Jobbsafari

Prosjektleder innredning

1 måneder siden
OmrådeLoddefjord
Søk senest12.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vil du bidra til å bygge Norges forsvarsevne hos en av landets største byggherrer?

Vi ønsker å styrke vår gjennomføringskraft og søker etter de rette personene til rollen som prosjektleder innredning. Hos oss blir du en del av vårt sterke fagmiljø for gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekt for Forsvaret, og du blir en viktig bidragsyter for å få levert et nøkkelferdig og komplett prosjekt. Forsvarsbygg har høyt fokus på god flyt i prosjektene. Vi benytter metodikk og verktøy fra Lean Construction, VDC og Systematisk ferdigstillelse for å oppnå dette. Formålet er at prosjektene våre skal bli mer flyteffektive, og at vi skal klare å levere mer forsvarsevne gjennom bedre leveranser, høyere kvalitet og mer effektiv gjennomføring.

Forsvarsbyggs avdeling Prosjekt og utvikling har ansvaret for å levere eiendom, bygg og anlegg til Forsvarssektoren. Vi styrer og leder investeringsprosessen fra tidligfase til overlevering av ferdige bygg og anlegg. Prosjektene er geografisk fordelt over hele landet og varierer i størrelse og omfang. Prosjektporteføljen spenner bredt fra bolig- og kontorbygg til mer komplekse prosjekter som større utdanningsfasiliteter, verksted og vedlikeholds fasiliteter, drivstoffanlegg, veier, kaier infrastruktur, skyte- og øvingsfelt, operative forsvarsanlegg m.m.

Personalmessig er stillingen underlagt prosjektsjef. Arbeidssted er Haakonsvern Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Les mer om Forsvarsbygg på forsvarsbygg.no/jobb


Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av tildelte enkeltprosjekter iht. Forsvarsbyggs anskaffelsesplan eller andre godkjente oppdrag
 • Gjennomføring, organisering, ledelse og styring av prosjekter i henhold til og i samsvar med:
  - Forsvarsbyggs kvalitetssystem
  - Metodikk og verktøy fra Lean Construction, VDC og Systematisk ferdigstillelse
 • God styring av økonomi, usikkerhet, fremdrift, kvalitet og kontrakt
 • Sikre godt samspill og kommunikasjon mellom alle involverte aktører i prosjektenes ulike faser
 • Ivareta nødvendig kunde- og brukerkontakt i prosjektene
 • Ansvar for at SHA-arbeidet blir ivaretatt i prosjektene
 • Sikre kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom tidligfase og gjennomføringsfase
 • Ansvar for at alle anskaffelser gjennomføres i tråd med gjeldende regelverk
 • Utøve god metodisk prosessledelse i henhold til prosjektgjennomføringsmodell
 • Resultatansvar for egne leveranser i prosjektene

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som tenker helhetlig og analytisk samtidig som du ikke glemmer detaljene. Du er en engasjert person med gjennomføringsevne, resultatorientert og gode samarbeidsegenskaper. Du er flink til å motivere andre ved å utvikle team gjennom å spille den enkelte god. Du beholder roen under høyt arbeidstempo, er fleksibel, proaktiv og løsningsorientert. At du er strukturert ved å planlegge, organisere og prioritere oppgaver, er en forutsetning. Du må kommunisere klart og tydelig, både muntlig og skriftlig. Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper og troen på at du vil bidra til at vi utvikler og løfter oss videre i riktig retning.

Arbeidsmiljø er viktig for oss, så du må identifisere deg med våre verdier som er å gi og få tillit, gi og ta ansvar, ha innsikt og utvise integritet.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig/NATO Secret

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra, og god kjennskap til, bygg, anlegg og eiendomsnæringen
 • Relevant prosjekterfaring, prosjektledelse og/eller annen prosessledelse
 • Innredningserfaring, eventuelt erfaring med materiellanskaffelser til eiendom, bygg og anlegg

Hvorfor jobbe hos oss?

I Forsvarsbygg vil du få en spennende og variert arbeidshverdag med et meningsfullt samfunnsoppdrag hvor du vil bidra til å bygge forsvarsevne hver dag. Hos oss skal du aldri oppleve å stå alene. Du vil bli en del av seksjonens- og avdelingens gjennomføringsteam med mange meget dyktige kollegaer i ulike fagområder hvor alle heier på hverandre.
Vi satser på medarbeiderne våre og har blant annet etablert vår egen prosjektlederutdanning. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger. Som ansatt hos oss får du medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger.

Andre opplysninger

 • Stillingen lønnes som prosjektleder (kode 1113) fra kr. 657 300,- til kr. 821 100,- (lønnstrinn 67-78). Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner. 
 • Vi ber om at du laster opp vitnemål og karakterutskrifter i søknaden din
 • Vi oppfordrer kvinner til å søke
 • Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge

Kontaktinformasjon

Bjørn Tore Rognstad, Prosjektsjef, kapasitet sjø, 905 65 354


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: ForsvarsbyggReferansenr.: 4797096597


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 12.05.2024Forsvarsbygg

Søk etter flere lignende stillinger