Jobbsafari
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Rådgiver

1 måneder siden
OmrådeFjelldal
Søk senest6.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Brann- og redningsskolen søker inntil 8 engasjerte og utviklingsorienterte medarbeidere som skal undervise og lede kurs. Vi forsterker og videreutvikler nå vårt brede spekter av kurs og opplæring, og til det trenger vi et team med variert utdanning og erfaring. DSB ser etter deg som har utdanning fra eller erfaring innen, deltidsbrannvesen, forebygging, beredskap, operativ tjeneste eller ledelse. Du vil bli tilknyttet én enhet i Seksjon kurs og opplæring, men vil også bistå med undervisning og kursledelse på hele Brann- og redningsskolen. 

Ansvar og arbeidsoppgaver 
 • undervise/instruere på kurs innen ulike emner 
 • planlegge, koordinere, gjennomføre og evaluere undervisning og eksamen i tråd med skolens ledelsessystem for kvalitet 
 • samarbeide med kollegaer i enheten og på tvers i organisasjonen 
 • legge til rette for et godt læringsmiljø 
 • utvikle undervisningsmateriell, øvingsbeskrivelser og veiledninger 
 • ta del i utvikling av fag, tverrfaglig undervisning og kurs- og studietilbudet 
 • ivareta administrative oppgaver og dokumentasjon 


Kvalifikasjoner 

Du må ha:

 • gode digitale ferdigheter 
 • god skriftlig og god muntlig formidlingsevne på norsk 


Du må ha kompetanse innen minst én av følgende:

 • svennebrev som feier eller fagbrev som brannforebygger. 
 • annet relevant fagbrev 
 • brannkonstabel deltid eller heltid 
 • brannbakgrunn fra Avinor/ industribrannvern/ forsvaret  
 • relevant utdanning eller erfaring fra forebyggende arbeid  
 • utdanning eller erfaring som alarmoperatør 
 • relevant grad fra universitet/høgskole: politi, paramedic, beredskap, samfunnssikkerhet, risiko, ledelse, ingeniør, pedagogikk, hms 
 • relevante fag fra fagskole, høgskole eller universitet 
 • utdanning eller erfaring fra oljevern eller akutt forurensing 
 • befalsutdanning eller annen utdanning og/eller erfaring fra Forsvaret 
 • erfaring som instruktør, veileder eller pedagog 
 • utdanning og/eller erfaring med faglig utviklingsarbeid 
 • kompetanse innen KI (AI), VR, MR, XR 


Personlige egenskaper:

 • lagspiller 
 • tillitsskapende 
 • strukturert 
 • gode pedagogiske evner 


Vilkår 
 • innplassering i stillingskode blir gjort i henhold til lokal lønnspolitikk og vurderes ut fra utdanning og erfaring: 
  • årslønn fra kr 532 200 til 635 400 (lønnstrinn 54 - 65) i stillingskode 1434 rådgiver 
  • eller årslønn fra kr 604 900 til 732 300 (lønnstrinn 62-73) stillingskode 1364 seniorrådgiver. 
  • for særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes 
 • spennende arbeidsplass med høy faglig kompetanse og dyktige kollegaer i et tverrfaglig miljø 
 • varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, mulighet til å utvikle og påvirke eget ansvarsområde og egen kompetanseutvikling 
 • mulighet til å ta del i relevante interne og eksterne kompetansehevingstiltak 
 • fleksitid 
 • betalt lunsjpause 
 • mulighet for å delta som kursdeltager på Brann- og redningsskolens kurs. 
 • noe tilrettelegging for pendling 
 • mulighet for å få dekt flytting til regionen 


