Jobbsafari

Rådgiver/seniorrådgiver

10 dager siden
OmrådeOslo
Søk senest15.8.2024
JobbdetaljerFast
Søk på jobb

Om stillingen

Om stillingen

I seksjon for Forskning og utvikling (FoU) er det to ledige faste stillinger. Et betydelig løft innenfor FoU skal realiseres de neste årene. FoU-midlene må forvaltes på en god og riktig måte, og vi trenger derfor styrket kompetanse på økonomi, analyse og virkemiddelbruk i vår seksjon. Vi ønsker én til to nye kollegaer med komplementær kompetanse som kan utfylle dagens team. Vi ser etter deg som har erfaring med datahåndtering, innsiktsarbeid, økonomistyring, virkemiddelbruk, analyse og budsjett. Vi ønsker at du bruker kompetansen din til å vise hvordan forskning anvendes i forsvarssektoren og hvordan forvaltningen av FoU-midler kan videreutvikles. 


Om seksjonen

Seksjon for forskning og utvikling inngår i avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging. Her forvalter vi hovedansvaret for FoU i forsvarssektoren på vegne av Forsvarsdepartementet (FD). Dette innebærer blant annet å videreutvikle FoU-politikk og FoU-system, sette mål og videreutvikle rammebetingelser, ha oversikt over sektorens overordnede kunnskapsbehov, vurdere forskning som virkemiddel for å nå sektorpolitiske mål og bidra til forskning og kompetansebygging for sektoren. Seksjonen har en koordinerende rolle for de aktørene som inngår og bidrar i forsvarssektorens FoU-system. Seksjonen har også ansvaret for etatsstyringen av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Det innebærer å videreutvikle styringsdialogen med instituttet, utarbeide styringsdokumenter og arbeide med budsjett, budsjettanalyse og rapportering.


Arbeidsoppgaver

Vi kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i vår seksjon. Oppgavene du får vil variere avhengig av hva som skjer i departementet og sees i sammenheng med resten av teamets tilgjengelige kompetanse. Vi ser derfor etter 1-2 fagpersoner som kan komplementere hverandre og seksjonen som helhet. Ansvarsområder og oppgaver vil på den måten avhenge av hvem du er og hvilken kompetanse du bidrar inn med.  Aktuelle arbeidsoppgaver kan være:

 • Analyse og fremstilling av data som gir innsikt i hvordan forsvarssektoren anvender FoU-ressursene, hva de anvendes på og hvordan FoU brukes til å realisere politiske ambisjoner og prioriteringer.
 • Oppbygning og videreutvikling av database med FoU økonomi og nøkkeltall.
 • Budsjettoppfølging av tildelinger til leverandører av forsknings- og innovasjonsaktiviteter, inkludert fakturahåndtering.
 • Metode- og prosessutvikling.
 • Bidra inn i videreutviklingen av FoU-systemet i forsvarssektoren.
 • Bidra inn i videreutvikling av styringen av FoU-aktivitet og etatsstyringen av Forsvarets forskningsinstitutt.
 • Bidra inn i arbeidet med de årlige budsjettproposisjonene til Stortinget.
 • Budsjettkoordinator for seksjonen og avdelingen.

Du som ansatt må kunne arbeide innenfor alle seksjonens ansvarsområder, avhengig av kvalifikasjoner. I tillegg vil du samarbeide med andre fagavdelinger og seksjoner i departementet og ha utstrakt dialog med relevante aktører i og utenfor sektoren. Endringer i arbeidsoppgaver og ansvarsområder kan forekomme.


Kvalifikasjoner og egenskaper 

Hva ser vi etter:

 • Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på masternivå, men minimum bachelornivå. Ønskelig med økonomi som del av fagkretsen. 
 • Erfaring med sammenstilling, analyse og bruk av data til å gi innsikt. 
 • God kompetanse i Excel.
 • Svært gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig på norsk.
 • Erfaring med å kombinere administrative rutineoppgaver og mer strategiske oppgaver som krever helhetsforståelse. 

