Jobbsafari
Felles enhet for sivil rettspleie, Seksjon Forlik, Trøndelag politidistrikt

Rådgiver

1 måneder siden
OmrådeHeimdal
Søk senest11.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vi søker etter en engasjert medarbeider til seksjon forlik.

Felles enhet for sivil rettspleie (FSR) i Trøndelag politidistrikt er namsmyndighet og har ansvar for sikring av pengekrav, tvangsrealisasjon, saker etter gjeldsordningsloven, sekretariatsfunksjonen for forliksrådet og hovedstevnevitne. FSR har 55 ansatte som sitter på ulike lokasjoner i politidistriktet. Hovedsetet er på Heimdal politistasjon i Trondheim. 

Som namsfullmektig må du vurdere vilkår, beslutte og gjennomføre tvangsfullbyrdelse. Det er mange saker som må avgjøres, du har kort tid til rådighet og det er ofte juridiske og praktiske utfordringer som må løses. Som sekretær i forliksrådene vil du få ansvar for saksbehandling av forliksklager og forberedelse til forliksrådsmøter. Ivaretagelse av rettssikkerheten er sentral for oss. Arbeidsoppgaver og oppgaveløsning er under kontinuerlig utvikling.

Vi søker effektive medarbeidere som ønsker en interessant og utfordrende jobb i et godt arbeidsmiljø.  Arbeidet innebærer kontakt med sakens parter og andre som kan bli berørt. Du møter ofte mennesker som er i en vanskelig situasjon og vi legger stor vekt på at alle skal behandles på en god måte. Som namsfullmektig har du selvstendig beslutningsmyndighet.

Stillingen har arbeidsoppgaver knyttet både til tvangsfullbyrdelse og sekretariatsfunksjon for forliksrådet med en halvpart på hver. 

Søknad skal sendes via søkerportalen, og vitnemål og attester må vedlegges.


Arbeidsoppgaver

Stor grad av selvstendig saksbehandling og problemløsning innen:

 • Sikring av pengekrav 
 • Behandling av innsigelser, klager, endring av utleggstrekk mv.
 • Forberedelse av klager og andre saker som sendes til domstolen
 • Forliksklager
 • Sekretariatfunksjon på forliksrådsmøter
 • Bidra med kompetansedeling

Forøvrig kan andre oppgaver innen den sivile rettspleie bli tillagt stillingene.

Kvalifikasjoner

Må ha:

 • Master i rettsvitenskap.
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner på norsk og engelsk.
 • Du må ha plettfri vandel, være økonomisk vederheftig og være skikket for tjeneste i politiet. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved ev. ansettelse jfr. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Ønskelig med: 

 • Førerkort klasse B
 • Kunnskap/erfaring fra fagfeltet er en fordel


Personlige egenskaper

 • Nøyaktig og effektiv, slik at kravene til rettssikkerhet og saksavvikling ivaretas
 • Gode samarbeidsevner og ønske om å bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • God evne til publikumshåndtering både på telefon og ved personlig møte
 • Være samfunnsorientert og ha forståelse for enhetens rolle i politiets samfunnsoppdrag
 • Personlig egnethet

Som medarbeider i politiet har du høy etisk bevissthet, du kjennetegnes av å være modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. Du kan lese mer om våre etiske retningslinjer og medarbeiderplattform her:  https://www.politiet.no/om-politiet/jobb-i-politiet/medarbeiderplattform/

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens politi
 • Stillingen lønnes som Rådgiver stillingskode 1434, fra kr 540.500 - 624.500 brutto per år.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger (www.spk.no)
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstiden o.l.).

Politiet mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi trenger medarbeidere med ulike kompetanser, bakgrunn, erfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er mulig vil vi tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

For å ha et godt vurderingsgrunnlag ber vi deg om å registrere utfyllende CV i vår rekrutteringsportal og laste opp relevante attester og vitnemål. Dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i vår rekrutteringsportal. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.   

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Tore Eid, Seksjonssjef, 91128408


Arbeidssted

Johan Tillers vei 1


7072 Heimdal


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trøndelag politidistriktReferansenr.: 4761188870


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 11.03.2024Felles enhet for sivil rettspleie, Seksjon Forlik, Trøndelag politidistrikt

BedriftFelles enhet for sivil rettspleie, Seksjon Forlik, Trøndelag politidistrikt
Om bedriften

Trøndelag politidistrikt dekker fylket Trøndelag, samt Bindal kommune i Nordland og strekker seg over 39 kommuner  med et folketall på 470 000. Trøndelag politidistrikt er i overkant av 1100 ansatte og politimesteren og hans administrasjon har hovedsete i Trondheim sentrum - politihuset.


Lignende stillinger