Jobbsafari
Klinikk for intern service, Vestre Viken

Rådgiver kvalitet og miljø

1 måneder siden
OmrådeDrammen
Søk senest3.8.2024
JobbdetaljerFast
Søk på jobb

Om stillingen

Er du klar for friske utfordringer innen tjenesteutvikling, kvalitet og miljø?

Vi ser etter deg som brenner for kvalitets- og miljøarbeid, og vil jobbe i et dynamisk foretak med stor kompleksitet og høyt tempo. 

Som rådgiver er du sentral i klinikkens planlegging og daglige arbeid med kvalitet og forbedring. Dessuten får du mulighet å ta rollen som foretakets systemansvarlig innen klima og miljø. Her er etterlevelse og utvikling av vår ISO 14001 sertifisering en av flere viktige oppgaver.

Stillingen innebærer oppgaver som krever svært god struktur og systemforståelse. Vi leter derfor etter deg som finner gode løsninger på komplekse oppgaver.

Hos oss får du mulighet å videreutvikle din kompetanse både innen kvalitet og miljø i vårt solide fagfellesskap!

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide, utnytter teknologiske muligheter og deler kunnskap. Vi kan tilby meningsfulle arbeidsoppgaver og gode arbeidsforhold i et foretak med høye ambisjoner. 

Om oss:

Intern Service er en tverrgående funksjon i Vestre Viken helseforetak. Vi har ansvar for et bredt spekter av interne servicetjenester. Eksempler er logistikk, transport, renhold, matforsyning, resepsjon, sentralbord, portørtjenester, i tillegg til forvaltning, drift og utvikling av våre 320 000 m2 sykehusarealer.

Vi er 550 medarbeidere organisert i syv avdelinger. Vi leverer tjenester til alle foretakets lokasjoner og sykehus. Mye spennende arbeid pågår nå med forberedelse til oppstart av nytt sykehus Drammen (NSD) høsten 2025. Ellers jobber Intern service aktivt med kontinuerlig forbedring og profesjonalisering for å bidra i foretakets arbeid med god pasientbehandling.

Stabsavdelingen har systemansvar for virksomhetsstyring og er et faglig kompetansesenter for intern service. Vi støtter klinikkdirektøren og ledere. Oppgaven vår er å fungerer som et "lokomotiv og lim". Avdelingen består i dag av rådgiver kvalitet og miljø, prosjektsjef NSD, rådgiver, energirådgiver og utviklingssjef. Utviklingssjef er avdelingsleder og rapporterer til klinikkdirektør. I tillegg er sentrale ressurser fra økonomi og HR med i stabsteamet. Vi i staben er spesielt opptatt av best mulig resultat i forhold til minst mulig ressursbruk, korte beslutningsveier og god kommunikasjon. Humor og arbeidsglede er to nøkkelord for oss!

Vi sitter i lyse, åpne kontorarealer på Grønland i Drammen. Her deler vi kontorer med ledelsen i VVHF, HR, økonomi mfl. 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.


Arbeidsoppgaver

I stillingen fagsjef kvalitet er følgende oppgaver sentrale:

 • Bistå i utviklingsprosjekter og prosesser
 • Lede foretakets miljønettverk og klinikkens kvalitetsutvalg
 • Planlegge, fasilitere og følge opp revisjon ISO14001
 • Delta i HSØ-RHF nettverk
 • Følge opp og bistå avdelinger/seksjoner
 • Utføre ROS analyser
 • Klinikkens kontaktperson i forbindelse med tilsyn og revisjoner som favner flere avdelinger
 • Sikre at styringsdokumenter er oppdaterte og tilgjengelige
 • Utarbeide og følge opp revisjonsplaner
 • Følge opp meldekultur og avviksarbeid

Kvalifikasjoner

Vi trenger deg som har:

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå
 • God kunnskap om ledelsessystemer, internkontroll og miljøarbeid
 • Systematisk tilnærming til utfordringer
 • Erfaring innen kvantitative og kvalitative analyser
 • Svært god kompetanse innen digitale verktøy

I tillegg mener vi det er en fordel om du har:

 • Yrkeserfaring fra en stor, kompleks organisasjon
 • Erfaring innen prosjekt-, prosess- eller endringsledelse
 • Erfaring med kvantitative analyser med bruk av Excel, PowerBI etc.
 • 3 års arbeidserfaring eller mer

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Er fremoverlent, fleksibel og har høy grad av serviceinnstilling
 • Setter deg raskt inn i nye problemstillinger, forstår helheten og ser muligheter
 • Jobber målbevisst, selvstendig og effektivt
 • Har svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Er tillitsvekkende, trygg, robust og positiv
 • Liker å le på jobben!

Vi tilbyr

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Gode pensjonsbetingelser

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035

Kontaktinformasjon

Margrethe Foss, Avdelingssjef, +47 406 45 053


Arbeidssted

Grønland 32


3045 Drammen


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Vestre VikenReferansenr.: 4829906998


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 03.08.2024Klinikk for intern service, Vestre Viken

BedriftKlinikk for intern service, Vestre Viken
Om bedriften

Vestre Viken helseforetak er et Norge i miniatyr. Vi leverer spesialisthelsetjenester til 500.000 mennesker i 22 kommuner. Vi dekker store byområder, men også steder der det er langt mellom postkassene. Dette utfordrer oss til å tenke helsetjenester på nye måter. Helsetilbudet skal være like godt uavhengig av hvor du bor.

 Vi har satt oss et mål om å bli skikkelig gode på brukerstyrt tjenesteutvikling. Det betyr at vi er opptatt av å ta innbyggere med i arbeidet for å utvikle vår felles helsetjeneste - fordi vi tror at gode løsninger starter med å forstå behovene. Kontinuerlig forbedring er en del av vår kultur, og vi tror på å knytte sammen fagfolk og kompetanse på tvers av sykehus for å skape utvikling. Vestre Viken er nysgjerrige på hvordan teknologi kan bidra til mer effektiv og trygg pasientbehandling. Derfor har vi opprettet et virtuelt sykehus, slik at pasienter kan få behandling der de er.

I 2025 åpner vi det nye sykehuset i Drammen som blir ett av landets største og mest moderne. Vestre Viken skaper fremtidens helsetjeneste - hver dag.

Velkommen som søker!

Lignende stillinger