Jobbsafari

Psykolog ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, DPS Storslett

1 måneder siden
OmrådeStorslett
Søk senest11.3.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Ved voksenpsykiatrisk poliklinikk, Distriktspsykiatrisk senter (DPS)  Storslett, har vi ledig ett års vikariat, for psykolog

Poliklinikken har et veletablert fagteam bestående av en spesialist i psykiatri, fire psykologer hvorav én spesialist, to psykiatriske sykepleiere (inkludert leder i DPSet), en fysioterapeut og en kunstterapeut.

Senter for psykisk helse- og rusbehandling Nord-Troms (SPHRNT) består av Voksenpsykiatrisk poliklinikk med tilhørende rusansvarlig og FACT-gruppe, og en døgnenhet med 6 sengeplasser med tilhørende ambulant-/akutteam. Døgnenheten har også tilknyttet funksjon fra klinikkoverlege én dag i uken. Vi er ellers samlokalisert med BUP. Den ledige psykologstillingen vil inngå i vårt tverrfaglige team, hvor hovedoppgavene vil være utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiske lidelser og rusproblemer. Psykologoppgaver vil innebære både selvstendig arbeid og samarbeid internt i senteret, med førstelinjetjenesten og pasientens nettverk, og også noe ambulering ut til våre samarbeidskommuner. Da døgnavdelingen ikke har egen psykolog bistår poliklinikken dem ved behov.

Som sted har Storslett status som nasjonalparklandsby, og er regionsenteret for de fire Nord-Troms kommunene, Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy og Kåfjord, som også er vårt opptaksområde. Her er et variert næringsliv og en rekke servicefunksjoner, med blant annet Distriktsmedisinsk senter, kulturhus, kino og flyplass 5 minutter fra sentrum. Nord-Troms er kjent for tre stammers møte mellom kvensk, samisk og norsk kultur, og er et spennende område å bo og jobbe i.


Arbeidsoppgaver

 • Psykisk helsehjelp til voksne med moderat til alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser
 • Utredning, diagnostisering og behandling av psykiske lidelser/ruslidelser i henhold til pakkeforløp, faglige retningslinjer og gjeldende lovverk
 • Bidra faglig gjennom teamarbeid og kunnskapsdeling
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Familie og nettverksarbeid
 • Samarbeid med primærhelsetjenesten og andre enheter i spesialisthelsetjenesten
 • Veiledning av annet helsepersonell

Kvalifikasjoner

 • Klinisk erfaring, gjerne fra poliklinisk arbeid
 • Utrednings- og terapikompetanse
 • Norsk autorisasjon som psykolog, eller med godkjent lisens
 • Fortrinnsvis førerkort klasse B (for ambulering til kommuner i opptaksområdet)

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet for klinisk arbeid blir vektlagt
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb i et godt etablert fagmiljø
 • En fin og oversiktlig arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og god stemning, mye arbeidsglede og humor
 • Et godt arbeidssted å utvikle seg faglig i
 • Tilrettelegging og økonomiske rammer for kurs, spesialisering og faglig fordypning
 • Stor grad av medvirkning og innflytelse på egen arbeidssituasjon og oppgaver
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønnsplassering i henhold til gjeldende overenskomster
 • Distriktstillegg
 • Tiltakssone med nedskriving av studielån og lavere skatt

Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For stillinger med pasientrettet arbeid krever vi at du legger frem politiattest.

Kontaktinformasjon

Pål Schreiner Mathiesen, Seksjonsleder, +47 92028407


Arbeidssted

Sonjatunvegen 11


9151 Storslett


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HFReferansenr.: 4777649808


Stillingsprosent: 100%


Vikariat


Søknadsfrist: 11.03.2024Universitetssykehuset Nord-norge Hf

BedriftUniversitetssykehuset Nord-norge Hf
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger