Jobbsafari

Prosjektleder for klinisk lærings- og utviklingsarena (KLUe) 

1 måneder siden
OmrådeÅlesund
Søk senest10.5.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Om stillingen

Er du utdannet sykepleier og ønsker å være en drivkraft i etablering og utvikling av KLUe? I et samarbeid med Ålesund kommune og Institutt for helsevitenskap i Ålesund NTNU søker vi nå etter en innovativ og fremtidsrettet prosjektleder som kan bidra til å utvikle kvalitet og relevans i helsefagutdanningene og styrke primærhelsetjenestens kompetanse innen utdanning, forskning og innovasjon. Du kan lese mer om KLUe her: https://www.ntnu.no/web/iha/klue

Formålet med stillingen er å utvikle kvalitet og relevans i helsefagutdanningene og styrke primærhelsetjenestens sin kompetanse innen utdanning, forskning og innovasjon.

Stillingsinnehaver vil ha et ansettelsesforhold både i Ålesund kommune (50% og hovedarbeidsgiver) og Institutt for helsevitenskap i Ålesund, NTNU (50%). 

Arbeidssted vil være både Skarbøvik sjukeheim (KLUe) og IHA, NTNU. Ordinær arbeidstid mandag – fredag.

Stillingen er en midlertidig stilling (100%) i 3 år.


Om arbeidsgiverne 

NTNU

NTNU er Norges største universitet, jobber 9000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. Campus Ålesund er «tett på» arbeidsliv og næringsliv med sine tre fokusområder hav, handel og helse. Institutt for helsevitenskap i Ålesund har 65 ansatte og ca. 700 studenter tilknyttet både bachelor- og masterprogram, for mer informasjon se: www.ntnu.no/iha.

Ålesund kommune
Ålesund kommune er den største kommunen mellom Bergen og Trondheim, og et regionsenter for Nordvestlandet med omlag 58.000 innbyggere. Kommunen har rundt 4500 medarbeidere som bidrar med å gi kommunens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Ålesund kommune er en fremtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med NTNU som universitetskommune blant annet gjennom satsingen «Smart helse og velferd». Visjonen for kommunen er «nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og lokal identitet».


Ålesund universitetskommune
Ålesund kommune og Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, inngikk i 2020 et avtalefestet og forpliktende samarbeid gjennom universitetskommunen «Smart helse og velferd». Målsetting med samarbeidet er å utvikle kunnskap som fremmer folkehelse og helseledelse, utvikle kvalitet og relevans i helseutdanningene for primærhelsetjenesten og styrke tjenestenes kompetanse på forskning og utvikling. Et viktig virkemiddel for å nå målsettingen er etableringen av Kliniske utdanningsenheter (KLUe) som arena for å styrke samarbeidet mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt.


Arbeidsoppgaver

Kandidaten skal være en drivkraft i etableringen og utviklingen av KLUe basert på de kriteriene fra pilotprosjektet innen områdene læringsmiljø, forskning og fagutvikling og kvalitet i praksis. Helt konkret innebærer dette arbeid med: 

 • Utvikling av læringsmiljø og kvalitet i praksisstudiene, m.a. videreutvikle Styrka Veiledning i Praksis (SVIP)
 • Videreutvikle KLUe som samarbeidsmodell mellom praksisfeltet og utdanningsinstitusjonen
 • Initiere kvalitets- og utviklingsprosjekt i praksis, eks tema til bachelor- og masteroppgaver
 • Inngå i aktuelle nettverk, m.a. samarbeid med fagutviklingssykepleiere
 • Koordinerende ansvar for studentene når de er i praksis i KLUe

Kvalifikasjonskrav

 • Autorisert sykepleier
 • Mastergrad innen sykepleie, helsevitenskap aller annet relevant område
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på et skandinavisk språk 

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Erfaring fra/interesse for å initiere og lede kvalitets- og utviklingsprosjekt og kunne vise til resultater fra disse
 • Formalisert veilederkompetanse
 • Nyere klinisk erfaring
 • Erfaring fra arbeid med studenter i praksis
 • Kjennskap til UH-sektoren og den kommunale helse- og omsorgssektoren

Personlige egenskaper 

 • Innovativ og fremtidsrettet 
 • Løsningsorientert 
 • Du må trives med nettverksbygging og samarbeid. Både innad i kommunen og ved universitetet og på tvers av disse. 
 • God formidlingsevne 
 • En sterk interesse for helsefaglig utdanning og utvikling av helsetjenestene 

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 


Vi tilbyr 


Lønn og vilkår 

I stillingen som prosjektleder kode 1113 vil du normalt lønnes fra brutto kr 604 900 til kr. 720 100.  per år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.


Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser
 • søknadstekst

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Beskrivelse av hvilken dokumentasjon som er nødvendig finner du her. Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.


Generell informasjon 

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. 
NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn. 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med førsteamanuensis Rigmor E. Alnes, 93083505, [email protected] eller Bodil Haugen Våge, Rådgiver Ålesund Kommune,  91599171, [email protected]. Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Unni Sletten, e-post: [email protected]

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon 

 Søknadsfrist:10.05.2024


Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet Ntnu

BedriftNorges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet Ntnu
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger