Jobbsafari
BUK habilitering team 3, Akershus universitetssykehus HF

Psykolog /psykologspesialist

1 måneder siden
OmrådeLørenskog
Søk senest29.4.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vi styrker avdeling for habilitering og søker etter psykologer til vikariat og fast stilling.

Avdelingen søker deg med engasjement og interesse for barne- og ungdomspsykologi, nevropsykologi og habilitering.

Avdeling for habilitering er en av seks avdelinger i Barne- og ungdomsklinikken. Avdelingen leverer spesialiserte habiliteringstjenester til barn og unge opp til 18 år med nevrologisk betingede funksjonsforstyrrelser eller utviklingsforstyrrelser. Dette omfatter blant annet barn og unge med utviklingshemming, autisme, cerebral parese og genetiske syndromer. Avdelingen har også en sentral rolle i tverrfaglig utredning ved epilepsi, og inngår i den regionale behandlingslinjen for barn og unge med ervervet hjerneskade. En stor andel av barna er i førskolealder.

Psykologene jobber med utredning og diagnostisering. Utredningene skjer i tett samarbeid med andre yrkesgrupper for å sikre en helhetlig forståelse av barnet, og bredde i tilbakemeldingene til pasienter og foresatte. Vi anser det som vår oppgave å bidra til å oversette barnets behov i vår kommunikasjon med foreldre og lokale instanser. Det å gi råd om hva som kan være god tilrettelegging, og aktuelle tiltak for barnet og familien, inngår som en integrert del i tilbakemeldings- og oppfølgingsmøter i etterkant av utredninger hos oss. 

Avdelingen har 60 ansatte hvorav 14 psykologer. For å møte alle barn og unge som henvises avdelingen på en gode måte, tilstreber vi bredde i psykologgruppens kompetanse. Vi har også erfarne barneleger, spesialpedagoger, vernepleiere og en rekke andre faggrupper, som til sammen utgjør et interessant, engasjert og robust tverrfaglig miljø. Avdelingen arbeider kontinuerlig med kompetanseheving og kvalitetsutvikling, og er opptatt av å sikre spesialisering og faglig fordypning for hver enkelt medarbeider. Vi har pågående forskning i klinikk, og kan tilby et fagmiljø med godt samhold og engasjerte kolleger.

Vi lyser ut 100% vikariat med varighet på ca 15 mnd. Til vikariatet ønsker vi oppstart så snart som mulig. Vi lyser også ut 100% fast stilling som psykolog/psykologspesialist. Spesifiser hvilken av stillingene du søker på.

Ahus er en arbeidsplass med stort mangfold. Dette er en styrke for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn. Arbeidsoppgaver

 • Utredning, funksjonskartlegging og diagnostikk
 • Bidra i tverrfaglige konsultasjoner og drøftinger
 • Skriftlig og muntlig formidling av resultater og vurderinger til pasienter, foresatte og kommunale instanser
 • Psykoedukasjon og støttesamtaler ved behov
 • Samarbeid med og veiledning til kommunalt ansatte
 • Råd og veiledning til foresatte i etterkant av utredning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Erfaring fra arbeid med diagnostisk utredning av barn og unge i våre målgrupper
 • Ønskelig med kompetanse innen utviklingspsykologi
 • Erfaring med samarbeid mellom instanser, og interesse for familie og systemet rundt barnet

Personlige egenskaper

 • Tillitvekkende fremtoning i møte med foresatte og samarbeidspartnere
 • Strukturert arbeidsform
 • God evne til samarbeid på tvers av profesjoner
 • God evne til å formidle både skriftlig og muntlig
 • Trives med raske skifter og mye å håndtere parallelt
 • Trives med å jobbe i en populasjon med stor variasjon i språklig og kulturell bakgrunn

Vi tilbyr

 • Et bredt og spennende fagfelt i utvikling
 • Dyktige kolleger og høyt arbeidstempo i et uformelt og reflekterende miljø
 • Gode muligheter for egen faglig utvikling og fordypning
 • Tilrettelegging for spesialistutdanning
 • Lønn og vilkår i henhold til Ahus policy og gjeldende avtaler
 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Mulighet for bolig og barnehage
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 

Kontaktinformasjon

Hanna Friis Steen, Seksjonsleder, +4747486319, [email protected]


Arbeidssted

Sykehusveien 25


1474 Nordbyhagen


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Akershus universitetssykehus HFReferansenr.: 4793841094


Stillingsprosent: 100%


Vikariat, Fast


Søknadsfrist: 29.04.2024BUK habilitering team 3, Akershus universitetssykehus HF

BedriftBUK habilitering team 3, Akershus universitetssykehus HF
Om bedriften

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 618 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Tjenestestedet er imidlertid Akershus universitetssykehus HF og innbefatter alle sykehusets lokasjoner. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Barne- og ungdomsklinikken (BUK) ved Ahus er blant landets største barneavdelinger med et barnebefolkningsgrunnlag på 125.000 og drøyt 300 ansatte. BUK dekker de fleste fagområder innen pediatri og har gruppe 1-status.

Klinikken har egen forskningsavdeling, en avdeling for stab- og kontortjenester, samt seks kliniske avdelinger samlet i ett bygg: nyfødtintensiv, barn og ungdom som inkluderer barnemottak, sengepost, barneovervåkning og hjemmesykehus, poliklinikk for barn og ungdom, habilitering av barn og unge, barn og unges psykiske helse og avdeling for leger.

Klinikken er organisert som et komplett og moderne barne- og ungdomssenter med aldersgrense 18 år. Fag- og kompetanseutvikling er prioriterte områder. Klinikken har etablert regelmessig simuleringstrening i akuttsituasjoner (SIM) for alt helsepersonell på døgnpostene.

Søk etter flere lignende stillinger