Jobbsafari
52020 - Steds- og områdeutvikling, Asker kommune

Prosjektleder for "planvask"

29 dager siden
OmrådeVettre
Søk senest21.6.2024
JobbdetaljerProsjekt

Om stillingen

Prosjektleder for organisering og gjennomføring av "planvask", 1 års prosjektstilling

Steds- og områdeutvikling er en avdeling i virksomhet samfunnsplanlegging som har ansvaret for utarbeiding og behandling av reguleringsplaner i tråd med plan- og bygningsloven. Virksomheten har to planavdelinger med totalt 38 medarbeidere.

Asker kommune har ca 1400 vedtatte reguleringsplaner. Mange av disse er gamle og utdaterte, og har behov for en gjennomgang og en oppdatering - en såkalt "planvask".

Prosjektleder skal ha det organisatoriske ansvaret for prosessen med å tilrettelegge for prosessene knyttet til "planvask". Arbeidet skal prosjektorganiseres, det skal etableres en prosjektorganisasjon internt i kommunen, det skal defineres hva oppgaven går ut på, hvordan dette skal gjennomføres, framdrift mv og hvordan man skal sortere og prioritere i dette omfattende arbeidet.

Arbeidsoppgaver

"Planvask” går ut på oppdatere og revidere eldre planer ved å endre hva et område skal brukes til, eller hvordan det kan bygges i dette området. Hensikten er å unngå arealbruk som er i strid med den ønskede utviklinga i samfunnet, samt å oppdatere eller oppheve eldre planer som ikke lenger er i tråd med kommunens politikk og praksis og som medfører dispensasjoner og utfordringer i kommunens saksbehandling og usikkerhet og uforutsigbarhet for utbyggere, naboer og andre berørte parter. 
Prosjektlederen vil også påregne å bidra inn i andre oppgaver som virksomheten har, bla i arbeid med overordnet planlegfging og saksbehandling. Prosjektleder vi ha organisatorisk ansvar for tilrettelegging for gjennomføring av "planvask".

Det blir fokus på samarbeid på tvers i kommunen for å systematisere og lokalisere planer som skal prioriteres i dette arbeidet, samt å bidra i de formelle prosessene med å endre og oppheve planer.

Det må også påregnes at man må bidra inn i andre oppgaver ui avdelingen og virksomheten.

Kvalifikasjoner

Høyere utdanning (bachelor eller master) innenfor relevant fagområde

God kjennskap til plan- og bygningsloven

God forståelse for offentlig forvaltning og formelle offentlige prosesser knyttet til planlegging

Kjennskap til saksbehandlingssystemet Elements og generelt god kjennskap til andre systemer og verktøy som benyttes i kommunens saksbehandling og oppgaveløsning

Personlige egenskaper

Strukturert, løsningsorientert, analytisk, god samarbeidsevne samt evne til å jobbe selvstendig. Lærevillig, positiv, endringsvillig, håndtere flere oppgaver samtidig. Bidra positivt inn i sosialt miljø.

Vi tilbyr

Vi kan tilby solid og godt fagmiljø, hyggelige kolleger, faglig påfyll, lønn etter avtale og sentral plassering i Asker

Kontaktinformasjon

Ingvild Skaset, 99790139

Arbeidssted

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Asker kommune

Referansenr.: 4824785932
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 21.06.2024

52020 - Steds- og områdeutvikling, Asker kommune

Bedrift52020 - Steds- og områdeutvikling, Asker kommune
Om bedriften

Asker kommune er landets åttende største kommune med om lag 98 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi er stolte av arbeidsplassen vår, og har som visjon at vi sammen skal skape et nærere, mer aktivt og bærekraftig samfunn med respekt, raushet og nysgjerrighet. Vi har derfor med oss kommunens verdier nær, skapende, raus og modig i det arbeidet vi gjør. Asker kommune skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, og er opptatt av nytenkning og utvikling.

Vi mener inkludering og mangfold er en styrke, og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Alle søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jamfør Offentleglova § 25.

Gyldig politiattest må fremlegges til stillinger der dette er et krav.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av HK-dir (tidligere NOKUT), og godkjenning må dokumenteres.

Lignende stillinger