I tillegg vil det være fint om våre nye kolleger bringer med seg relevant erfaring innenfor noen av områdene under.

 • Erfaring med budsjettoppfølging, gjerne fra budsjett-/økonomiarbeid i departement eller annen statlig virksomhet. Kandidater med erfaring som budsjettkoordinator fra et departement kan også være relevante. 
 • Erfaring med forbedringsarbeid relatert til økonomi og analyse, f.eks endring av finansielle virkemidler, budsjettanalyse, etablering av nøkkeltall som følges over tid m.m
 • Erfaring med datahåndtering og innsiktsarbeid, gjerne også oppbygning og videreutvikling av database for nøkkeltall/KPIer.
 • Erfaring med statlige virkemidler for FoU og innovasjon.
 • Erfaring med FoU-fagfeltet og/eller styring og forvaltning av FoU.
 • Erfaring med porteføljestyring el.
 • Erfaring med etatsstyring el.

For å kvalifisere for stilling som rådgiver må du ha minimum 2 års relevant arbeidserfaring. For stilling som seniorrådgiver er det et krav om minimum 5 års relevant arbeidserfaring. 

Personlige egenskaper 

 • Du er en som griper tak i problemer og bidrar aktivt til å løse dem.
 • Du har gode analytiske evner, er god til å forenkle komplekse problemstillinger, og skaffer deg overblikk slik at du forstår store virksomheter, konsern eller sektorer.
 • Du jobber planmessig og strukturert, med høyt presisjonsnivå, god gjennomføringsevne og har høy ansvarsfølelse.
 • Du tar initiativ til å utvikle oppgavene og stillingen, og er nysgjerrig, lærevillig og brenner for forbedring.
 • Du spiller andre gode, er lett å samarbeide med og jobber godt både selvstendig og i team.
 • Du lar deg ikke stresse av korte tidsfrister og evner å prioritere mellom oppgaver når det er behov for det.
 • Du har høy personlig integritet og etisk standard.

Vi vektlegger personlig egnethet. 


Vi tilbyr

 • Tilsetting som rådgiver (stillingskode 1436) eller seniorrådgiver (stillingskode 1364) med lønn kr. 604 900 - 845 900. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Lønn og stillingsnivå vil avhenge av kvalifikasjoner. 
 • Varierte oppgaver og stor påvirkningsmulighet i en nyopprettet stilling.
 • Arbeidssted sentralt på Akershus festning.
 • Et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer og spennende faglige utfordringer.
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid.
 • Mulighet for hjemmekontor i henhold til FDs retningslinjer.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med god pensjonsordning.
 • Muligheter for trening i arbeidstiden, med tilgang til treningsanlegg.

 Annen informasjon

Forsvarsdepartementet ønsker at arbeidsstyrken avspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

For denne stillingen nå du kunne oppnå sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG/NATO SECRET. Alle som tilsettes i Forsvarsdepartementet må kunne oppnå sikkerhetsklarering på nivå HEMMELIG (nasjonal sikkerhetsklarering) og SECRET (NATO sikkerhetsklarering). En sikkerhetsklarering er en tillitserklæring som forteller at den som har blitt klarert, vurderes som tilstrekkelig pålitelig, lojal og med nok sunn dømmekraft til å kunne håndtere sikkerhetsgradert informasjon på en god måte. Mer informasjon om vilkår for sikkerhetsklarering finner du på Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).

Søknad og oppdatert CV med relevante attester og vitnemål sendes elektronisk via lenke nederst på denne siden.

For mer informasjon om Forsvarsdepartementet klikk her

For nærmere opplysninger om stillingen kan avdelingsdirektør Marianne Magnæs kontaktes på telefon 99 523 526.


Forsvarsdepartementet

BedriftForsvarsdepartementet
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger