Jobbsafari
Eiendom og prosjekt, Nannestad kommune

Prosjektleder bygg og vei

1 måneder siden
OmrådeNannestad
Søk senest25.4.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Er du prosjektlederen som vil jobbe med spennende prosjekter i regi av offentlig byggherre?

Nannestad kommune er en vekstkommune med omlag 16.000 innbyggere. Vi er en jordbrukskommune med nærhet til blant annet Oslo og Gardermoen. Vårt mål er å være Romerikes beste bokommune. Vi befinner oss i hele kommunen og levere tjenester til alle innbyggere. 

Som kommune så vokser innbyggertallet fort. Vi må tilpasse oss denne veksten, så endringer og hvordan vi utfører våre leveranser, er en del av normalen i vår kommune. Vi har en spennende tid i møte, og vi videreutvikler våre tjenester daglig. Kommunen er ambisiøs og har flere store utviklingsplaner framover.
Nannestad kommune er en kommune i høy vekst som skal investere i bygg for nærmere 700 mill. kroner i de nærmeste 4 årene framover. Investeringsporteføljen består av bl.a. brannstasjon, utvidelse av Maura skole, boliger etc. Vi søker derfor etter en dyktig, erfaren og engasjert prosjektleder, som har høy kompetanse og flere års erfaring innen gjennomføring av byggeprosjekter. Vi ser etter deg som vil være en pådriver for innovasjon, smarte løsninger og god prosjektmetodikk, og som vil bidra til å gjøre Nannestad kommune til Romerikes beste bokommune.

Som arbeidsgiver så jobber vi for å ha stolte, engasjerte og kompetente medarbeidere. Og det er sammen vi skaper resultater. Vi setter likeverd og mangfold høyt. Og vi skal ha arbeidsplasser som oppleves som trygge, meningsfylte og helsefremmende. Kommunen er også opptatt av å legge til rette for å ha og utvikle trygge, tydelige og engasjerte ledere.

Les mer om kommunen vår her: www.nannestad.kommune.no
Nannestad kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn. 


Arbeidsoppgaver

 • Ivareta rollen som prosjektleder iht "beste praksis" for gjennomføring av byggeprosjekter
 • Gjennomføre prosjekter i samsvar med vedtak, avtalte mål og rammevilkår.
 • Prosjektleder får ansvar for å arbeide med konsept, planlegge og gjennomføre både nybygg og vedlikeholdsprosjekter
 • Prosjektleder får totalansvar for SHA/HMS, kvalitet, rapportering, framdrift og økonomi i tråd med kommunens retningslinjer i egne prosjekter.
 • Prosjektleder skal ivareta brukermedvirkning, relasjon til kunder og samarbeidspartnere, og sørge for god overføring til drift
 • Bidra i arbeidet med å etablere, oppdatere og videreutvikle ny prosjektmetodikk
 • Ved eventuell redusert prosjektportefølje: Bidra til annet arbeid, som f.eks. utarbeide vedlikeholdsplaner, salg/utvikling av eiendom, strategiske planer, m.m. Dette vil bli tilpasset ift. kompetanse og behov.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen bygg og anlegg, fortrinnsvis ingeniør eller sivilingeniør
 • Søkere med lang relevant erfaring og utdanning på lavere nivå vil også bli vurdert
 • Erfaring fra tidligfase/utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter etter ulike entrepriseformer
 • Erfaring med bruk av dataverktøy/MS Office
 • Det er ønskelig med miljø eller LCC-kompetanse
 • Det er er ønskelig med Prince2 kurs
 • Det er ønskelig med erfaring innen offentlige anskaffelser
 • Det er ønskelig med erfaring innen offentlig forvaltning
 • God skriftlig eller muntlig formuleringsevne på norsk
 • Førerkort (klasse B). Det vil være aktuelt at det stille privat bil til disposisjon i tjenesten. Dette godtgjøres iht gjeldende retningslinjer.

Personlige egenskaper

 • God vurderingsevne
 • Evne å sette seg inn i relevant regelverk 
 • Evne til å arbeide strukturert, selvstendig og i team 
 • God til å prioritere, herunder i arbeid med egen portefølje 
 • Evne til å kommunisere godt med ansatte, innbyggere og utbyggere 
 • Serviceinnstilt 
 • Strategiske egenskaper – helhetstenkende og analytisk 
 • God påvirknings- og gjennomføringsevne 
 • Gode kommunikasjonsegenskaper 
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

Vi kan tilby en spennende stilling i en organisasjon med høyt faglig nivå og gode utviklingsmuligheter. Du får gode muligheter til å påvirke dine egen arbeidshverdag. Vi legger vekt på et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid, trivsel og faglig utvikling. 

Vi ønsker at vår organisasjon skal gjenkjennes med en arbeidskultur som er lyttende, spørrende og velvillig.

I tillegg kan vi tilby gode pensjons -og forsikringsordninger gjennom KLP.
Gode pensjons- og forsikringsordninger, anbefaler deg å se her: KLP for Nannestad kommune

Lønn etter avtale. Fleksibel arbeidstid. 

Kontaktinformasjon

Ceclie Bjerkli, Enhetsleder eiendom og prosjekt, 90062288


Arbeidssted

Teiealleen 31


2030 Nannestad


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Nannestad kommuneReferansenr.: 4797225648


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 25.04.2024Eiendom og prosjekt, Nannestad kommune

BedriftEiendom og prosjekt, Nannestad kommune
Om bedriftenNannestad, Romerikes beste bostedskommune    

Nannestad kommune ved Gardermoen har hatt stor befolkningsvekst de siste årene.  Kommunen har nå over 16 000 innbyggere med Nannestad og Maura som de største tettstedene. Fire barneskoler, 11 kommunale og private barnehager, ungdomsskole, videregående skole, to idrettshaller, mange aktive lag og foreninger samt nærhet til skog og mark, gjør Nannestad til en god oppvekstkommune.

Les mer om kommunen her

Håper du finner kommunen og den ledige stillingen du leser om interessant, for vi ser frem til å møte deg.

Se gjerne denne filmen om kommunen

Søk etter flere lignende stillinger