Jobbsafari
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Prorektor for forskning og innovasjon

28 dager siden
OmrådeTrondheim
Søk senest20.8.2024
JobbdetaljerÅremål
Søk på jobb

Om stillingen

Dette er NTNU

NTNU er et breddeuniversitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og et tyngdepunkt innen profesjonsutdanning. Universitetet er lokalisert i tre byer med hovedsete i Trondheim.

På NTNU jobber 9 000 ansatte og 43 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.


Om stillingen

På NTNU skal vi nå ansette nye prorektorer.Vi leter etter deg som er en samlende og fremtidsrettet leder, med stor faglig tyngde og gode lederegenskaper. Du blir en del av rektors ledergruppe, og får en sentral rolle i arbeidet med å realisere vår visjon om «kunnskap for en bedre verden». 

Som prorektor ved Norges største universitet får du muligheten til å påvirke universitetets retning og fremtid. Dette innebærer å stimulere til fremragende forskning, sørge for attraktive studietilbud og skaffe ressurser i internasjonal konkurranse. Du vil jobbe aktivt for å videreutvikle sentrale oppgaver for NTNU innen forskning og innovasjon.

Som leder skal du skape gode betingelser for utvikling og endring, samtidig som du må være reflektert og handlekraftig i krevende situasjoner. I stillingen som prorektor vil du få ansvaret for å lede og utvikle NTNUs virksomhet med fokus på forskning og innovasjon. Som prorektor vil dine viktigste oppgaver være å stimulere til fremragende forskning, og du vil ha det strategiske ansvaret for kvalitet i forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, doktorgradsutdanning og innovasjon.

Du vil lede og samarbeide med dyktige og engasjerte kunnskapsmedarbeidere både i og utenfor NTNU, og ha et bredt administrativt støtteapparat i ryggen. Her kan du lese mer om forskning og innovasjon ved NTNU.

NTNU er en utviklingsorientert organisasjon, og vi jobber for at alle våre ansatte skal oppleve arbeidsmiljøet som trygt og inkluderende. Vi er derfor på jakt etter deg som viser interesse for både mennesker og fag, og som kan bistå rektor i oppfølging av NTNUs samfunnsoppdrag og vedtatte strategier. Les gjerne mer om våre forventninger til god ledelse ved NTNU her.


NTNU har campuser i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Hovedarbeidssted for denne stillingen er i Trondheim. 


Arbeidsoppgaver

 • Lede utvikling og implementering av NTNUs overordnede strategi og være en drivkraft for forsknings- og innovasjonsområdet 
 • Bidra til å heve kvaliteten i forskning og kunstnerisk virksomhet, og å utvikle flere fagmiljøer i internasjonal toppklasse.
 • Strategisk ansvar for forskning, forskningsbasert utdanning, innovasjon og tverrfaglig samarbeid nasjonalt og internasjonalt
 • Lede NTNUs forsknings- og innovasjonsutvalg 
 • Utvikle virkemidler og samordne interne prosesser og satsninger
 • Overordnet ansvar for utvikling av forskningsinfrastruktur og forskningssamarbeid
 • Bidra til å utvikle NTNUs tematiske satsningsområder
 • Representere og posisjonere NTNU på nasjonale og internasjonale arenaer 
 • Bidra til formidling av NTNUs forskning og faglige virksomhet og at kunnskap tas i bruk
 • Utøve ledelse i tråd med NTNU sine verdier og bidra til medvirkningsbaserte prosesser 
 • Bidra til en positiv organisasjonskultur og et stimulerende arbeidsmiljø

Kvalifikasjonskrav

 • Vitenskapelig kompetanse på professornivå, herunder dosent
 • Erfaring med å utvikle og gjennomføre strategier 
 • Ledererfaring fra forsknings- og/eller utdanningsvirksomheter
 • Solid erfaring med forskning
 • God innsikt i forsknings- og innovasjonspolitikk, både nasjonalt og internasjonalt
 • God organisasjonsforståelse og kompetanse til å lede utviklingen av forskning og innovasjon
 • Meget gode språklige ferdigheter muntlig og skriftlig på skandinavisk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner 

 • Erfaring med å lede utviklings- og omstillingsprosesser  
 • Kunnskap om og erfaring med arbeid innen likestilling og mangfold
 • Kjennskap til lov- og avtaleverk i offentlig sektor 
 • God innsikt i utdanningspolitikk
 • God forståelse for administrative prosesser og systemer

Personlige egenskaper 

 • Evne til å planlegge og gjennomføre strategier og nå langsiktige mål på en effektiv måte
 • Evne til å kommunisere effektivt og være en synlig aktør i den offentlige debatten
 • Kunne skape gode relasjoner og bygge nettverk
 • Motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • Beslutningsdyktig og tydelig, god på prioritering og delegering
 • Kunne håndtere flere komplekse problemstillinger samtidig
 • Utviklingsorientert leder med god gjennomføringskraft

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det i tillegg til formell kompetanse, erfaring og personlig egnethet, legges vekt på søkernes motivasjon og ambisjoner for stillingen.


Vi tilbyr 

 • En sentral lederstilling i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • Spennende og utviklende lederoppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • Mulighet til å sette preg på fremtidens utdanning og forskning
 • Lederopplæring- og utviklingsprogram 
 • Åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Gunstige ansattgoder og fordeler
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse, som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger

Lønn og vilkår 

Prorektoren ansettes på åremål, med varighet fra 01.08.2025 til og med 31.07.2029. Stillingen lønnes etter avtale innenfor rammen for stillingen. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.


Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • Dokumentasjon på vitenskapelig kompetanse 
 • Navn og adresse til tre relevante referanser

Generell informasjon 

Inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. 
NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn. 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med rektor Tor Grande, epost: [email protected] , tlf:+47 976 16 918. Ta evt. kontakt med vår samarbeidspartner Jefferson Wells v/Grethe Hustad, epost: [email protected] , tlf: +47 934 68 444.

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon. Ref.: 20/24.
 Søknadsfrist: 20.08.2024


NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

BedriftNTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Om bedriften

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

HR- og HMS-avdelingen
HR- og HMS-avdelingen har ansvar for universitetets overordnede personalpolitikk og -forvaltning, systematisk HMS-arbeid, beredskap og bedriftshelsetjenesten. Vi arbeider med politikk, forhandlinger, lovverk, leder- og organisasjonsutvikling, rekruttering og personalforvaltning. Avdelingen har nært samarbeid med fakultetenes HR-seksjoner, med ledere, tillitsvalgte og ansatte. HR- og HMS-avdelingen er en avdeling i Fellesadministrasjonen.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger