Jobbsafari
DPS GJØVIK Poliklinikk Hadeland, Sykehuset Innlandet HF

Psykolog

2 måneder siden
OmrådeGran
Søk senest6.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik er et av landets største, og består av seks kliniske enheter;  Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikk Gjøvik, Enhet for akuttpsykiatri Gjøvik, Enhet for allmennpsykiatri Gjøvik og Enhet for spiseforstyrrelser Gjøvik. DPS Gjøvik har en nyopprettet inntak- og avklaringsenhet. Merkantile tjenester er organisert som egen enhet, med unntak av Poliklinikk Hadeland og Poliklinikk Valdres. 
Distriktspsykiatrisk senter har per dags dato tre FACT-team, lokalisert på Hadeland, Valdres og Gjøvik/Toten Land.

Poliklinikk Hadeland består av allmennpsykiatrisk-team, TSB-team, LAR og ambulant akutt-team, som gir behandling i hovedsak til den voksne befolkningen av Hadeland (Gran og Lunner kommune). Poliklinikken har til sammen 24 årsverk, hvor av 2 overleger, 4 psykologspesialister, psykologer, psykiatrisk sykepleiere, sosionom og merkantilt personell.
Poliklinikken ligger i moderne og trivelige lokaler midt i Gran sentrum, i et kjøpesenter. 

Poliklinikk Hadeland søker etter psykolog i 100% fast stilling fra og med 1. april 2024


Arbeidsoppgaver

 • Primæroppgaven er vurdering, diagnostisering og behandling av pasienter innen voksenpsykiatri
 • Hovedsaklig individualterapi, noe gruppeterapi er aktuelt
 • Arbeid i tverrfaglige team med bl.a. leger, psykologer, psykiatriske sykepleiere og sosionom
 • Delta i interne og eksterne samarbeidsmøter, undervisning/veiledninger m.m.

Kvalifikasjoner

 • Autorisert psykolog
 • Erfaring fra klinisk arbeid innen voksenpsykiatri/tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 
 • Erfaring med DIPS
 • Digitale ferdigheter

 • Beherske norsk eller annet skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B er en fordel

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner og samarbeidsevner
 • Gode evner til selvstendig arbeid og struktur 
 • Bidra til tverrfaglighet og samarbeid på alle nivåer
 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i et utviklende og tverrfaglige miljø
 • Gode muligheter for egen fagutvikling og kompetanseheving
 • Veiledning - individuell eller gruppe 
 • Ansettelse skjer iht. gjeldende lover, overenskomster og reglement
 • Lønn etter overenskomst 
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan
bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Kontaktinformasjon

Angelika Sterz Westby, Enhetsleder, 41450113


Arbeidssted

Smiegata 17


2750 Gran


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sykehuset Innlandet HFReferansenr.: 4772303948


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 06.03.2024DPS GJØVIK Poliklinikk Hadeland, Sykehuset Innlandet HF

BedriftDPS GJØVIK Poliklinikk Hadeland, Sykehuset Innlandet HF
Om bedriften

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Sykehuset Innlandet ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre avbrudd fra arbeidslivet. 

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) og barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger