Jobbsafari
Seksjon næring,  Trøndelag fylkeskommune

Rådgiver, Grønt industriløft Trøndelag

2 måneder siden
OmrådeSteinkjer
Søk senest7.3.2024
JobbdetaljerEngasjement

Om stillingen

Fylkeskommunen har som en av sine oppgaver å gi strategisk retning for utviklingen i eget fylke. Fylkestinget ønsker en forsterket satsing på bærekraftig omstilling og utvikling av det trønderske næringslivet frem mot 2030. Fylkeskommunen har som mål å være relevant partner for næringslivet, FoU-miljøet og kommunene i regionen. Vi søker nå en engasjert person som skal følge opp arbeidet med omstillingen av trøndersk industri og næringsliv, med særlig vekt på energi, teknologi og bærekraft. For å gjøre denne jobben trenger vi nettopp deg!

Arbeidssted: Trondheim eller Steinkjer.


Arbeidsoppgaver

Sentralt i stillingen vil være å bidra til gjennomføring av satsingen Grønt industriløft Trøndelag, herunder:


-          Koordinere arbeidet med kartlegging av relevante tiltak for grønn omstilling i næringslivet med utgangspunkt i

verdiskapingsstrategien

og

prosjektplanen

for Grønt industriløft Trøndelag


-          Organisere medvirkning og mobilisering av næringsliv, kommuner og innovasjonsaktører, inkludert dialog med industribedriftene i Trøndelag


-          Bistå i å systematisere, analysere og kommunisere data relatert til grønt industriløft i Trøndelag


-          Koble Grønt industriløft Trøndelag opp mot relevante nasjonale og internasjonale fagnettverk som styrker gjennomføringen av omstillingsprosjekter


-          Involvere Innovasjonsteam Trøndelag (Innovasjon Norge Trøndelag, Siva og Forskningsrådet) og Næringspartnerskapet i Trøndelag

Kvalifikasjoner

-          Relevant utdanning fra høgskole/universitet, fortrinnsvis på masternivå eller tilsvarende. Gjerne innenfor teknologi og forretningsutvikling


-          Det er en fordel med bakgrunn eller kjennskap til minst ett av områdene som er sentrale for omstilling av industrien og utvikling av nye verdikjeder (havvind, batterier, hydrogen, CO2-håndtering, prosessindustrien, maritim industri, bioøkonomi, vareproduserende industri og solenergi)


-          Kjennskap til relevante virkemidler, det regionale innovasjonssystemet og næringslivet i regionen


-          Relevant erfaring vil bli vektlagt


-          God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Personlige egenskaper

-          Engasjement for grønn omstilling i næringslivet


-          Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter


-          Samarbeidsvillig, ansvarsfull og strukturert


-          Stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

-          En utfordrende prosjektstilling i tre år


-          Et godt arbeidsmiljø


-          Gode muligheter for faglig og personlig utvikling


-          Gode forsikrings- og pensjonsordninger


-          Lønn etter avtale


-          Kontorsted Steinkjer eller Trondheim

Kontaktinformasjon

Rolv Dahl, Seksjonsleder, næringsseksjonen, +4791387784, [email protected]


Arbeidssted

Seilmakergata 4


7725 Steinkjer


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trøndelag fylkeskommuneReferansenr.: 4772905988


Stillingsprosent: 100%


Midlertidig engasjement


Startdato: 03.06.2024


Sluttdato: 31.05.2027


Søknadsfrist: 07.03.2024Seksjon næring,  Trøndelag fylkeskommune

BedriftSeksjon næring,  Trøndelag fylkeskommune
Om bedriften

Vår visjon er «Vi skaper historie».

Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4400 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Trøndelag fylkeskommune er en av landets største vegeiere.

Trøndelag fylkeskommune trenger medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og bakgrunn. Det gjøre oss enda bedre i stand til å løse oppgavene våre. Vi oppfordrer alle til å søke på ledige stillinger hos oss. Har du nedsett funksjonsevne, hull i CV-en, eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg til å krysse av i for dette i søknaden. Vi kaller inn minst en søker i hver gruppe til intervju, dersom vi får kvalifiserte søkere. Hvis du får jobben vil vi sørge for tilrettelegging etter ditt behov. Foruten at disse data hjelper oss i den første utvelgelsen av søkere, bruker vi de i anonymisert statistikk. 

 Du kan be om å bli unntatt fra offentlig søkerliste. Dette må du begrunne. Du blir kontaktet dersom søknaden ikke innvilges. Selv om fylkeskommunen gir deg unntak har vi ingen garanti for at navnet ditt kan bli offentliggjort i forbindelse med et innsynskrav.


Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger