Jobbsafari
Regional vurderingsenhet, Klinikk for medisin og rehabilitering

Rådgiver

1 måneder siden
OmrådeLevanger
Søk senest12.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Hei

Vi søker etter rådgiver for Regional vurderingsenhet for rehabilitering i Midt Norge(RVE) som arbeider på oppdrag fra Helse Midt-Norge RHF. RVE er organisert i HNT Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering som ligger i Klinikk for medisin og rehabilitering. Vi er lokalisert i Sykehuset Levanger. Seksjonen er bemannet med rådgivere med helsefaglig bakgrunn, sekretærer, leger og seksjonsleder. Hovedoppgaven til RVE er å saksbehandle og vurdere henvisninger fra fastleger og legespesialister til private rehabiliteringsinstitusjoner. I tillegg gir vi informasjon om habilitering og rehabiliteringstilbud til innbyggere i helseregion Midt-Norge. Det vises til mer informasjon på vår hjemmeside som driftes sammen med Regional koordinerende enhet (RKE): Regional koordinerende enhet Helse Midt-Norge

RVE har et nært samarbeid med de private rehabiliteringsinstitusjonene i Midt-Norge og med de tre andre regionale vurderingsenhetene i Helse Sør-Øst, Helse Vest og Helse Nord.  


Arbeidsoppgaver

I hovedsak vil arbeidsoppgavene være å forberede henvisninger og klagesaker før de vurderes av lege. I tillegg deltar du på vurderingsmøter sammen med lege.  Som rådgiver betjener du informasjonstelefonen. Det innebærer å gi råd og veiledning innen rehabilitering og habiliteringsfeltet til de som ringer, det kan være pasienter, pårørende og helsepersonell. Som rådgiver må en være oppdatert på tilbud og kapasitet ved de private rehabiliteringsinstitusjonene og oppdatert på relevante habilitering og rehabiliteringstilbud i egen region, herunder kommunale tilbud. I tillegg må rådgiver være oppdatert på relevante prioriteringsveiledere, lover og forskrifter, herunder pasientrettigheter som gjelder for rehabiliteringsfeltet. 

Stillingen er på dagtid og i ukedager

Kvalifikasjoner

  • Helsefaglig utdanning på minimum bachelornivå
  • Må beherske norsk  muntlig og skriftlig
  • Gode datakunnskaper
  • Erfaring fra rehabiliteringsfeltet er ønskelig

Personlige egenskaper

Det er viktig for oss og vårt arbeids- og fagmiljø at du er god til å  samarbeide og det å kunne jobbe selvstendig. I det ligger det også at du trives i faglige diskusjoner og har interesse for rehabiliteringsfaglige problemstillinger.

Vi tilbyr

  • Vi har et godt arbeidsmiljø med spennende og varierte arbeidsoppgaver.  
  • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
  • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.

Kontaktinformasjon

Velaug Leira Leira, Avdelingsleder, 74098084, [email protected]


ArbeidsstedNøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Klinikk for medisin og rehabiliteringReferansenr.: 4773064064


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 12.03.2024Regional vurderingsenhet, Klinikk for medisin og rehabilitering

BedriftRegional vurderingsenhet, Klinikk for medisin og rehabilitering
Om bedriften

Helse Nord-Trøndelag HF drifter sykehusene i Levanger og Namsos, distriktspsykiatriske sentre og ambulansetjenesten fra Bindal i nord til Stjørdal i sør. Helseforetaket har nærmere 3 500 medarbeidere og er med det en av Trøndelags største og viktigste virksomheter. Vårt mål er at vi skal bygge en fremragende helsetjeneste til det beste for pasientene og befolkningen, gjennom våre hovedoppgaver som er pasientbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utdanning av helsepersonell.

Helse Nord Trøndelag ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt et lengre opphold i arbeidslivet.

Les mer om oss påwww.hnt.no

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger