Jobbsafari

Rådgiver sikkerhet og beredskap

1 måneder siden
OmrådeBodø
Søk senest12.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Kunne du tenke deg til å jobbe med sikkerhet og beredskap i en stor og spennende organisasjon? Nordland fylkeskommune lyser nå ut en 100% fast stilling som rådgiver sikkerhet og beredskap, med arbeidssted Bodø. 

Hvem er vi?
I Nordland fylkeskommune har vi ansatte med ulik bakgrunn og personlighet, men felles for oss alle er at vi brenner for å nå samme mål, å gjøre Nordland til det beste fylket i Norge å vokse opp, jobbe og leve i. Vi tilbyr viktige tjenester til fylkets innbyggere, med ansvar som går på tvers av samfunnsmessige, økonomiske, og miljømessige behov.  
I Seksjon for sikkerhet, kvalitet og interkontroll, ser vi nå etter en ny dyktig kollega! Om vårt samfunnsoppdrag engasjerer deg og du synes at stillingen høres interessant ut, håper vi å se din søknad! 

Beskrivelse av stillingen:

I stillingen vil det være oppgaver knyttet til forebyggende sikkerhets- og beredskapsarbeid, med hovedvekt på beredskapsfaget. For å kunne jobbe med planverk og hendelseshåndtering vil det være viktig å bli kjent med våre lokasjoner og de verdier Nordland fylkeskommune forvalter. Du vil derfor få muligheten til å reise ut til våre lokasjoner, noe reisevirksomhet må derfor påberegnes.

I stillingen vil du bli involvert i et bredt spekter av saker og oppgaver. Det er derfor gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving innenfor de ulike fagområdene.
Du vil kunne tildeles rolle som stedfortreder for Sikkerhets- og beredskapssjef, og jobbe tett med sentral ledelse ved hendelseshåndtering. For å gi deg nødvendig kunnskap om hendelseshåndtering i fylkeskommunen, vil du bli involvert i sentral kriseledelse med oppgaver med faglige vurderinger, loggføring, rapportering og betjene beredskapstelefon.    

Stillingens ansvars og fagområde:

Innen fagområdet beredskap vil du jobbe med: 

 • Forvaltning av beredskapsplanverk 
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser 
 • Gjennomføring av øvelser og beredskapsforberedelser for arrangement 
 • Rådgivning og forebygging  
 • Hendelseshåndtering og evaluering 

Innen forebyggende sikkerhet vil du arbeide med:  

 • Verdivurdering 
 • Trusselvurdering 
 • Sikringsrisikoanalyser 
 • Personellsikkerhet  
 • Styrking av sikkerhetskultur
 • Noen justeringer i arbeidsoppgaver vil kunne oppstå.
  ​​​​​​​

Utdanning og erfaring:

 • Vi søker deg som har master eller tilsvarende innen samfunnsvitenskapelige- eller relevante sikkerhets- eller beredskapsfag
 • Særlig relevant erfaring kan i noen tilfeller kompensere for manglende mastergrad  
 • Erfaring fra forsvar eller nødetat, og/ eller arbeid med samfunnssikkerhet, beredskapsplanlegging, øvelser og trening vil være en fordel. Kunnskap om sikkerhetsstyring i virksomhet eller arbeid med sikkerhetsloven, eller kurs innen forebyggende sikkerhet og beredskap vil telle positivt.  

Personlige egenskaper:

 • Systematisk og strukturert  
 • Gode samarbeidsevner  
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig er en forutsetning.  
 • Du må kunne gjennomføre opplæring for større grupper 
 • Må kunne stå i situasjoner som krever raske beslutninger.  
 • Selvgående og initiativrik.  
 • Engasjert og motivert i fagfeltet, for å jobbe med et bredt spekter av oppgaver knyttet til fylkeskommunens arbeid med sikkerhet og beredskap.  
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Generelt om stillingen:

Nordland fylkeskommune er underlagt sikkerhetsloven, stillingen krever sikkerhetsklarering

Sentrale nettsider og dokumenter:

Som ansatt hos oss får du:

 • Arbeide med dagsaktuelle saker med stor betydning for sikkerhet og beredskap i fylkeskommunen 
 • Utfordrende og spennende oppgaver 
 • Gode lærings- og utviklingsmuligheter 
 • Muligheten til å jobbe tett på fylkeskommunens administrative og politiske ledelse 
 • Hyggelig arbeidsmiljø og dyktige engasjerte kollegaer 
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for trening i arbeidstiden 
 • Mulighet for å bli bedre kjent med et langt og vakkert fylke 

Søk stillingen:

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. CV skal fylles inn i det elektroniske søknadsskjemaet. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg (lagres som én PDF).

Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden.

Opplever du problemer med å søke på våre ledige stillinger, anbefaler vi at du søker direkte gjennom ⁠vår hjemmeside.

Vi ønsker deg velkommen som søker!

Nordland Fylkeskommune

BedriftNordland Fylkeskommune
Vis flere jobber for denne bedriften

Lignende stillinger