faktaorientert
 • evnen til å lytte
 • evnen til å forstå komplekse problemstillinger
 • strukturert, selvstendig og modig
 • evnen til å regulere egne følelser
 • komfortabel i sosialt krevende situasjoner og konflikter
 • trives med, og har evnen til å tåle høyt arbeidspress
 • evne til å prosessere mye informasjon på kort tid
 • evne til å samarbeide godt med andre og bringe frem det beste i dine medarbeidere

  Vi tilbyr

  • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1434 som rådgiver, p.t. kr. 615 700 - 657 300 per år (ltr. 63-67) eller 1364 seniorrådgiver p.t. 615.700 - 679.700 per år (ltr. 63-69). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.
  • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, mulighet for tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
  • Enhetssamlinger der hele enheten samles rundt faglige temaer og arbeidsmiljørettet aktivitet.
  • Godt faglig miljø med gode støttespillere i hverdagen.
  • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden.
  • Spennende oppgaver på en arbeidsplass i rask utvikling med mulighet for faglig og personlig utvikling.

  Informasjon til deg som søker

  • Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.
  • Stillingen er for tiden lagt til Enhet for inntak region sør.
  • Politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf. lov om barnevern § 12-11 andre ledd, eller Familievernkontorloven § 2 a, og forskrift om politiattest § 7. Denne attesten skal ikke legges med søknaden.
  • Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

  Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.
  Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal lastes opp elektronisk som vedlegg i Webcruiter, samt tas med ved et eventuelt intervju.

  Kontaktinformasjon

  Ann-Rita Løkvoll, Avdelingsleder, 46617999


  Aina Christin Støldal Olaussen, Avdelingsleder, 46618769


  Torhild Elisabeth Espeland, Enhetsleder, 46615795


  Arbeidssted

  Anton Jenssens gate 2


  3125 Tønsberg


  Nøkkelinformasjon:

  Arbeidsgiver: Bufetat  Referansenr.: 4820998807


  Stillingsprosent: 100%


  Fast


  Søknadsfrist: 18.08.2024  Enhet for inntak i Bufetat, region sør, Bufetat

  BedriftEnhet for inntak i Bufetat, region sør, Bufetat
  Om bedriften

  Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

  Bufetat, region sør dekker fylkene Agder, Vestfold, Telemark og Buskerud. Regionkontoret ligger i Tønsberg.

  Lignende stillinger