Jobbsafari
Kulturdirektoratet

Rådgiver/seniorrådgiver mangfold (vikariat)

25 dager siden
OmrådeOslo
Søk senest5.8.2024
JobbdetaljerVikariat
Søk på jobb

Om stillingen

Vi har ledig vikariat som prosjektleder og koordinator for mangfold

Kulturdirektoratet er nasjonal koordinator for økt mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren. I oppdraget fra Kultur- og likestillingsdepartementet skal vi bygge kunnskap og mobilisere til handling for mer mangfold i kultursektoren og internt. Vi søker nå en vikar i ett år som prosjektleder og koordinator i mangfoldsoppdraget. En av to ansatte koordinatorer skal ut i permisjon, og vi søker noen som kan overta og videreutvikle oppgavene. 

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinere kunnskaps- og kompetanseprosjekter på mangfold i kultursektoren.  
 • Bidra til å styrke mangfoldskompetansen hos ansatte og samarbeidspartnere, og være med på å utvikle virkemidlene. 
 • Medvirke i utvikling av datafangst og statistikk om mangfold i sektor.
 • Delta og koordinere nettverk, arrangement og formidlingstiltak i og med sektor. 
 • Bidra med analyse og rådgiving for departement, sektor og internt.

Vi ser etter deg som 

har følgende kvalfikasjoner:

 • Mangfoldskompetanse
 • Relevant erfaring fra offentlig virksomhet og/eller organisasjonslivet
 • Erfaring fra prosjekt-/prosessledelse, gjerne fra kompetanse og kunnskapsprosjekter
 • Utdanning fra universitet eller høyskole, men særlig relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Minimum 2 års relevant arbeidserfaring etter endt utdanning for rådgiver og 5 år for seniorrådgiver
 • Interesse for og kunnskap om kunst- og kultursektoren er en fordel
 • Kompetanse om urfolk vil telle positivt
 • Kompetanse om personer med funksjonsnedsettelser vil telle positivt

kjenner deg igjen i følgende egenskaper:

 • Er engasjert, selvstendig og god på å bygge tillit
 • Verdsetter tverrfaglig samarbeid og utfordrer oss til å tenke nytt
 • Brenner for at Kulturdirektoratet skal lykkes med sitt mangfoldsoppdrag
 • Ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Identifiserer deg med våre verdier: åpenhet, nysgjerrighet og integritet

Vi trenger ulike perspektiver 

For å skape et samfunn rikt på kunst og kultur må alle gode ideer på bordet. Kulturdirektoratet skal være en trygg arbeidsplass hvor det er plass til hele deg.  

Ansatte i Kulturdirektoratet skal speile samfunnet og sektoren vi jobber for. Vi løser oppgavene best når vi tar i bruk våre ulike erfaringer, bakgrunner og tenkemåter. Vi trenger deg som bidrar med dine unike perspektiver og din kompetanse til å løse samfunnsoppdraget vårt.

Har du hull i CV-en din, funksjonsnedsettelse eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette. Vi kaller alltid inn minst en kvalifisert kandidat fra hver gruppe til intervju. Vi tilrettelegger arbeidsplassen for deg.


Hos oss

 • Bidrar du til et samfunn rikt på kunst og kultur
 • Får du spennende arbeidsoppgaver der du får brukt din kompetanse
 • Opplever du et inkluderende arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • Får du gode muligheter for kompetanseutvikling
 • Har du fleksibel arbeidstid
 • Kan du delta i sosiale aktiviteter (filmkveld, sangkor, fag på fredag, mv)
 • Er du medlem i Statens pensjonskasse med gode betingelser for pensjon, boliglån og forsikringer
 • Har du mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen er plassert i stillingskode 1434 rådgiver / 1364 seniorrådgiver avhengig av kompetanse, med lønn fra kr. 570 000 - 800 000,- etter Statens lønnsregulativ og Kulturdirektoratets lønnspolitikk. Fra bruttolønn blir det trukket 2 % medlemsavgift til Statens pensjonskasse.


Søknad

Kulturdirektoratet benytter Jobbnorge.no som elektronisk rekrutteringsportal. Kun søkere som benytter vår elektroniske portal, vil komme i betraktning til stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på offentlig søkerliste. Søker vil i såfall bli varslet.

Har du spørsmål til stillingen? Ta gjerne kontakt med Monica Ifejilika tlf 95965939 (uke 25 og uke 26) eller Seksjonssjef Guri Langmyr Iochev 90261776 (uke 27 - 31)


Kulturdirektoratet

BedriftKulturdirektoratet
Om bedriften

Kulturdirektoratets visjon er et samfunn rikt på kunst og kultur,  - der mangfoldige kunst- og kulturuttrykk skapes og hvor et bredt kunst- og kulturliv brukes av stadig flere. Kunst og kultur er viktige forutsetninger for demokratiet; gjennom kulturopplevelser styrkes fellesskapet i en stadig mer oppdelt offentlighet.

Vi er Kultur- og likestillingsdepartmentets fagetat for kultur. Vi utarbeider kunnskapsgrunnlag for og fremmer forslag til utvikling innen politikkområder. Vi forvalter tilskudd til kultursektoren og er sekretariat for Fond for lyd og bilde, Statens kunstnerstipend og Kulturrådet, som forvalter Norsk kulturfond. Kulturdirektoratet er også nasjonal koordinator for økt mangfold, inkludering og deltakelse i kultursektoren.Vi er ca. 140 ansatte og har kontorer i Oslo, Trondheim og Bodø. Våre verdier er; åpenhet - integritet – nysgjerrighet.

Hos oss vil du være med å bidra til at Norge blir rikt på kunst og kultur. Du vil få meningsfylte oppgaver i et kompetent og mangfoldig miljø. Vi ser etter deg som ønsker en utfordring, ser muligheter, bidrar med nye perspektiver og brenner for at kunst og kultur blir tilgjengelig for hele befolkningen.

Les mer om oss på våre nettsider www.kulturdirektoratet.no

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger