Jobbsafari

Rådgiver/seniorrådgiver

1 måneder siden
OmrådeOslo
Søk senest30.5.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Hva gjør vi i Kulturmiljø- og samfunnsseksjonen?

Seksjonen arbeider med sammenhengen mellom kulturmiljø og samfunnsutvikling. Seksjonen har ansvar innenfor arbeidet med kunnskapsutvikling, kulturmiljøstatistikk/miljødata, bymiljø- og stedsutvikling, frivillige organisasjoner og samarbeidsflatene kulturarv/naturarv/landskap og friluftsliv samt en bred internasjonal portefølje (Unesco/verdensarv, EU/EØS/Europarådet og nordisk kulturmiljøsamarbeid). Innenfor departementsfellesskapet har seksjonen ansvar for samarbeidsområder som museum og kirker/kulturhistorisk verdier.

Vi har ledig et ettårs vikariat fra 12. august 2024, med mulighet for forlengelse .


Dine arbeidsoppgaver vil bestå av: 

 • saksbehandlings- og utredningsoppgaver knyttet til samhandlingsprosesser,  plan- og utviklingsarbeid og budsjett- og etatsstyring
 • kulturmiljø er et sektorovergripende forvaltningsområde og stillingen innebærer tverrfaglig samarbeid og kontakt med andre departementers saksområder
 • bymiljø/stedsutvikling/arkitektur med vekt på ivaretakelse av kulturhistoriske verdier i by- og lokalsamfunnsutvkling
 • oppfølgingen av «Bevaringsstrategi for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg» - i samarbeid med Barne- og familiedepartementet
 • det forventes også at du deltar i avdelingens øvrige arbeidsområder

Vi søker deg som har følgende bakgrunn: 

Kvalifikasjonskrav:

 • Fullført mastergrad fra universitet eller høgskole innenfor relevante samfunnsfaglige, kulturhistoriske eller miljøfaglige studieretninger.
 • Kjennskap til politiske beslutningsprosesser.
 • Interesse for og gjerne erfaring fra arbeid med kulturmiljø- og samfunnsutvikling.
 • God nettverkskompetanse og erfaring fra relevante fagmiljøer.
 • Det er ønskelig at du har god forvaltningskomptanse og erfaring fra offentlig virksomhet, departementserfaring vektlegges.

Stillingen krever at du må kunne autoriseres for tilgang til informasjon gradert BEGRENSET etter sikkerhetsloven. Se nsm.no


For å lykkes har du disse egenskapene:

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og er samtidig selvstendig
 • strukturert og analytisk med evner for å tenke helhetlig og målrettet
 • forstår rollen som embetsverk for politisk ledelse
 • god skriflig og muntlig formulingesevne

Hvorfor skal du jobbe hos oss?

 • Du kan bidra til samfunnsmålet om et grønt skifte.
 • Du får en unik mulighet til å bidra med faglige råd for politisk ledelse. 
 • Vi har et arbeidsfellesskap med dyktige og engasjerte kolleger som er stolte av jobben sin.
 • Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter.

Vi er opptatt av at alle skal ha et godt arbeidsmiljø, og kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1½ time trening i arbeidstiden i uka. Vi har blant annet et eget kor, en egen revygruppe, et eget bedriftsidrettslag og egne instruktører for yoga, sirkeltrening og pilates. Våre moderne lokaler ligger sentralt i Oslo med egen sykkelparkering, og det er kort vei til offentlig transport. Vi jobber for fellesskap og samarbeid på tvers.

Les mer om å jobbe i KLD


Vi er opptatt av:

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. I Klima- og miljødepartementet har vi et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Det betyr at vi ønsker velkommen søkere med ulik arbeids- og livserfaring som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Vi er en IA-bedrift og har gode tilretteleggingsmuligheter.


Lønn:

Årslønn for rådgiver: fra kr 604 900 - 708 000 (lønnstrinn 62 - 71).

Årslønn for seniorrådgiver: fra kr 679 700 - 821 100 (lønnstrinn 69 - 78).

Avhengig av dine kvalifikasjoner og antall år med relevant arbeidserfaring vil du innplasseres som rådgiver eller seniorrådgiver,
jf. departementets personal- og lønnspolitikk. Som hovedregel kreves det minimum to års relevant erfaring for å bli rådgiver og fem år for å bli seniorrådgiver.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, familien din kan ha rett til økonomisk støtte når du dør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån.


Er dette stillingen for deg? Les følgende:

 • Vi ber om at du laster opp vitnemål/karakterutskrifter (som kan hentes direkte fra Vitnemålsportalen) og relevante attester.
 • Utenlandske vitnemål må være godkjent, se mer på hkdir.no
 • Dine personopplysninger vil bli oppbevart i henhold til GDPR.
 • Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.
 • Kvalifiserte kandidater med ulik arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke.

Klima- Og Miljødepartementet

BedriftKlima- Og Miljødepartementet
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger