Jobbsafari
Enhet for rustjenester, Trondheim kommune

Prosjektleder

2 måneder siden
OmrådeTrondheim
Søk senest1.4.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Er du oppriktig engasjert i og opptatt av at personer med rusmiddelavhengighet skal ha det bra i byen vår? Da kan du være den personen vi søker!

Ved Enhet for rustjenester har vi ledig fast nyopprettet 100 prosent stilling som prosjektleder. I stillingen inngår prosjektledelse av styrking og utvikling av lavterskel rustjenester. 

I Handlingsplanen for forebygging av overdoser og overdosedødsfall, er et av tiltakene å opprette brukerrom i Trondheim kommune. Etablering av brukerrom prosjektorganiseres. Stillingen vil ligge under avdelingsleder for LAV - tiltakene. Som prosjektleder hos oss vil du få en unik mulighet til å forme tilbudet for rusmiddelavhengige i Trondheim, og aktivt være med på å utvikle tjenestene.

Enheten har 92 ansatte og er en av tre enheter innen tjenesteområdet psykisk helse og rus. Personalgruppen har høy tverrfaglig kompetanse innen rus, psykisk helse og sosialfag. Tjenestene ytes ut fra et recovery-basert verdigrunnlag, og brukermedvirkning vektlegges i tjenesteutformingen. Enhet for rustjenester yter tjenester til personer med langvarig og alvorlig rusavhengighet, ofte i kombinasjon med ulike psykiske lidelser og somatiske helseutfordringer. Enheten arbeider systematisk med tjenesteutvikling og vi anser oss som en kompetanseenhet innen kommunalt rus- og overdosearbeid.


Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse
 • Samarbeide med andre aktører om tjenesteutvikling og prosjektarbeid, herunder delta i ulike arbeidsgrupper
 • Samarbeid med mange ulike faggrupper og ledere 
 • Formidling, undervisning og veiledning
 • Helsefaglig og sosialfaglig pasientnært arbeid; arbeid i helsestasjon,  gatenært arbeid, skadereduserende-/forebyggende arbeid

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig helsefaglig og sosialfaglig høyskoleutdanning
 • Ønskelig med formell kompetanse innenfor prosess- og prosjektledelse 
 • Ønskelig med dokumentert erfaring med prosjekt- og utviklingsarbeid 
 • Erfaring fra arbeid med rusmiddelavhengige er en fordel
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter 
 • Tydelig og trygg
 • Nytenkende og løsningsorientert
 • Fleksibel
 • Systematisk og metodisk, planlegger og prioriterer oppgaver
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Mulighet til å utvikle en ny tjeneste
 • Et bredt sammensatt, inspirerende og utviklende fagmiljø
 • En spennende, utfordrende og variert arbeidshverdag
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler

Kontaktinformasjon

Pia Bjordal, Enhetsleder, 47293069


Anita Mian, Avdelingsleder , +47 99320844


Arbeidssted

Kjøpmannsgata 51


7011 Trondheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommuneReferansenr.: 4762338595


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 01.04.2024Enhet for rustjenester, Trondheim kommune

BedriftEnhet for rustjenester, Trondheim kommune
Om bedriften

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk. 

Lignende stillinger