Om seksjonen og stillingene 
Seksjon kurs og opplæring

ivaretar hele kursporteføljen ved Brann- og redningsskolen. Dette inkluderer kurs innen beredskap, forebyggende, alarmoperatør, ledelse, oljevern og akutt forurensing, flybrann, brannetterforskning samt administrativ oppfølging av deltidsutdanning og regionale kurs. Vi vil også ha undervisning innen flere emner på universitet og for lærlinger i brannforebyggerfaget. Seksjonen har i dag 20 ansatte og er organisert i tre enheter. Stillingene blir fordelt i de ulike enhetene etter kompetanse, men vil brukes til undervisning på tvers innen seksjonen og skolen. I disse stillingene vil du ha ansvar for å planlegge, administrere, utvikle, undervise, kvalitetssikre og følge opp aktuelle kurs ved skolen. Din oppgave vil være å videreføre den høye kvaliteten på dagens opplæring innenfor ulike fagfelt. Samtidig skal du bidra aktivt i arbeidet med å utvikle fremtidens undervisning. DSB søker medarbeidere som er gode lagspillere, setter kursdeltakerne i fokus og bidrar til at skolen leverer opplæring av høy faglig kvalitet.Om Brann- og redningsskolen 

Brann- og redningsskolen er en del av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Hovedoppgaven til skolen er å utdanne personell til brann- og redningsvesen og nødmeldesentraler i landet. Vi tilbyr et bredt utvalg av kurs. I 2024 åpnet vi en toårig høyere yrkesrettet utdanning på fagskolenivå for de som skal jobbe heltid med forebyggende brannvern/beredskap, eller som operatør på en nødmeldesentral for brann og redning. Brann- og redningsskolen er inne i en svært spennende periode med nytt øvingsfelt og utvikling av det faglige tilbudet. Det er også stor pågående byggeaktivitet.


Brann- og redningsskolen ligger i Tjeldsund kommune mellom Harstad og Narvik. Når skolen kommer i full drift, vil 160 heltidsstudenter og over 1000 kursdeltakere i  årlig begynne på skolen og regionalt rundt i landet. Sammen skal vi bidra til at landets brann- og redningsvesen har mot til å tørre, og kunnskap til å handle, når det virkelig gjelder.Les mer på:

www.brsk.no


Om DSB

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi er pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker og kriser, og bidrar til effektiv ulykkes- og krisehåndtering. Hovedkontoret ligger i Tønsberg, og vi har enheter over hele landet. Til sammen er vi ca. 700 ansatte. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.Om å jobbe i DSB

Risiko og sårbarhet i samfunnet er i stadig bevegelse. Derfor er DSB en organisasjon i kontinuerlig utvikling. Vi trenger medarbeidere som er tillitskapende, kompetente og gode lagspillere, og som aktivt bidrar til fornyelse og forbedring. Som ansatt i DSB er du med på å løse et viktig samfunnsoppdrag, sammen med dyktige og dedikerte kollegaer. Vi ønsker oss økt mangfold i organisasjonen, og håper derfor at også kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn, hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne vil søke hos oss. DSB er en stabil arbeidsgiver med gode velferdsordninger. For å jobbe i DSB må du være sikkerhetsmessig skikket og bidra til god sikkerhetskultur.Hos oss får du
 • medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK). Som medlem får du verdifulle fordeler gjennom svært gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger. Les mer om medlemsfordelene på www.spk.no
 • fleksibel arbeidstid 
 • bedriftshelsetjeneste 
 • mulighet for å trene i arbeidstiden 
 • tilrettelagt for mobilt kontor når det er hensiktsmessig 

Les mer om godene ved å jobbe i staten på Arbeidsgiverportalen:

https://arbeidsgiver.dfo.no/lonn-goder-og-reise

Offentlig søkerliste

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven §25.Praktisk informasjon om søknadsprosessen

Når søknadsfristen går ut, vurderer vi søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss. Det er derfor viktig at du gjennom både søknadsbrev og CV viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i utlysningen. Det er viktig at du registrerer all relevant utdanning og erfaring i profilen du oppretter i rekrutteringssystemet. Det gir en strukturert CV og sikrer at vi har opplysningene vi trenger. I tillegg ber vi om at du laster opp både søknadsbrev og CV som vedlegg i pdf-format. Vi tar imot søknader på begge målformer. Det vil bli vurdert å gjennomføre bakgrunnssjekk. Interne søkere må sende inn søknaden i DFØ HR.Vi hører gjerne fra deg dersom du har spørsmål! Kontaktperson er

seksjonssjef Mikael Skyflyer Kristiansen: |e-post [email protected] |telefon (Norge +47) 76919035


Du finner mer informasjon om DSB på

www.dsb.no

. Velkommen som søker hos oss!

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

BedriftDirektoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Søk etter flere lignende stillinger